dudha jayanti 2568

बाग्मती प्रदेशय् भाषा ऐन लागू यायेगु नितिं सहलह

नेवा: अनलाइन न्युज | ने.सं. ११४४ चिल्लाथ्व पञ्चमी (२०८१ बैशाख १) शनिवाः

बाग्मती प्रदेशय् भाषा ऐन दयेका वंगु कार्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रय् पिदंगु खःसा आः उगु ऐन लागू यायेगु नितिं सहलश ब्याकिगु जुगु दु ।

थथे राजपत्रय् पिदंगु १८० न्हू दुने लागू यायेमाःगु प्रावधान दुगुलिं सहलह ब्याकेत्यंगु खः ।

कन्हय् वागमति प्रदेशया संस्कृति व पर्यटन मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्य भाषाख्वः हनेबहःपिलिसें बाग्मती प्रदेशय् भाषा ऐन लागू यायेगु नितिं सहलह  थथे सहलह ब्याकेत्यंगु खः ।

Categorized in स्थानिय-समाज