nepal investment baink

बागमती भाईया ‘बिलिबिलि जाःगु छंगु जोवन’ नं वइगु जुल

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ सिल्लाथ्व तृतीया

नेपालभाषा संगीत ख्यलय् लोकं ह्वाइगु धलखय् लाःगु नापं माया मतिनां जाःगु छपु न्हूगु ज्वःम्ये ‘बिलिबिलि जाःगु छंगु जोवन’ पिदनीगु झ्वलय् दु ।

भ्वाइस स्टुडियो कमल पोखरीइ संगीत ख्यःया अतिकं नां जाःम्ह संगीतकःमि दिप तुलाधरया एरेन्ज लिसें रेकर्ड, मिक्सीङ व माष्टरिङ दुथ्याःगु थुगु म्ये ‘बिलिबिलि जाःगु छंगु जोवन’या रेकर्ड ज्याझ्वः क्वचाःगु दु ।

थुगु म्येया च्वमि भाजु सुन्दर श्रेष्ठ (बागमती भाई) खःसा लय् चिनामि भाजु  राजेन्द्र शाक्य खः । थ्व म्यें अतिकं लोकंह्वाःपिं म्ये हालामि भाजु राजेन्द्र शाक्य व मय्जु शुद्धलक्ष्मी श्रेष्ठं  खः ।

म्ये खँग्वःयातः ल्वयेक लय् चिनाः धायेत्यंगु खँग्वःयातः धात्थेंया पहः कया म्ये हालाः दीगुलिं तसकं लयताया धकाः म्येच्वमि भाजु सुन्दर श्रेष्ठ(बागमती भाई) नं कनादिल । थ्व म्ये याकनं हे  नेवाः साधना  कला केन्द्रया लुखां म्यूजिक भिडियो निर्माण यानाः पिथनेगु बचं नं म्येच्वमि बागमती भाई नं बियादीगु दु ।

थ्व बांलाःगु म्यें ‘बिलिबिलि जाःगु छंगु जोवन’ खँग्वः, लय् व सःयातः जीवन्त बिइफुम्ह निर्देशक भाजु पवन जोशीयात निर्देशनया भाला बिइधुनागु जानकारी नं म्येच्वमि बागमती भाई नं बियादिल ।

Categorized in कला