nepal investment baink

बरिष्ठ संगीतकःमि रत्न बेहोशी व येँया पुलांम्ह मेयर विद्यासुन्दर शाक्ययात गणेशदेवी लुमन्ति सिरपाः

नेवा: अनलाइन न्युज – विजयरत्न | नेपाल संवत ११४४ दिल्लाथ्व दुतिया (२०८१ असार २३ गते) आइतवाः

गणेशदेवी मेमोरियल फाउण्डेशनया ग्वसालय् निम्ह नेवाः विशिष्ट व्यक्तित्वपिन्त शनिवाः छगू ज्याझ्वःया दथुइ हनेज्या याःगु दु ।

म्येहालामि सज्जु मानन्धर व म्येच्वमि राजु मानन्धरया मां गणेशदेवी मानन्धरया लुमन्ति कथं पलिस्था जूगु गणेशदेवी मेमोरियल फाउण्डेशनया ग्वसालय् जूगु हना ज्याझ्वलय् नेपाःया संगीत ख्यलय् ज्वःमदुगु योगदान बियाः वयाच्वनादीम्ह व्यक्तित्व बरिष्ठ संगीतकःमि रत्न बेहोशी व थःगु कार्यकालय् येँया स्कुलय् नेपालभाषा अनिवार्य ब्वंकेगुलिइ पलाः न्ह्याकुम्ह येँ महानगरपालिकाया पुलांम्ह मेयरविद्या सुन्दर शाक्ययात वयकःपिनिगु ज्वःमदुगु योगदानयात कदर यासें सम्मान देछाःगु खः ।

उगु ज्याझ्वः फाउण्डेशनया नायः नांजाःम्ह साहित्यकार स्नेह सायमिया सभानायःसुइ जूगु खः ।

ज्याझ्वलय् नांजाःम्ह साहित्यकार मथुरा सायमि मूपाहाँ कथं झायादीगु खः । ज्याझ्वलय् फाउण्डेशनया न्वकू देवआनन्द महर्जनं लसकुस यानादीगु खःसा ज्याझ्वलय् सम्मानित व्यक्तित्व विद्यासुन्दर शाक्य लगायत मूपाहाँ, सभानायःपिन्सं नुगःखँ तयादीगु खः ।

Categorized in कला