1142 nhoo dan adv

प्रधानमन्त्रींसिबें फ्वगिं नं अप्वः दां कमेयाइगु देय् बेलायत !

२०७२ फाल्गुण २१, शुक्रबार १०:३७:४९

बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनया वार्षिक कमाइ मुक्कं २ करोड २७ लख तका

उम्ह फ्वगिंया कूल बार्षिक आम्दानी २ करोड ७५ लख तका

बेलायत, छगू अजूचायापूगु देय् ! गुगु देसय् प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनया सिबें अप्वः छम्ह फ्वगिं नं दां कमे याइ । थ्व खँ छिं विश्वास यायेत सायद थाकु चाइ जुइ । छम्ह फ्वगिं नं प्रधानमन्त्रीया बराबर दां कमे याइगु खँ विश्वास यायेत तसकं थाकूगु जक मखु, असम्भवथें जाःगु खँ खः ।

तर, थ्व दुनियाँय् असम्भव धैगु छुं मदुगु जुयाच्वन । फुक्क असम्भवय् छगू सम्भव दइ धाइगु धापू सत्य सावित जूगु दु बेलायतय् । बेलायतय् छम्ह थुज्वःम्ह फ्वगिं दु कि गुम्हेस्यां छन्हुं हे ५०० पाउण्ड अर्थात् ७६,००० तका दांसिबें अप्वः कमे यानाच्वंगु दु ।

फुक्क कथंया खर्च कटे यानाः थुम्ह भिखारीया वार्षिक वचत २ करोड ८ लख तका दां जुयाच्वंगु दु । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनया वार्षिक कमाइ मुक्कं २ करोड २७ लख तका खः । कमाइ जकया ल्याःचाः तयेगु खःसा थुम्ह भिखारीं क्यामरुनंसिबें नं अप्वः दां कमे यानाच्वंगु दु । उम्ह फ्वगिंया कूल बार्षिक आम्दानी २ करोड ७५ लख तका दां दु ।

बेलायतया विलभरह्याम्पटन सिटी सेन्टर क्षेत्रय् च्वनाः फ्वनेगु ज्या याइम्ह उम्ह भिखारीया नां धाःसा सार्वजनिक याःगु मदु । वं थःत घरबारविहिन व असहाय धकाः फ्वनेगु ज्या यानाः वयाच्वंम्ह खः ।

अधिकारीपिनिगु कथं थथ फ्वनाः वयाच्वंम्ह व आपालं दां कमे यानाः वयाच्वम्ह थुम्ह फ्वगिं घरवारबिहिनम्ह मखु, उम्ह फ्वगिंया आपालं सम्पत्ति दूगु खँ धाःगु दु ।

उम्ह भिखारी जक मखु आः बेलायतय् आपालं धनी मनूत अःपुक्क दां कमे यायेगु नितिं थथे हे फ्वगिं जुइगु यानाच्वंगु व लँपुइ च्वनाः फ्वनेगु ज्या यानाच्वंगु अधिकारीपिनिगु धापू खः ।

थथे फ्वगिंपिंके बांलाःगु घरबार व सम्पत्ति दइगु व थथे फ्वनाः कमे याःगु दांपाखें अय्लाः त्वनीगु व मस्ती याइगु तथ्य लुइकूगु दु । उकिं थुज्वःपिं फ्वगिंतय्त दां बिइगु त्वःताः इमित ज्वनाः एनजिओतय्त बुझे यायेत अधिकारीपिन्सं आग्रह याःगु दु ।