nepal investment baink

पृथ्वीयात नयेधुंकाः सूर्द्यः थथे ध्वस्त जुइ !

२०७६ मङ्सिर २३, सोमबार १४:३७:०१

सौर्यमण्डलया निर्माण प्रक्रियाया हुनिं झीगु ग्रह व मेमेगु ग्रहरत सन्तुलित जुयाः ज्या याइ । विज्ञपिनिगु कथं चीग्वःगु बौना नगुयात तःधंगु ग्रह नं परिक्रमा यानाच्वंगु दु ।

झीगु सौर्यमण्डल न्ह्याबलें यथास्थितिइ मजुइगु व थुकिया अन्त्य जुइगु विज्ञपिन्सं धाःगु दु । सौर्यमण्डलया अन्त थ्यंमथ्यं ६ अर्ब दँ लिपा जुइगु जानकारी ब्यूगु दु । थ्व निरन्तर अप्वइगु व तत्काल दूगु सूर्द्यःया आकारसिबें थ्यंमथ्यं २०० गुणा तःं जुइफइगु जानकारी ब्यूगु दु । उगु तःधंगु ग्रह रेड जाइन्ट धकाः म्हस्यू । थुकिया आकार तःधं जुइगु क्रमय् पृथ्वीयात ध्वस्त यानाः चीग्वःगु नगुया आकारय् परिणत यायेफइगु अनुमान विज्ञपिन्सं याःगु दु ।

चीग्वःगु बौना नगु झीगु पृथ्वीपाखें थ्यंमथ्यं २००० प्रकाश वर्ष तापाक्क लानाच्वंगु दु । गुकियात तःधंगु ग्रह नं परिक्रमा यानाच्वंगु दु । गुकिया आकार वरुण ग्रहया अनुपात दु । चीग्वःगु बौना नगुया तापमान ३०,००० सेल्सियस दु । उगु नगुया तापमान सूर्द्यःसिबें न्यागू गुणा अप्वः जूगु व थुकिं सूर्द्यः सिबें अप्वः मात्राय् अल्ट्रा वायोलेट विकिरण वांछ्वइगु जानकारी ब्यूगु दु ।

थुज्वःगु नगुया गुरुत्वाकर्षण अध्याधिक जुइ, गुकिं छुं नं कथंया वस्तुयात तकं सालाः कायेगु क्षमता दु । तःग्वःगु ग्रह नं थःगु तापमान गुमेयानाच्वंगु दु । चीग्वःगु बौना नगुं उच्च उर्जा किपाःत झीगु ग्रहय् वांछ्वयाच्वंगु व झीगु ग्रहय् दूगु उत्कृष्ट ग्याँसयात ३००० टन प्रतिसेकेण्ड थःपाखे सालाकाःगु विज्ञपिन्सं धाःगु दु ।

तःधंगु टेलिस्कोपया माध्यमं चीग्वःगु बौना नगुया आँकलन याःगु विज्ञपिन्सं जानकारी ब्यूगु दु । उगु टेलिस्कोपं कानो नगुया रंगयात विभाजित यानाः क्यनेगु याइ ।

उकिं चीग्वःगु बौना नगुया जःखः दूगु ग्याँसं नगुयात तकं परिक्रमा यानाच्वंगु जानकारी ब्यूगु दु । उकिं झीगु सौर्यमण्डलया जःखःया प्रकाशयात अनुमान यायेत व सूर्द्यःया अन्त्यया ई सिइकेत विज्ञपिनिगु अनुसन्धान यानाच्वंगु जानकारी ब्यूगु दु ।

गुबले सूर्द्यः रेड जाइन्ट स्टारया जःखः वनी उगु इलय् रेड जाइन्टया आकार झन तःधं जुइगु व उकिं पृथ्वी, बुध ग्रह व शुक्र ग्रहया कक्षय् परिक्रमा याइ । परिक्रमा यायेगु झ्वलय् पृथ्वी सूर्द्यःपाखें समाहित जुइफइगु जानकारी ब्यूगु दु ।

पृथ्वी लिपा थुकिं मेमेगु ग्रहयात बुलुहुँ थःके समाहित याइ । तर, सूर्द्यः थः हे नं समाप्त जुइ । थुकिं पृथ्वी लगायत ग्रहयात नयेधुंकाः थःत नं थथेह नइगु अवस्थाय् थ्यनी ।

–एजेन्सीपाखें