banijya bank 2

पारु भ्वय् न्ययेका गुंला पर्व क्वचाल

नेवा: अनलाइन न्युज | २०८० भाद्र ३१, आइतबार १०:५१:४३

लच्छि यकं न्ह्याःगुगुंला पर्व म्हिगः क्वचाःगु दु । म्हिगः लच्छि यकं गुंला बाजं थानाः  स्वयम्भू लिसें थीथी धार्मिकस्थलय् वनाः गुँला पर्व न्यायेकेगु याइ । 

म्हिगः थथे पारु भ्वय् न्यायेका थुगु पर्व क्वचाःगु दु ।

किपाः प्रेरणा शाक्यया फेसबुक पाखें

Categorized in नेवाः