prabhu baink new

पवन जोशीया च्वसाय् अगिना तण्डुकारया सलय् ...राजमती कुमति धाल, नुगः जिगु ख्वल यःमां...वइन

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ आश्विन १, बिहिबार १३:५४:५०

नेवाः व खस नेपाली संकिपा ख्यःया बरिष्ठ निर्देशक कलाकार च्वमि पवन जोशीया च्वसाय् हाकनं मेगु छगू पृथक शैलीया न्हूगु म्ये पिदनेत्यंगु दु ।

संकिपा निर्देशन यायेगुलिसें अभिनय यायेगु व संकिपा च्वयेगु जक मखु, म्ये च्वयेगुलि नं ल्हाः न्ह्याःम्ह पवन जोशीया च्वसां पिज्वःगु आपालं म्येत पिदने धुंकूगु दु ।

आः पिदने त्यंगु ...राजमती कुमति धाल, नुगः जिगु ख्वल यःमां...म्ये पवन जोशीया च्वसां पिज्वःगु व रिकर्ड जूगु म्येया ल्याः कथं ६० पु थ्यंगु म्ये खः ।

नांजाःम्ह म्येहालामि लिसें कलाकार अगिना तण्डुकारया सलं पिदनेत्यंगु थुगु म्ये लोक लसय् आधारित म्ये खःसा थुगु म्येया संगीत संयोजन नेपालभाषा संगीत ख्यःया लोकंह्वाःम्ह संगीतकःमि अनिल तुलाधरं यानादीगु दु । संगीत संयोजक अनिल तुलाधरं म्येच्वमि जोशीया ...राजमती कुमति धाल, नुगः जिगु ख्वल यःमां...म्येयात न्हूगु स्वरुप बियाः सिर्जना यानागु खँ कनादीगु दु ।

अन्नपूर्ण रिकर्डिंग स्टुडियोस रिकर्ड जूगु थुगु म्येया रिकर्डिष्ट विजय मास्की खः ।

म्ये रिकर्ड क्वचायेधुंकाः म्येहालामि कलाकार अगिना तण्डुकार थःगु सः न्यनाः थः हे दंग जूगु खःसा अगिनां थुगु म्येयात यथार्थ भावार्थ न्ह्यब्वयाः याकनं हे म्यूजिक भिडियो निर्माण यायेगु जानकारी ब्यूगु दु । म्येहालामि कलाकार अगिना तण्डुकारं छपू बांलाःगु व स्तरीय जाःगु न्हूगु शैलीया म्येय् थःगु सः थ्वयेकेदूगुलिं लसता पिज्वःगु खँ कसें लिपा नं थुज्वःगु हे बांलाःगु व स्तरीय म्ये हालेदयेमा धकाः ससुमाजुयाके बरदान फ्वनाच्वना धकाः नुगःखँ प्वंकूगु दु ।  

अथेहे, पवन जोशीया च्वसां पिज्वःगु थुगु म्येयात अतिकं स्तरीय व ईकथं बांलाक्क म्यूजिक भिडियो निर्माण यानाः स्वकुमिपिनिगु न्ह्यःने हयेगु जुइ धकाः म्येहालामि सुशील शाहीं जानकारी ब्यूगु दु ।

म्येच्वमि पवन जोशीं नं थुगु म्ये आः रिकर्डिंग क्वचाःगु व याकनं हे म्यूजिक भिडियो निर्माणया नितिं पलाः न्ह्याकेगु जानकारी ब्यूगु दु ।

Categorized in कला