zero media family planning adv

पत्रकार दबूपाखें येँया मेयर व उपमेयरलिसें थीथी व्यक्तित्वपिन्त अभिनन्दन

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ चैत्र २४, मंगलबार १६:३४:४५

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू येँ जिल्ला कचाया ग्वसालय् थौं मंगलवाः तःजिक नागरिक अभिनन्दन ज्याझ्वः जूगु दु ।

येँया बसन्तपुरय् जूगु उगु नागरिक अभिनन्दन ज्याझ्वलय् येँ महानगरपालिकाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्य लिसेलिसें उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठयात तःजिक अभिनन्दन याःगु खः ।

ज्याझ्वलय् येँ महानगरपालिकाया थीथी व्यक्तित्वपिं लिसें नेपालभाषा ख्यःया थीथी न्ह्यलुवाःपिन्त नं अभिनन्दन याःगु खः ।

येँ महानगरपालिकां महानगर दुनेच्वंगु सरकारी व नीजि स्कूलय् छगू तगिंनिसें च्यागू तगिंतक नेपालभाषा विषय अनिवार्य रुपं ब्वनेगु व ब्वंकेगु नितिं पाठ्यपुस्तक दुथ्याकूगुलिं महानगरया मेयर शाक्य, उपमेयर श्रेष्ठलिसें पाठ्यपुस्तक तयार यायेगु ज्याय् दुथ्याःपिं सकल थीथी ब्वक्तित्वपिन्त नेपालभाषा विषय स्कूलय् ब्वंकेगु अभियानयात ऐक्यबद्धता प्वंकूसें पत्रकार दबू येँ जिल्ला कचां उकथं अभिनन्दन ज्याझ्वःया ग्वसाः ग्वःगु खः ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू येँ जिल्ला कचां येँ महानगरपालिका दुनेया फुक्क सरकारी व नीजि स्कूलय् छगू तगिंनिसें च्यागू तगिंतक नेपालभाषा विषय ब्वंकेगु नितिं येँ महानगरपालिकाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलिसें उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठं च्वछायेबहःगु पलाः ल्ह्वानादीगु व नेपालभाषा ब्वंकेगु नितिं पाठ्यक्रम दयेकेगु नितिं पाठ्यक्रम निर्माण समिति, शिक्षा विभागपाखें गुगु ज्वःमदूगु सुथांलाक्क पलाः न्ह्याकल, उगु हे ज्याया कदर यासें वय्कःपिं सकलसित अभिनन्दन यानागु जानकारी ब्यूगु दु ।

Categorized in नेवाः