prabhu baink new

न्हूद“ सांस्कृतिक नखः व छगू आन्दोलन

बिजय स्यस्यः
न्हूद“या जुलुसय् पंचायतकाल लिपा जुझारुपन म्हो व उत्सव माने यायेगु पहः आपाः खनेदया वल । उकिसनं नेपाल संवतया प्रवर्तक शंखर साख्वाःयात राष्ट्रिय बिभुतिया घोषणा व संचार माध्यमय् छ्यलाबुला जूबलय् झनहे लसता वल । आः वयाः नेपाल संवतयात राष्ट्रिय संवत् धइगु मान्यता दयेधुंकल । थुकिं वया गुगु माग यानाः आन्दोलन न्ह्याकूगु खः, उगु माग हे पूवने धुंकुसेंलि थ्व आः आन्दोलन मखुत, उत्सव हे जक जुल धइगु नं ख“ जुइफु ।
नेपाल संवतयात राष्ट्रिय संवतया मान्यता जूसां सरकारं थुकियात राष्ट्रिय संवतया रुपय् व्यवहार याःगु मदु । छखे सरकारी स्तरय् छयलाबुलाया सवाल नं दु धाःसा मेखे सरकार स्वयं हे थुकियात औपचारिक व आधिकारिक स्तरं समारोह यानाः हनेगु ज्या तकं याःगु मदुनि । अथे जूगुलिं थुकिया नितिं झी सना च्वनागु, संघर्ष यानाच्वनागु दहे दनि । अथे जुगुलिं नं झीसं आन्दोलन क्वचाःगु धकाः धायेगु पाय्छि जुइमखु । अथे खयाः नं झीगु आन्दोलन द“य् छक्वः जक दनावइगु धाःसा झीगु कमजोरी खः । अथे धकाः सकलें मनूत आन्दोलन हे धकाः ब्वा“य् जुइगु ख“ नं जुइमखु । मेमेगु इश्यु ल्ह्वनीपिं मनूतय्सं नं द“य् छक्वः दिवश हनाः जागृति हयेगु, जनतायात सेन्सराइज यायेगु ज्या याइगु तर मेगु इलय् ज्याकुथि चायेकाः माःमाःगु कथं ज्याख“ न्ह्याकाच्वंगु झीसं खना तर झीके धाःसा संख्या दयाः न उज्वःकथं ज्या जुइफयाच्वंगु मदु । अथे जूगुलिं उकथंया बातावरण ब्वलकेत झीस माःगु व्यवस्थापन यायेमाःगु जरुरी खनेदुगु दु ।
नेपाल संवतयात राष्ट्रिय संवतया घोषणा याये न्ह्यः छुं द“तक नेपाल संवत् हनेगु पहलय् उत्सव हे जक खनेदयाः आन्दोलनया दृष्टिकोण चर्चा तसकं म्हो जुइधंकुगु खः । तर न्हापा ल्ह्वनागु मागयात कायम हे यानातयागु व प्रधानमन्त्रीपिन्त सःताः दबुली न्यंका छ्वयेगु ज्या जूगुलिं झीसं द“द न्ह्यःनिसें थ्वयेका वयागु सलं ज्या विल व नेपाल संवत् राष्ट्रिय संवतया रुपय् मान्यता प्राप्त जुल ।
थुकथं नेपाल संवत् राष्ट्रिय संवत ला जुल, तर थुकियात गुकथं छ्यलाबुलाय् हयेगु धइगु सम्बन्धय् छुं मजू । थुकिं यानाः प्रत्यक्षतः हे झीगु आन्दोलनयात कायम यानाः नेपाल संवत्यात नां जकया जक राष्ट्रिय संवत् मजुइकेगु, गुलितक फु उलितक सरकारी व जनस्तरय् व्यवहारय् हे छ्यलेमाःगु जरुरत खनेदत । थुकिं यानाः नं झीगु आन्दोलनयात आन्दोलनया रुपय् हे कायम याना तयेमाःगु जरुरी जुल ।
तर नेपाल संवत् हनेगु ज्या मुक्कं आन्दोलन जक नं मखु । थ्व स्वयम् छगू उत्सव खः । गुगु नं संवत्या न्हूद“ हनेगु हे उत्सव खः धाःसा थ्व ला झीगु हे संवत् जुल । अले थ्व सांस्कृतिक रुपं हे स्थापित जुइधुंकूगु उत्सव नं खः, अथे धइगु झीगु तजिलजि नं खः ।
उलि जक मखु, राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वालं ऋणमोचन यानाः पशुपतिइ छानाः जुजु राघवदेवया स्वीकृतिं न्ह्याकूगु संवत् जूगुलिं थ्व ला दासत्वं मुक्त जूगु मुक्ति दिवस नं खः । अथेजूगुलिं स्वाभाविक रुपं थुकिया अनेक कथंया महत्व दु ।
नेपाल संवत्या विशेषता धइगु हे थ्व नेपालय् हे देसया नामं हे स्थापना जूगु मौलिक संवत् खः । झीसं थःगु नखःचखः, विधि व्यवहार फुक्कं थ्वहे संवत्या कालगणना यात माने यानाः न्ह्याकावयाच्वनागु दु । अथेजूगुलिं नेपाल संवत्या न्हूद“ हनेगु धइगु नेपाः देय्या हे स्वतन्त्र अस्तित्व, पहिचानया गौरव तायेकेगु खः ।
थ्वहे कथं झीसं ने.सं. ११०० निसें हे सांस्कृतिक जुलुस हे आन्दोलनया जुलुस, आन्दोलनया जुलुस हे सांस्कृतिक जुलुसया रुपय् माने यानावयाच्वनागु दु । नेपाल संवत् न्हूद“या भिंतुना नं बियावया च्वनागु दु, अले नेपाल संवत् राष्ट्रिय संवत् – सरकारं मान्यता बी हे माः धकाः नं नारा थ्वयेका वयाच्वनागु खः ।