nepal investment baink

न्हूदँया लसताय् दच्छियंकं थीथी ज्याझ्वः यायेगु ग्वसाः दुः ११३७ न्हूदँ नायः सांसद प्रधान

(सांसद भिमसेनदास प्रधान नेपाल संवत् ११३७ न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समितिया नायः जुयादीगु दु । वय्कःयात ११३६ या नायः डा. महेशमान श्रेष्ठं नेपालसंवतया आन्दोलनलिसें नेवाः आन्दोलन राजनीतिक रुपं न्ह्यःने यंकेगु आज्जु तयाः प्रस्तावित यानादीगु खःसा उगु प्रस्तावयात कयाः ११३७ न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समितिया दुजः मुँज्यां सर्वसम्मतिं पारित याःगु खः । नेपाली कांग्रेसया ल्याय्म्हम्ह नेताया लिसें बौद्धिक व्यक्तित्व कथं कयातःम्ह भाजु प्रधानलिसे जूगु खँल्हाबल्हाया सारसंक्षेप थन न्ह्यब्वयाच्वना । सं.)

– न्हूदँ समारोह समिति ११३७ या नायः पदय् ल्ययादीगु दु, छितः गथे ताल ?

जितः न्हूदँ समारोह समिति ११३७ या नायः ल्यःगुलिं दकले न्हापां ला सकसित सुभाय् देछाना च्वना । जिं थःत थथे पत्याः यानाः समारोह समितिं नायः ल्यःगु हुनिं ११३६ समारोह समितिया नायः डा. महेशमान श्रेष्ठया लिसें पुलांपिं नायःपिं सकसित सुभाय् देछाना । न्हूदँया आन्दोलन जिगु नितिं न्हूगु मखु, २०३६ सालनिसें जि न्हूदँया भिंतुना ¥यालीइ ब्वति कयाः वयाच्वनागु दु । थ्व ल्याखं स्वयेगु खःसा जि तसकं लय्तायागु दु । थौं थःहे नायः जुयाः न्हूदँ न्ह्याके दूगुलिं ।

–  न्हूदँ ज्याझ्वःया तयारी गुकथं जुयाच्वंगु दु ?

जि नायः ला आः ११३७ याम्ह खः । तर न्हूदँ समारोह समिति जनस्तरं न्ह्याकेधुंकाः व्यवस्थित रुपं थुकिया तयारीया लिसें न्हूदँ न्यायेकेगु प्रक्रिया जितः बांलाः ताःगु दु । ज्याझ्वःया तयारीया खँ ल्हायेगु खःसा समारोह समिति नीस्वनेगु निसें गुगु इलय् गुगु ज्याझ्वः यायेगु थुकिया प्रक्रिया नं बांलाक्क यानातःगु खनेदु । न्हूदँ तःजिक हनेगु नितिं ल्याय्म्ह न्ह्यलुवाःपिनिगु व्यवस्थापन समिति नीस्वनेगु ज्या जुइधुंकूगु दु । उगु व्यवस्थापन समितिं न्हूदँतकया नितिं थीथी ज्याझ्वः, मुँज्या, सहलह यायेगु ज्याझ्वः दयेकेधुंकूगु दु । थथे दयेकूगु ज्याझ्वःयात व्यवस्थापन समितिया लिसें दुजःपिन्सं क्वात्तुक्क भचा मेहनत यात धाःसा थुगु दँया न्हूदँ न्हापा न्हापाथें तःजिक जुइगु खँय् गन नं शंका मदु ।

–  ११३७ न्हूगु दँया न्हूगु ज्याझ्वःकथं बिस्कं कथंया ज्याझ्वः यायेगु ग्वसाः ग्वया च्वनागु दु ला ?
औपचारिक रुपं निर्णय यानाः विस्कं कथंया ज्याझ्वः दयेकागु मदुनि । तर अनौपचारिक रुपं न्हूदँया लसताय् नेपालसम्वतया आन्दोलनय् योगदान याःपिं व्यक्तित्वपिन्त सम्मान यायेमाः धैगु ल्याखं ज्याझ्वः यायेगु खँ जुयाच्वंगु दु । न्हूदँ ज्याझ्वः स्वयं नं न्हूगु दँया लसताय् हर्षोल्लास कथं हनेगु ज्याझ्वः खः । उकिं न्हूगु पुलांगु धैगु खास हे दइमखु ।

–  थुगुसीया न्हूदँया सांस्कृतिक सभाय् मूपाहाँ प्रधानमन्त्री हे खः जुइ नि ?

खः, नेपालय् २०४६ सालया जनआन्दोलन लिपा वःगु प्रजातन्त्रं यक्व ह्यूपाः हःगु दु । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति लिपा नेपाल संवत् राष्ट्रिय संवत् जूगु धासें राज्ययात नं झीसं स्वाकाः यंकागु खः । थ्वहे परम्पराकथं २०४६ सालंनिसें प्रधानमन्त्री मूपाहाँ कथं झायेगु यानाच्वंगु खः । थ्वपालय् नं मूपाहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुयादी त्यंगु दु ।

–  प्रधानमन्त्रीयात दँय् दसं नेपालसंवतयात कयाः ध्यानाकर्षण पौ लःल्हायेगु ज्याः जुयाच्वंगु दु, थ्वपालय् वय्कःयात गुगु कथं ध्यानाकर्षण याकेत्यनागु दु ?

प्रधानमन्त्री नापलायेगु नितिं समारोह समितिया व्यवस्थापन समितिं ई मिलेयानाच्वंगु दु । न्हापालिपाथें थ्वपालय् नं प्रधानमन्त्रीयात नेपालसंवतयात कयाः थीथी खँय् ध्यानाकर्षण याकेगु जुइ

–  थथे ध्यानाकर्षण याकूगु माग पूवनाच्वंगु दु ला ?

स्वयादिसँ,  आन्दोलन धैगु निरन्तररुपं यानाच्वनेमाः । नेपालसंवतया आन्दोलन नं दँय् छक्वः उत्सव कथं जुयाच्वंगु दु धैगु खँय् जिगु सहमत मदु । दँय् छक्वः ¥याली, सभा जूसां वैचारिक व सैद्धान्तिक रुपं थ्व आन्दोलन न्ह्यानाच्वंगु दु । राज्यपाखें नेपाल संवतयात कयाः गुलिखे ज्या याःगु दु । नेपाल संवतया प्रवर्तक शंखधर साख्वाःयात राष्ट्रिय विभूति घोषणा यात । नेपाल संवतयात राष्ट्रिय संवत घोषणा यात । शंखधर साख्वाःया हुलाक टिकट पिथन । नेपाल सरकारया आधिकारिक सूचना विभागं पिथनीगु क्यालेन्डरय् नेपाल संवत छ्यल । अथेहे, नेपाल संवतया नामय् सार्वजनिक विदातकं बिल । बरु आः नेपाल संवतयात कयाः राज्यापाखें छु छु याये ल्यंदनी थ्वपाखे झी सकलसिगु ध्यान वनेमाः ।

–  नेपाल संवतया आन्दोलन दच्छिया छक्वः जक खः धकाः धाइपिं नं यक्व दु नि, थुकियात कयाः छिं छु धयादी ?

न्हूगु दँ तिथि कथं छन्हु तःजिक उत्सवकथं झीसं न्यायेकाः वयाच्वनागु खः । उकिं न्हूदँ ला छन्हु हे जुइ । तर अथे खयां नं न्हूगु दँ भिंतुना ¥याली व सभा जक यानाः झीगु आन्दोलन पूवनीमखु । थ्व ल्याखं न्हूगु दँ नेपाल संवतया जूगुलिं थ्व संवतयात कयाः संरक्षण व राज्यपाखें थ्व संवतया छ्यलाबुला व राष्ट्रिय संवत धायेधुंकाः यायेमाःगु ज्याखँ यक्व दूगु ल्याखं न्हूदँया उत्सव दच्छिया छन्हु जक खःसां झीसं दच्छियंकं थीथी ज्याझ्वः तयाः यायेमाःगु दु । थ्व खँयात जिं नं स्वीकार याना । तर थुकिया नितिं माःगु जनशक्ति व व्यवस्थापनया आवश्यकता दु । थ्वपालय् न्हूदँया लसताय् दच्छियंकं थीथी ज्याझ्वः यायेगु ग्वसाः ग्वयेगु विचाः यानाच्वनागु दु ।