2565 buddha Jayanti ADV

न्हापांगु न्हिं येँ महानगरपालिका ३२ गू वडाय् ८,७०० नं खोप कालः मेयर शाक्य

नेवा: अनलाइन न्युज – निश्चल | २०७८ जेठ २६, बुधबार १७:२२:१५

म्हिगः येँ महानगरपालिका ३२ गू वडाय् ६० दँ निसें ६४ दँया  ८,७०० म्ह नगरबासिपिन्सं कोविड विरुद्धया न्हापागु मात्राया चिनियाँ खोप काःगु दु ।

येँ महानगरपालिकाया मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यं थौ जुगु छगू ज्याझ्वःया दथुय उकिया जाकारी बियामदिगु खः ।

मेयर शाक्यं म्हिगः खोप बिइगु अभियानय् लक्ष्य कथं अझ नं सहभागिता मजुगु खँ कनादिगु दु । वयकलं ‘येँया स्थायी बसोबास यानाच्वपिं व विशेष ज्या यानाः येँय् बसोबास यउानाच्वपिं ६० दँ निसें ६४ दँया छगू लख नागरिकयात न्हापांगु चरणया खोप अभियानय् सहभागी जुइगु लक्ष्य खः तर, म्हिगः व थौंया अवस्थायात स्वल धाःसा लक्ष्य कथंया सहभागिता जुगु खनेमदुगु खँ कनादिगु दु ।

मेयर शाक्यं कोविड विरुद्धया चिनियाँ खोपको न्हापांगु मात्रा निसङ्कोच जुयाः? कायेत इनाप यानादिगु दु ।  

Categorized in स्थानिय-समाज