prabhu baink new

नेवाः फिल्मया चर्चा

नेवाः फिल्मया चर्चा थौंकन्हे भचा म्हो जुयाच्वंगु दु धकाः धायेमा । थगुने मच्छिन्द्र क्लबया ग्वसालय् जूगु स्वक्वःगु नेवाः संकिपा नखः व नेपाल भाषाया छगुयां छगू जक टेलिभिजन च्यानल “नेपाल मण्डल” टेलिभिजनया ग्वसालय् नेवाः संकिपा नखः धुंका नेवाः संकिपा ख्यलय् छुं कथंया चर्चा यायेबहःगु ज्या मजूनि । उकिसनं छगू संजोग हे धायेमालि कि थ्व निगुलिं संकिपा नखःया ग्वसाः खलकं क्वछिनातःकथं बिजंं तकं मयाःनि । थथे सुलं च्वनाच्वंगु नेवाः संकिपा ख्यः आः हाकनं बुलुहुँ क्वानावःगु दु । थगुने छगू हे न्हूगु नेवाः फिल्म पिदने मफुबले झिझामिझां दं थें च्वंगु संकिपा ख्यः हाकनं झःझः धाइगु चिं लुयावःगु दु ।

थ्व चिंया दकले न्हापांगु ध्वः जुयाः पिदंगु फिल्म “पागलपन” खः । ‘ग्वंगः क्वसः’, ‘लुँयाम्ह झंगः’, ‘छंगु लिधंसाय्’, ‘ब्याहा यायेम्हां’, ‘नासः मदुपि’ थेंज्यागु आपालं नेवाः फिल्म दयेके धुंकूम्ह निर्देशक वाशु शाहीया “पागलपन” छगू बिस्कं सवाः ज्वनाः पिलूवःगु दु । मेता मखुसां थ्व फिल्म छम्ह मिसा च्वमिं च्वःगु दकले न्हापांगु नेवाः फिल्म जुइत ताःलागु दु । छाय्धाःसा थ्व “पागलपन” सरिना बज्राचार्य मय्जुं च्वःगु फिल्म खः ।

थुकथं बुलुहुँ बुलुहुँ झःझः धयावःगु नेवाः फिल्मया लकसय् आः याकनं हे “कृषा गौतमी” नांयागु मेगु फिल्म नं पिलू वइगु जूगु दु । बौद्ध जातक बाखनय् दयेकूगु थ्व फिल्मया निर्देशक रामकृष्ण खड्गी खः। निर्देशक खड्गीभाजुं थ्वसिबें न्हापा “पटाचारा” थेंज्यागु च्वछायेबहःगु फिल्म दयेके धुंकूगु दुसाः “कृषा गौतमी” फिल्मया लुखां नेपाःया फिल्म ख्यःया छम्ह नांजाम्ह हिरो शिव श्रेष्ठ दकलय् न्हापांखुसी नेवाः फिल्म ख्यलय् खनेदयेक वयेत्यंगु दुसाः “पटाचारा”य् थें थुके नं हाकनं छक्वः मेलिना मानन्धर व कर्मयात नापं स्वयेदइगु जूगु दु ।

“बांलाः मय्जु” व “पटाचारा”य् धिसिलाक्क अभिनय यानाः निगू निगू राष्ट्रिय पुरस्कार त्याकेत ताःलाःम्ह हिरोइन मेलिना मानन्धर आः “कृषा गौतमी” फिल्मय् जक मखु “धम्मवति” नांयागु फिल्मय् मेन रोलय् खनेदयेक वयेत्यंगु दु । गृहस्थ जीवन त्याग यानाः धर्म भावना सकभनं थनेगु निंतिं त्याग यानाबिज्याःम्ह भिक्षुणी धम्मवतिया जीवनी दयेकूगु “धम्मवति”या निर्देशक राज शाक्य खः । थ्व फिल्म नेपालभाषा व खस नेपाली भासं दयेकूगु फिल्म खः । राज शाक्य धइम्ह छगू इलय् “सर्गः मिला” थेंज्यागु च्वछाये बहगु नेवाः फिल्म दयेकूम्ह खः । तर छुं ई न्ह्यःनिसें सुलं च्वना च्वंम्ह वयकः भाजुं दयेकूगु “नखः” नांयागु फिल्म नं उलि बांलाक्क क्यनेज्याः न्ह्याये मफुनिगु फिल्म खः । थथे बांलाक्क क्यनेज्याः न्ह्याये मफुनिगु मेगु छगू फिल्म “भौमचा” नं खः । कीर्तिपुरय् च्वंपिं कलाह्यःमिपिं मुनाः दयेकूगु थ्व फिल्मया निर्देशक ललेन्द्र शाक्य खः ।

कीर्तिपुरया संकिपा ह्यःमिपिन्सं दयेकूगु मेगु छगू फिल्मया नां “कीर्तिपुर ः अ लिजेण्ड अफ कीर्तिलक्ष्मी” खः । नामं अ्रंग्रेजी पहः वःगु थ्व फिल्म धाःसा खस नेपाली भासं दयेकूगु फिल्म खः । सेन्सर बोर्डं पंगः थंगु हुनिं छुं ईतक थाति लाःगु थ्व फिल्मया निर्देशक प्रदीप खड्गी खः । थुके ताः ई लिपा हिसिला महर्जनयात स्वये खनि । नेपालभाषाया निगूगु फिल्म “राजमति”या राजमति यानि कि हिसिलां व धुंकाः “चाण्डालिका” छगू व “त्याग” छगू हे जक म्हितूगु दुसाः आः “कीर्तिपुरः अ लिजेण्ड अफ कीर्तिलक्ष्मी” फिल्मय् कीर्तिलक्ष्मी जुयाः म्हितूगु स्वये दइ । थुकिइ हिसिलाया नापनापं वयकःया जहान मणिराज लवट नं छगू भुमिकाय् खनेदयेक वयेत्यंगु दु ।

थुलि फिल्म बाहेक आः याकनं हे पिदनेत्यंगु मेमेगु फिल्मय् “मनू म्हसिकी” छगू नं खः । नेवाः फिल्म ख्यलय् छम्ह धिसिलाःम्ह हिरोइन धकाः धयातःम्ह भिन्तुना जोशीनाप नेपाली खस फिल्मय् तकं थःगु थाय् दयेके धुंकूम्ह हिरो विनोद श्रेष्ठया जोडी दुगु थ्व फिल्मया निर्देशक विश्व कपाली खः । हिरो भाजु विनोद श्रेष्ठं “पानबति” फिल्मं नेवाः फिल्म ख्यलय् थःगु पलाः न्ह्याकूगु खःसा वयागु “त्याग” नांयागु छगू फिल्म नं पिदने धुंकूगु दु अले “थःगु छें” नांयागु छगू फिल्म धाःसा शुटिंगया दक्वं ज्याः क्वचायेके धुंकूगु ताःदतं नं पिदने फयाच्वंगु मदु ।

छगू इलय् ननस्टप फिल्ममेकरया रुपय् न्ह्यःने वःपिं राज शाक्य, आर्यम नकःमि व सुरेन्द्र तुलाधर मध्ये आर्यम नकःमिया थुगुसी न्हूदँया लसताय् “तिमिला” नांयागु छगू फिल्मया डिभिडि पिहांवःगु दुसा सुरेन्द्र तुलाधरया बिग बजेट व मल्टि–स्टारर फिल्म धकाः बय्बय् जूगु “मू मदुगु जिन्दगी” धुंकाः मेगु फिल्म पिहांवःगु मदुनि । खस नेपाली भाय्या फिल्मपाखे पलाः न्ह्याकेगु कुतः याःम्ह सुरेन्द्र तुलाधरया “द मिस नेपाल” नांया खस नेपाली फिल्म धुंकाः उखेपाखेया पलाः नं थाति लानाच्वंगु दनि । खय्तला निर्देशक तुलाधरं खस नेपाली भाय्या “चित्रा” अले नेवाः भाय्या “छ गजल जि गजल” व “जि ला जेन्टलम्यान” दयेके धकाः याःगु घोषणा नं ताःलाये मफुनिसा वयागु डेब्यु फिल्म कथं शुरु जूगु “अंश” खुदँ न्ह्यः हे दयेके क्वचाःगु खःसां आःतकं पिहाँ वये मफुनिगु फिल्म खः ।

थौंकन्हे दयेके ज्या न्ह्यानाच्वंगु नेवाः फिल्मय् “तीन तिकः महाबिकः” छगू नं  खः । निर्माता दिपक कपालीया कुतलय् दयेकूगु थ्व फिल्मया निर्देशन प्रवीण लाकौल व उमेशमान प्रधान जानाः यानाच्वंगु दुसा थुकिइ नेपाली फिल्मया छम्ह नांजाःम्ह हिरोइन सुषमा कार्कीया आईटम म्ये नं दुथ्याकूगु खँ चर्चाया विषय जुयाच्वंगु दु । अथेहेतुं “फय्गं” टेलिफिल्मया निर्देशक सुरेश स्थापितया निर्देशनय् “ल्हा हुस्लुं प्वाः फुस्लुं” नं थुगुसी हे पिदने त्यंगु छगू न्हूगु नेवाः फिल्म खः ।

थुकथं थुगुसी यक्व हे नेवाः फिल्म पिदनेत्यंगुयात लसताया खँ कथं कायेमा । न्ह्याःगु हे जूसां छुं ई तक सुलं च्वनाच्वंगु नेवाः फिल्म ख्यः आः धाःसा जुरुमुरुं दना वयेत्यंगु खँ धाःसा तकसं च्वछाय् बहजु ।