Newa Ekata Diwas Gosthi Adv

नेपाल ऊल हाउसं न्यातका दामं मास्क मिल

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७६ चैत्र ६, बिहिबार ११:३८:४१

येँया भोताहितिइ च्वंगु नांजाःगु पुलांगु ऊन पसः नेपाल ऊल हाउसं कोरोना भाइरसया हुनिं मास्क न्याये मदयाच्वंगु इलय् वंगु न्यान्हु न्ह्यःनिसें न्यातका दामं मास्क मिइगु ज्या यानाच्वंगु दु ।

ऊल हाउसया प्रोपाइटर लिसें समाजसेवी ज्ञानेन्द्र तुलाधरं नेवाः अनलाइनन्यूजयात बियादीगु जानकारी कथं थःपिनिगु गुतका तका तूगु मास्क थ्व इलय् बजारय् मास्क हे न्यायेमदूगु व हाकूबजाः यानाः मियाच्वंगु हुनिं थःपिंके स्टक दूगु मास्क थथे न्यातका दामं मियागु खँ कनादीगु दु ।

वय्कलं थथे प्यन्हु न्यान्हुया दुने थ्यंमथ्यं नीद्वः (२० हजार) मास्क मिइधुनागु खँ नं कनादीगु दु ।

Categorized in बजाः