nepal investment baink

नेपालभाषाया न्हिपौ “नेपालभाषा टाइम्स” गुदँ क्यन

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ बछलाथ्व पारु (२०८१ बैशाख २७ गते) बिहिवाः

नेपालभाषा न्हिपौ “नेपालभाषा टाइम्स” च्यादँ फुनाः गुदँ क्यंगु दु ।

नेपालभाषां निरन्तर रुपं पिदनाच्वंगु छगू यां छगू जक न्हिपौ “नेपालभाषा टाइम्स” थौं बिहिवाः बछलाथ्व पारुया दिंकुन्हु च्यादँ फुनाः गुदँ क्यंगु खः ।

थ्वया न्ह्यः “सन्ध्या टाइम्स” या नामं पिदनाच्वंगु पुचलं गुदँ न्ह्यः “नेपालभाषा टाइम्स” या नामं थुगु न्हिपौ पिथंगु खः ।

थुगु न्हिपौया सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धर जुयादीसा प्रकाशक सन्ध्या टाइम्स पिथना प्रा.लि. खः ।

Categorized in पत्रपत्रिका