nepal investment baink

नेपाःया सम्पदा धरःग्वारा जक खःला ?

रत्नकाजी मन
ने.सं. ११३५ बछलाथ्व ७ (बैशाख १२ गते) तःभुखाचं यक्व क्षति याःगु दु । थुगु च्वसु च्वयाच्वनागु इलय् तक सीपिनि ल्याः न्हय्द्वः च्यासः व ८५ म्ह मनू सीगु सरकारी पुष्टि जुइधुंकूगु दु ।
थुगु भुखाय्लिपा दुंगु छेँ व भुखाय्लिपा वःगु चलखय् ल्हानाच्वंपिं मनूतय् खोज तथा उद्धारया ज्या आःतक पूवंगु मदुनि । आः ल्हानाच्वंपिं म्वाःम्वाकं लिकाये फइ धइगु आशा उद्धारकःमिपिसं मयाये धुंकल । अथे नं ल्हानाच्वंपिन्त अनं लिकायेगु ज्या धाःसा मयासें मगाःगु ज्या खः । गुगु आः न्ह्याना नं च्वंगु दु ।
तःभुखाय् ब्वयेधुंकाः नेपाःया यक्व सम्पदात क्षतिग्रस्त जूगु दु । थथे क्षति जूगु मूमू सम्पदाय् विश्वसम्पदाय् सूचिकृत जुयाच्वंगु स्वयम्भु महाचैत्य लागाया अनन्तपुर व अनया थीथी चिभाः, चैत्य दुंगु दुसा येँ, यल व ख्वपया लाय्कुलिइ नं थुकिं तच्वःगु हे लिच्वः लाकूगु दु । लिच्छवीकालीन इलंनिसेंया थुगु सम्पदालिसें येँया धरःग्वारा नं भुखाचं थुंगु दु । तर थौं थीथी सञ्चार माध्यमय् स्वल धाःसा येँया थुज्वःगु सम्पदाया चर्चा स्वयां नं धरःग्वारा हे चर्चा हे अप्वः जूगु खनेदु ।
स्वनिगःया धार्मिक आस्थालिसे स्वानाच्वंगु थीथी देगः व ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरत थुगु भुखाचं स्यंगु दु । नां हे कयाः धाये माल धाःसा थुगु भुखाचं येँया लाय्कू लागाया माजु देगः, कृष्ण देगः, दशावतार क्यनीगु देगः, येँया मू म्हसिका जुयाच्वंगु भुतिसः (काष्ठमण्डप), लाय्कू दुनेया थीथी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदात भुखाचं स्यंगु दुसा यलया लाय्कू लागाया प्यम्ह नारांद्यः देगःलिसें थीथी देगःत दुंगु दु । यलया हे धार्मिक व सांस्कृतिक महत्वं जाःगु बुंगद्यःया देगः दुंगु दु । थुकथं हे ख्वपया लाय्कू लागाय् नं क्षति जूगु दु । गुगु सम्पदा नेपाःया न्हाय्कथं धस्वानाच्वंगु खः । अले विश्वसम्पदाय् सूचिकृत जुयाच्वंगु सम्पदात खः । थुज्वःगु सम्पदाया चर्चा थौं नेपाःया सञ्चार माध्यमतसें यायेमाःगु आवश्यकता तायेकाच्वंगु खनेमदु ।
धरःग्वाराया छगू महत्व दु । थुकि निगू मत मदु । तर थौं गुकथं धरःग्वाराया विषयलय् चर्चा जुयाच्वंगु दु । उलि चर्चा यायेमाःगु विषय धाःसा थ्व मखु । थुकिया थासय् नेपाःया सांस्कृतिक सम्पदाया संरक्षण व सम्वद्र्धनय् च्यूताः तयेमाःगु खः ।
धरःग्वारा दुने धुंकाः थुगु धरोहर न्हापा हे भ्वाभः जुइधुंकूगु धइगु खँ तकं आः पिहाँ वयाच्वंगु दु । धरःग्वारा छगू नीजि कम्पनीं ठेक्का कयाः थः हे कथं न्ह्याकावयाच्वंगु छगू थाय् खः । गुगु कम्पनीं उगु सम्पदाया संरक्षण नं यायेमाःगु दायित्व खः । प्राविधिकपिसं भ्वाभः जुल, दुने फु धाःसां नं वास्ता मयासें थुकिया दोहन यायेगु ज्या जूगु दु धइगु खँ आः पिदंगु खँपाखें झीसं सीके फु ।
नेपाःया सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणय् झीगु ध्यान केन्द्रित जुइमाः । थनया पुरातात्विक व ऐतिहासिक महत्व दुगु फुक्क सम्पदा हाकनं न्हापाया हे स्वरुपय् दयेकेगु ज्या जुइमाः । थुज्वःगु सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणय् सरकारया ध्यान केन्द्रित याकेत झीसं पहल यायेमाः ।