1142 nhoo dan adv

नुगःचुया नितिं वाइन भिं

२०७३ श्रावण १८, मंगलबार १९:२८:४२

मात्रा मिले जूसा बिष नं वासः जुइ धाःसा आपा त्वंगु अमृतं नं ज्या याइमखु । ताहालं न्याःगु विष पिकायेत नं विष हे छ्यलाः वासः दयेकातइ । अय्लाःयात सामान्यकथं छगू लत व नकारात्मक बस्तुया रुपय् कया वयाच्वंगु दु । अय्लाः नेवाःतय्गु संस्कृतिया छगू अभिन्न त्व“साया रुपय् दयाच्वंगु दु । आपा अय्लाः त्वन धाःसा स्ये“, स्व“, नुगःचु स्यनी, क्यान्सरथें ग्यानापुगु ल्वचं कइ धकाः नं प्रचार यानाच्वंगु दु तर वैज्ञानिकतसें नकतिनि छगू अध्ययन यासें अय्लाः त्वनिपिन्त नुगःचुया ल्वय् जुइगु सम्भावना म्हो जुइगु क्यंगु दु ।
छगू अनुसन्धानं छु क्यंगु दु धाःसां विशेषकथंया अय्लाःया निश्चित मात्रा नियमित त्वनेगु यात धाःसा नुगःचुया ल्वय् तंकेफइ । नियमित निश्चित मात्राय् अय्लाः त्वनीपिन्त नुगःचु सम्बन्धी ल्वय् जुइगु सम्भावना ३८ प्रतिशत म्हो जुइ धइगु क्यंगु दु । अमेरिकाया साउथ क्यारेलिना प्रान्तया वैज्ञानिकतसें ७,५०० मनूतय्के याःगु अनुसन्धानं थुगु लिच्वः पिथंगु खः । थुकथंया लिच्वः पिथंगु ‘अमेरिकन मेडिकल जर्नलं’ प्यद“तक अनुसन्धान यानाः थुगु लिच्वः पिथंगु न्ह्यथंगु दु ।


अय्लाः त्वनाः उज्वःपिन्त आपा लाभ जूगु खनेदत सुनां कि विशेषकथंया ‘वाइन’ त्वनेगु यात । वैज्ञानिकतसें अनुसन्धानया लागि ल्यःपिं न्ह्यद्वःत्या मनूत फुक्कं अय्लाः मत्वनिपिं खः ।
अनुसन्धानया ¤वलय् छुं मनूतय्त म्होचा मात्राय् अय्लाः त्वंकेगु सुरु यात । थुकी मिसातय्त न्हिच्छिया छगू पेग व मिजंतय्त निगू पेग अय्लाः न्हिंन्हिं त्वंकेगु यात । थुकिया लिसेलिसें साउथ क्यारेलिना विश्वविद्यालयया लिसें उमिगु ग्यसू नं जा“च यायेगु यात ।
थुगु अनुसन्धानं छु लुयावल धाःसा आपा अय्लाः त्वनिपिं स्वया निश्चित मात्राय् ‘वाइन’ त्वनिपिनिगु नुगःया अवस्था बांलाः धइगु लिच्वः वल ।
थुलि जक मखु कि अय्लाः त्व“ हे मत्वनिपिन्त स्वयाः नं निश्चित मात्राय् ‘वाइन’ त्वनिपिन्त नुगःचुया ल्वय् जुइगु सम्भावना म्हो जक जुइ । अझ न्ह्यालाथे कथंया अय्लाः त्वनिपिन्त स्वयाः ‘वाइन’या निश्चित मात्रा त्वनीपिन्त थुकथंया ल्वय् म्हो जक जुइगु क्यन । थुगु लिच्वः धाःसा पत्याः यायेतकं थाकुगु लुयावल ।


थुकथं अय्लाः त्वनिबलय् लाभ जुइगु लिच्वः वयेकवयेकं नं अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनं अय्लाः मत्वंपिन्सं अय्लाः त्वनेगु सुरु यायेमते धकाः ख्याच्वः ब्यूगु दु ।
थुगु अनुसन्धानया मू वैज्ञानिक डान किङ्गं अनुसन्धानया लिच्वः तसकं अजूचायापुसे च्वंगु धासें अय्लाः मत्वंपिन्सं थुकिया सीमिति मात्रा नियमित त्वनेगु यात धाःसा नुगःचुया ल्वय् म्हो जुइ धाःगु दु ।
डान किङ्गं अय्नं अय्लाः त्वनधाःसा जुइगु नकारात्मक प्रभावया बारे अनुसन्धान न्ह्यानाच्वंगु धाःगु दु । किङ्गं ख्याच्वः ब्यूगु दु कि क्यान्सर व जलासेया रोगीं अय्लाः त्वनेगु ज्या धाःसा याये मज्यू । थन बिचाः यायेमाःगु ख“ छु धाःसा वैज्ञानिकतसें निश्चित म्होचा मात्राय् नियमित अय्लाः त्वनेगु धाःगु दु तर ब्यवहारय् निश्चित मात्रा अय्लाः लतय् हिलेत ताःई काइमखु ।