2565 buddha Jayanti ADV

नां जाम्ह चित्रकलाकार एकाराम सिं मदुगुलिं नेपाः पार्टी बिचाः हायेकल

नेवा: अनलाइन न्युज – निश्चल | २०७८ जेठ २८, शुक्रबार १७:२६:१३

नेपाः राट्रिय पार्टी नां जाम्ह चित्रकलाकार लिसें नेवाः आन्दोलनया सक्रिय ब्यक्ति एकाराम सिं मदुगुलिं बिचाः हायेकुगु दु ।

पार्टीया नांयः डा.बिजय सैंजु छगू शोक वक्तब्य पित बिसें मदुम्ह सिं  नेपाः राट्रिय पार्टीया नितिं ज्वःमदुगु अस्तमण्डल ध्वाँय्या अवधारणा पित ब्यूम्ह  ब्यक्ति जुगु व नेपाःया नांजाःम्ह भाषासेवि, चित्रकलाकार व संस्कृतिविद जुगु खँ न्ह्यथसें शोक कःपिं छेँजः पिन्त धैय धारणा यायेमफेमा धकाः कामना यानादिगु दु । 

 

 

Categorized in नेवाः