zero media family planning adv

नखः हनेगु कि न्हूगु नेपाः दयेकेगु ?

भिएस मन्द
नेवाःत धइपिं सांस्कृतिक रुपं अतिकं तःमि तर न्हूगु अग्रगामी बिचाः तयाः न्ह्याइपिं नं नेवाःत हे खः । थुकथं छखे परम्परा व मेखे न्हूगु विचाःया दथुई झीपिं लानाच्वना । संस्कृति धायेवं हे पुलांगु परम्परा हे जुइमाः धइगु मदु, न्हूगु संस्कृति व संस्कार नं दयेका यंकेफु,थुकथंं न्हूगु संस्कृति दयेकेमाल धाइपिं नं दु, तर थुज्वःगु सोच नं वल, वन, तन जुयाच्वंगु दु ।
थुकथंया हे अनेक सवालय् झीसं वादविवाद, छलफल, पक्षविपक्ष न्ह्याके माःगु दु, अले छगु निष्कर्ष पिदनी अले झीत न्ह्यायेत ल“पु चाली धकाः छझाः नेवाः न्ह्यलुवा पदमरत्न तुलाधरं नं छक्वः छता विषयवस्तु न्ह्यचिकादीगु खः, व नं अथें तुं जुल । तर नेवाः दुनेया बैचारिक जडता धाःसा आः तछ्याये माःगु हे जुयाच्वंगु दु । मेता खँझीगु पुलांगु नखः चखः संस्कृति जक मखु बूसांनिसें सी बलय् तक यायेगु कर्म संस्कार आदिं यानाः नेवाःत संस्कारगत रुपं हे छगू नीति परम्परा संस्कारकथं न्ह्याइपिं खः, मेपिं थें गुखे थःत लवः दत उखे ब्वाँय् जुइपिं मखु, उकिं नेवाःतसें देय् न्ह्याकूगु खःसा थुकथंया भद्रगोल स्थिति जुइमखु धइगु नं छगू बिचाः नं मनूतसें प्वंका हे वयाच्वंगु दु ।
दक्कय् न्हापां ला झीगु संस्कृति व परम्परा सकतां हे धर्मय् आधारित जुयाच्वंगु दु । थुकि नं स्वया वन धाःसा कृषिई आधारित सामन्ती ईया जनजीवन कथं ज्वःला । अथे जूगुलिं आधुनिक बैज्ञानिक व भौतिकवादी दृष्टिकोण स्वयेगु खत धाःसा झीसं हनाच्वना संस्कृति परम्परा आः त्याग यानाः न्हुगु संस्कृति स्थापित यायेमाःगु जरुरी जू वइ । तर थुकथं संस्कृतिहे महनेगु खत धाःसा झीगु पहिचान मदइगु जक मखु, संस्कृति त्वःतेगु धइगु समाज हे नांगा यायेगु ज्या नं जूवनी ।
झीगु संस्कृति व परम्परा न्हंकाः नेवाःतय्त थःगु अस्तित्वप्रति हे चेतनाहीन यायेगु षडयन्त्र छखे जुयाच्वंगु दु धाःसा आः हानं झीसं हे थुकथं संस्कृति न्हंकेगु खँ ल्हायेगु ला कल्पना तकं यायेफइगु जक मखु, सह याये फइगु ख“ नं जुइमखु । अथे जूगुलिं संस्कृतिया संरक्षण ला जुइ हे माः, तर थुकियात पलांगु दुस्यःयात नं कायम हे यानाः न्हूगु ईयात ल्वयेक सुधार यायेगु आवश्यक्ता जुल धाःसा पुलांगु कट्टरपन्थी व रुढीवादी बिचाःया शिकार जुया च्वने धाःसा मज्यूगु अवस्था वयाच्वंगु दु ।

पहिचानया मुद्दा न्ह्यःने वये सिंक न्ह्यः आधुनिक विचाःया आःया प्रस्तावय् संस्कृतिप्रति उदासिनता वयाच्वंगु दु धाःसा पश्चिम संस्कृतिया प्रभाव नं संस्कृतिप्रतिया वेवास्ता तच्वयाच्वंगु दु । अथेजूगुलिं संस्कृति ल्यंकेगु कर्मचारित संस्कृतिप्रति सचेत नेवाःतय्गु ब्वहलय् वयाच्वंगु दु  ।
मेखे संस्कृति व परम्पराय् आपाः हे तक्यनाः राजनीतिक ख्यलय् नेवाःत ल्यूने लानाच्वंगु नं छगू वास्तविक तथ्य खः । अथे जूगुलिं नेवाःतसें आःया इलय् राजनीतिइ नं उतिकं सक्रिय जुइमाःगु जुयाच्वंगु दु । दक्कय् न्हापां ला नेवाःतय्के राजनीतिक सेचतनाया लिसेंलिसें संगठित जुयाः न्ह्यायेगु संस्कार, पद्वति व प्रबृत्ति विकास यायेमाःगु जुयाच्वंगु दु ।
न्हापा सकतां खँ धर्मपाखें हे निर्देशित जुयाच्वंगु खः । थौंकन्हय् उकथं मजूसें देय्या नियमकानुनपाखें निर्देशित जूगु । न्हापा छु नं ख“यात ‘पाप’ खः कि ‘धर्म’ खः धकाः शास्त्रय् च्वयातःगु व न्हापायापिसं धयाथकूगु ख“यात दापु दयेकाः स्वइगु खः धाःसा आः देय्या कानुनया दापु कथं कसुर खः वा मखु धइगु स्वइगु जुयावल । तर थुकथंया ख“य् नेवाःतय्गु अभ्यस्तता दुुगु खनेमदु । राज्य व राज्यया कानुनी ज्ञानय् नं नेवाःतय्गु कमजोरी दुगु खनेदुअथेजुगुलिं आः नेवाःत राजनीति, राज्य व राज्यया कानुन सम्बन्धय् जानकार व अभ्यस्त जुइमाःगु जुयाच्वंगु दु ।
थुकथं न्ह्यायेधुंकाः तिनि झीसं झीगु देसय् झीगु अवस्था छु, पहिचान छु खः, अस्तित्व छु खः, संस्कृति व धर्म गुकथंया भुमिका व योगदान ब्यू । गुगु पुलांगु संस्कृति व परम्प्रागत गुकथं न्ह्याकेबलय् झीगु भिंगु व नीगु जुइ इत्यादी खँ थुइकाः–सीकाः कायेफइ । थथे थुयासिया वल धाःसा हे जक झीसं संस्कृतियात गुकथं न्ह्याकेगु व गुलितक न्ह्याकेगु धइगु दृष्टिकोण नं विकास जुया वइ ।