zero media family planning adv

नकारात्मक खं बचय् जुइगु स्वंगू उपाय

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७२ भाद्र २०, आइतबार १६:००:४९

नकारात्मक सोच वइगु यक्व हुनिंत दइ । सुं छम्हेसिया बिचाः छगू हुनिं नकारात्मक जुइफु सा मेम्हेसिया बिचाः मेगु हे हुनिं नकारात्मक जुइफु । थथेजूगुलिं थःगु बिचाःया तुलना मेपिनि बिचाःलिसे यानादीमते । नकारात्मकतापाखें पिहाँ वयेगु नं यक्व लँपुत दइ । थपिं मध्ये स्वंगू तरिकाया बारे थन चर्चा याये ।  

न्ह्याबलें दुग्यंक बिचाः यानादीमते ः

जिंदगी पूवंक हे अःपु वा थाजु जुइमखु । गथे कि फुक्कं सत्य खः वा फुक्कं असत्य खः । गुलिं सत्य खः अले गुलिं असत्य खः । दुग्यंक बिचाः यानावना धाःसा नेगेटिभ बिचाः ब्वलना वइ । न्हूपिं मनूतलिसे नाप लाये बलय् भतिचा नर्वसनेस दइ, तर थ्व बिचाः यायेगु कि जितः न्हूपिं मनूतय्सं ययेकी मखु पाय्छि मखु । ज्याकुथिं छेँय् वनेबगु इलय् वा वल धाःसा सनिल वा चा हे स्यन धकाः बिचाः यानादी मते । बिचाः यानादिसँ कि आः छेँय् वनेत भचा लिबाइ । न्ह्यागु खँय् नं छु नं छुं पोजिटिभ दइ उकियात स्वयादिसँ । 

मेपिसं कनाच्वंगु नकारात्मक खँ पियादी मते ः 

थःत स्याइगु वा तं पिहाँवइएगु निष्कर्षय् वनादी मते । सुनां नं छुं खँ धाल धाःसा मेमेगु खँ थःम्हं हे बिचाः यायेगु यानादी मते । यदि सुं सुम्बक च्वनाच्वन धाःसा वय सुम्क च्वनाच्वंगुया अर्थ थःम्हं हे लिकया दी मते । नेगेटिभ सोच तल धाःसा मेपिसं धाइगु हरेक खँयात नेगेटिभ मिखां स्वयेगु बानी जुइ । यदि छिं मस्यु कि मेपिसं छु बिचाः यानाच्वन यानाच्वन वया बिचाःया बारे थःम्हं हे बिचाः यानादी मते । 

आशा यायेगु त्वःता दी मते, थःत पाय्छि मजूगु व कडा नियम दयेकादी मते ः 

समाज गथे खः अथेहे वयालिसे न्ह्याये सयेकादिसँ । समाजयात थः यत्थे न्ह्याकेगु कुतः यानादीमते । जीवनय् उज्वःगु छुं नियम कानुन मदु गुकथंया छितः यः पाय्छि वहे कथं जुइ । मेपिनिपाखें थम्हं स्वयां ततःधंगु आशा यानादी मते । यदि छिं मेपिनिपाखें थम्हं बिचाः याना थें लिच्वः वयाच्वंगु मदुसा थःम्ह. मेपिनिपाखें अप्वः आशा ला मयाना ला धकाः बिचाः यानादिसँ ।