nepal investment baink

थ्व विरोध मखु, बाध्यता जक खः – प्रवक्ता मानन्धर

येँ महानगरपालिकाया मेयर बालेन शाहया थीथी ज्याखँयात कयाः वय्कः मेयर जूगु निदँ कार्यकाल लिपा सोमवाः महानगरपालिकाया नगर परिषद् बैठकय् वडाध्यक्षपिन्सं विरोध याःगु दु । मेयर बालेनं विचाः मयाःकथं वडाध्यक्षपिन्सं विरोध यायेवं आः महानगरपालिकाया ज्याखँ न्हूकथं न्ह्याइगु अनुमान यानाहःगु दु । थ्वहे झ्वलय् येँ महानगरया प्रवक्ता लिसें १७ वडाया वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरलिसे यानागु खँल्हाबल्हा न्ह्यब्वयाच्वना ।

मेयर बालेन शाहया विरोध छाय् यानागु खः ?
– मेयर बालेन शाहया विरोध यायेगु विचाः जिमिसं यानागु मदु । तर स्वयं मेयरं वडाध्यक्षपिन्त विरोध याकेत बाध्य याःगु दु । उकिं जिमिसं विरोध यानागु मखु, बाध्य हे जुयाः थःपिनिगु खँ जक तयागु खः ।

मेयर बालेन अल्पमतय् लाःगु हे खःला ?
– येँ महानगरपालिकाय् बहुमत व अल्पमत धैगु दइमखु। मिलेमजूगु ज्या, यायेमज्यूगु ज्या यायेमते धकाः सकसिनं पन धाल धाःसा मेयरं यायेमज्यू व याये नं फइमखु । उकिं बांलाःगु ज्या यायेगु नितिं नं मेयर बालेनं फुक्कलिसे सहलह ब्याकाः यात धाःसा बांलाइ । मखु धयागु खःसा वय्कलं यायेत्यंगु बांलाःगु ज्या नं मथुया व मसिया विरोध जुइफु । थुकियात अल्पमत व बहुमत धकाः मकाःसां ज्यू ।

येँ महानगर दुने दलया पाखें त्यानावःपिं नेतापिं ला दुनि ?
– चुनावय् जिपिं दलगत रुपं कांग्रेस, एमाले, समाजवादीया उम्मेदवार कथं दनाः महानगरपालिकाय् वयापिं खः । उकिं जिपिं दलया नेता कार्यकर्ता हे खः, उकी शंका हे मदु । उकिं जिमिके दलगत विचाः दइगु स्वाभाविक हे खः । तर, येँ महानगरपालिका राजनीति यायेगु अखडा मजुसे स्थानीय विकास यायेगु थाय् जूगुलिं विकास निर्माणया ज्याय् हे जिमिसं बः बिइगु खः । थ्वहे हुनिं येँ महानगर दुने मेयर छम्ह स्वतन्त्र जूसां जिमिसं दलीय राजनीति यानागु हे मदु । निदँतक मेयर बालेनयात ग्वाहालि यानागु हे खः । वइगु दिं नं वय्कलं यानादीगु बांलाःगु ज्याय् ग्वाहालि यायेगु हे खः ।

अथे खःसा सोमवाःया नगर परिषद् बैठकय् मेयरया विरोध छाय् यानादियागु ले ?
– जिं न्हाचः नं धायेधुन, विरोध यानागु सिबें नं जिमितः मेयरं हे थथे विरोध यायेत बाध्य याकूगु खः धकाः । वंगु असार ३ गते नीति व ज्याझ्वलय् संशोधन यायेगु नितिं छघौया ई फ्वनागु खः । तर वय्कलं बैठक हे असार १० गते यायेगु धकाः बैठक स्थगित यानाः नगरसभाया दुजःपिन्त अपमान यायेगु कथं ज्या यानादिल । थुलि जक मखु, थःगु खँ प्रचारप्रसार यायेगु नितिं सामाजिक संजालय् मखूगु कथंया खँ पोष्ट यानाः थःत ज्या याकेमब्यूगु कथं प्रचारप्रसार यानादिल । थ्वहे हुनिं मेयर बालेनयात छु खः ? व स्पष्ट यायेगु नितिं हे सोमवाःया बैठकय्दलगत रुपं त्यानावःपिं वडाध्यक्षपिन्सं थःपिनिगु खँ तःगु खः । थुकियात मेयरया विरोध यात धकाः धायेगु सिबें नं मेयरयात पायछि ज्या यायेत सुझाब ब्यूगु कथं कायेगु बांलाइ ।

स्वंगू दलं तःगु २२ गू संशोधन प्रस्तावय् छु छु दु ?
– दकले न्हापां ला, न्हूसतक व हाँडीगांयात “सवारीसाधन निषेध लागा” याये धकाः हःगु प्रस्ताव पायछि मजूगु, अथेहे, नीति व ज्याझ्वलय् नेपाःया प्रजातान्त्रिक आन्दोलनय् योगदान यानादीपिं नेतापिनिगु नां न्ह्यथनेमाःगु, येँ महानगरं याइगु छुं नं कथंया ज्याय् बिस्कं कथंया समिति दयेकाः ज्या यायेमदइगु, येँ महानगर दुने स्थानीयबासीपिन्त रोजगार बिइमाःगु लिसेंया प्रस्तावत दु । अथेहे, मेमेगु महत्वपूर्ण प्रस्ताव नं जिमिसं तयागु दु ।

संशोधन प्रस्ताव आः पारित हे जुइ धैगु भलसा दु ला ?
– संशोधन प्रस्ताव पारित मजुइगु खँ जुइ हे मखु । येँ महानगरपालिकाय् मेयर छम्ह जक स्वतन्त्रं त्याःम्ह खः । मेपिं फुक्क दलपाखें त्यानावःपिं खः । थ्व स्थितिइ मेयरं भोटिङ हे यायेगु इच्छा यात धाःसां वय्कः नीति व ज्याझ्वलय् ल्यूने हे लाइ । उकिं संशोधन प्रस्ताव पारित जुइ ।

बजेट ले ?
– बजेटयात कयाः नं जिमिसं सहलह ब्याकागु दु । यक्व खँय् बजेटयात कयाः जिमिगु सहमति दु । तर थ्व पालय् अनुदान बिइगुबजेट क्वपाला ब्यूगु दु । थ्व सम्बन्धय् जिमिसं सहलह ब्याकाः च्वनागु दु ।

आः महानगरपालिका न्हू कथं न्ह्याइ कि ?
– न्हूगु व पुलांगु धैगु खँ हे मखु । बांलाःगु ज्या यात धाःसा झी सकलसिनं ग्वाहालि यायेगु । बांमलाःगु ज्या यात धाःसा उकियात पनेगु हे खः । तर, सोमवाःया नगरपरिषद् बैठक लिपा आः येँ महानगरपालिका मेयर बालेनं वडाध्यक्षपिंनाप सहलह ब्याकाः ज्या याइ धैगु भलसा झीसं कयागु दु । अथेहे, येँ देय् दयेकेगु नितिं स्वतन्त्र मेयर बालेन शाहलिसेंदलगत रुपं त्यानावःपिं वडाध्यक्षपिं नं म्हिगःसिबें अझ अप्वः परिपक्व जुयाः न्ह्याइ धैगु भलसा नं कयागु दु ।