nepal investment baink

थौं शुक्रवाः लुँतोलाय् निद्वः व सच्छि तका थाहाँ वन

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा चौथी (२०८० चैत्र १६ गते) शुक्रवाः

थौं शुक्रवाः लुँया मू आःतकया हे उच्च विन्दुइ थ्यंगु दु ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघया कथं थौं शुक्रवाः लुँया मू तोलाय् निद्वः व सच्छि ( २ हजार १ सय) तका थाहाँ वनाः तोलाया १ लख ३० हजार कायम जूगु दु ।

थ्वसिबें न्ह्यः बिहिवाः लुँ तोलाया १ लख २७ हजार ९०० तकांकारोवार जूगु खः ।

महासंघया कथं थौं शुक्रवाः तेजावी लुँ तोलाया १ लख २९ हजार ४ सय तकां कारोवार जुयाच्वंगु दु ।

बिहिवाः तोलाया १ लख २७ हजार ३ सय तकां तेजावी लुँ कारोवार जूगु खःसा बुधवाः १ लख २६ हजार ८ सय तकां कारोवार जूगु खः ।

अथेहे, वहःया भाः तोलाय् झिंन्यातका थाहाँ वनाः १ हजार ५ सय २५ तका थ्यंगु दु । बुधवाः १ हजार ५ सय १० तकां कारोवार जूगु खः ।

Categorized in बजाः