nepal investment baink

थौं बिहिवाः, लुँ तोलाया १ लख २५ हजार थ्यन

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ सिल्लागा द्वादसी (२०८० फागुन २४ गते)

लुँया भावय् स्वन्हु न्ह्यःनिसें न्हिथं उच्च मू रेकर्ड दयेकाः वयाच्वंगु दु ।

थौं बिहिवाः छन्हुं हे न्ह्यःया दिंया तुलनाय् लुँतोलाय् १ हजार ५ सय तका दां थाहाँ वंगु खः ।

न्ह्यःया दिं तोलाया १ लख २३ हजार ५ सय तका जूगु लुँ थौं बिहिवाः १ लख २५ हजार थ्यंगु दु ।

विगत २१ न्हुइ लुँया मू ८ हजार ५ सय तका दां थाहाँ वनेधुंकूगु दु । थ्वसिबें न्ह्यः फागुन ३ गते तोलाया १ लख १६ हजार ५ सय तकां लुँया कारोवार जूगु खः ।

वहःया मू नं थाहाँ वंगु दु । वहः थौं बिहिवाः तोलाया १ हजार ४ सय ७० तका कायम जूगु दु ।

न्ह्यःया दिं तोलाया १ हजार ४ सय ४० तकां कारोवार जूगु खः । वहःया मू नं धाःसा थ्वसिबें न्ह्यः रेकर्ड तोडेयाःगु मदुनि । थ्वसिबें न्ह्यः पुस १२ गते वहःया मू १ हजार ४ सय ९० तका थ्यंगु खः ।

Categorized in बजाः