nepal investment baink

थौं बिहिवाःनिसें देय् न्यंकं एसईई परीक्षा न्ह्यात

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा तृतीया (२०८० चैत्र १५ गते) बिहिवाः

थुगु दँया माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) थौं बिहिवाःनिसें न्ह्याःगु दु । थौं न्हापांगु दिं अंग्रेजी विषयया परीक्षा जूगु दु ।

परीक्षा नियन्त्रण ज्याकुथि सानोथिमिं न्हापांगु दिंया परीक्षा देय् न्यंकं शान्तिपूर्ण रुपं क्वचाःगु जानकारी ब्यूगु दु ।

थौं बिहिवाःनिसें न्ह्याःगु एसईई परीक्षा चैत्र २७ गते क्वचाइगु जूगु दु ।

परीक्षाया नितिं २ हजार ६४ गू परीक्षा केन्द्र क्वःछ्यूगु दु । दकले अप्वः केन्द्र येँय् १२७ व दकले म्हो मनाङ व मुस्ताङय् छगू छगू केन्द्र दु ।

एसई ई परीक्षाया नितिं सामुदायिक व संस्थागत यानाः १० हजार ८०६ विद्यालयया २ लख ५० हजार ७ सय ७२ म्ह छात्रा, २ लख ५३ हजार ६ सय २७ म्ह द्धात्र व यौनिक व लैंगिक अल्पसंख्यक १५ म्ह यानाः मुक्कं ५ लख ४ हजार ४ सय १४ म्ह परीक्षार्थीपिन्सं फारम भरेयाःगु खः ।

थुगु दँया एसईई परीक्षाय् जापानया टोकियोय् च्वंगु एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुलपाखें नं १५ म्ह छात्रा व ८ म्ह छात्र यानाः मुक्कं २३ म्ह परीक्षार्थीपिं सहभागी जूगु दु । एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुल नेपाली पाठ्यक्रम कथं नेपाः पिने माध्यमिक तहतक पढाइ जुइगु छगू जक विद्यालय खः ।

विगतया एसईई परीक्षाय् सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक निगुलिं मुंकाः ३५ प्रतिशत ल्या हयेमाःगु प्रावधान दूगुलि थुगु दँनिसें विद्यार्थीपिन्सं सैद्धान्तिकय् ३५ व प्रयोगात्मकय् ४० प्रतिशत ल्याः हये हे माःगु परीक्षा नियन्त्रण ज्याकुथिं जानकारी ब्यूगु दु ।

३५ प्रतिशतसिबें म्हो ल्याः हःसा ११ तगिमय् भर्ना जुइ खनीमखु । उज्वःपिं परीक्षार्थीपिन्सं मौका परीक्षा धाःसा बिइ दइगु जूगु दु ।

Categorized in राष्ट्रिय