swastha 3

थौं छ्रन्हुया नितिं गाउँपालिकाया अध्यक्ष जुल १६ दँया मिसामिचा

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ भाद्र २९, मंगलबार १४:३२:१५

मोरङया बूढीगंगा गाउँपालिकाया १६ दँ दुम्ह मिसामचा सुस्मिता ऋषिदेव थौं छन्हुया नितिं गाउँपालिकाया अध्यक्ष जूगु दु ।

सुस्मितायात ५७ क्वःगु राष्ट्रिय बाल दिवसया लसताय् गाउँपालिका प्रमुख याःगु खः । सुस्मितां आर्थिक व प्रशासनिक बाहेक गाउँपालिका प्रमुखं याइगु फुक्क ज्या याःगु जानकारी ब्यूगु दु । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् प्रदेश १ या कथं स्थानीय सरकार व सरकारं याइगु काम कारवाहीबारे मचापिन्त जानकारी याकेत सुस्मितायात छन्हुया नितिं गाउँपालिका प्रमुख याःगु खः ।

गाउँ कार्यपालिकां सोमवाः बैठक च्वनाः बालदिवसया दिं गाउँपालिका दुने च्वनाच्वंम्ह छम्ह मचायात आर्थिक व प्रशासनिक अधिकारबाहेक सांकेतिक रुपं गाउँपालिकाया अध्यक्ष दयेकेगु निर्णय याःगु खः ।

Categorized in स्थानिय-समाज