zero media family planning adv

थम्हं थःगु हे निंतिं सुरक्षाया लँपु ज्वनेमा ” कलाकःमि हर्के माइला

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७७ बैशाख २१, आइतबार १८:३१:३९

नेवाः संकिपा व कलाकारिता ख्यलय् ताः ईलं पलाः न्ह्याका वया च्वंम्ह ख्वपयाम्ह हरिकृष्ण दुवालयात आपासिनं हर्के माइला धका म्हसिका वया च्वंगु दु । विशेष याना छम्ह अभिनय कलाकारया रुपय् नांजाम्ह हर्के माइलाया कला अभिनय दुने जक लिकुना च्वंगु मदु । वयक छम्ह बाँलाम्ह स्यनामि अथेधइगु निर्देशक नं खःसा छम्ह च्वमिया रुपय् नं सिर्जनाया पलाः न्ह्याकावया च्वंम्ह खः । हरिकृष्ण दुवाल यानि की हर्के माइलां आः तक निर्देशन व अभिनय यानादीगु संकिपाय् “लिधंसा”, “आसकुति” या नापनापं ख्यालि संकिपा “क्वाति” व “क्वचाकाचा” या बिस्कं थाय्दु नेवाः संकिपाख्यलय् । वयकलं एसएलसी , हंग्री स्टोमाएक,मांभाय्, बैनाभ्वं लगायतया चिसंकिपा दयेकादीधुंकुगु दुसाः लज्या मचाःम्ह सुरु, जिचाभाजु जुइम्ह सुं द लारु, लथालिंगगु छेँ,वा वा वा , बाकि हे तये मजिउ, लिजः, चिरफार व मेमेगु आपालं ख्यालि , संकिपा व चिसंकिपाया नापनापं प्याखँ म्हितादीम्ह हर्के माइलाया विचाः कथं झी थेंज्यागु देशय् लकडाउन बाहेक मेगु उपाय नं मदुनि थ्व महाल्वय् पाखें सुरक्षित जुया च्वनेगु निंतिं ।

थःगु संकिपा व प्याखँया माध्यमं जनतायात सचेत यायेगु अभियान न्ह्याकावया च्वंम्ह हर्के माइलां आःया अवस्थाय् लकडाउनया ई थपे यायेगु हे पायछी धइगु विचाः न्ह्यब्वयादीम्ह हरिकृष्ण दुवाल ख्वपः नगरपालिकाया सरकारी कर्मचारी नं खःसा ख्वपया तचपात्वाः दत्तात्रय त्वालय् वयकया छगु वासः पसः नं दु । हर्के माइलाया थःगु हे वासःपसः नं दुम्ह जुउगुलिं थः थःगु  व मेमेपिनिगु स्वास्थ्य प्रति न्ह्याब्लें चिउता तया वया च्वनादीम्ह सचेत कलाकःमि खः । 

कोरोना संक्रमणपाखें थः सुरक्षित जुया  च्वनेत थःम्हं न्हूपिं सु नं मनूत नापमलानागु हर्के माइला कनादिल । सुथय् व सनिलय् थःगु वासः पसलय् नं च्वना स्वास्थ्य सेवाय् पलाः न्ह्याकावया च्वंम्ह हर्के माइलां पिने नं छेँय् दुहाँ वनिबले थःम्हं पुनावयागु दक्वं वसः त्वता मेगु हे वसः पुनाजक छेँय् ज्याय् लगेजुया च्वंनागु खँ न्ह्यथनेगुया नापनापं ल्हाति पञ्जा व म्हुतुइ मास्क गबलें मत्वतागु खँ नं कनादिल ।,“थथे सकसिनं थम्हं थःगु हे सुरक्षाया लँपु ज्वनेफत धाःसा काचाक्क ल्वचं पुनाहई९संक्रमण० मखु । ” थ्व विचार हरिकृष्ण दुवाल यानिकी हर्के माइलायागु खः । 

ख्वपया पुलांगु साँस्कृतिक नखः बिस्का जात्रायात कया हप्प बिक्क नांयागु म्युजिक भिडियोया नापनापं यःम¥िह पुन्हियात कया दयेकुगु त्यः छिं त्यः, सापारुयात कया ताहामचा गन तये या म्युजिक भिडियो लगायत मरु मरु देशेमरु,तुयुतुयु ख्वाः लगायतया म्युजिक भिडियो म्हितादीगु दुसाः विशेष याना थःम्हं च्वयादीगु व निर्देशन यानादीगु संकिपा , ख्यालः व प्याखँ म्हितादीम्ह हरिकृष्ण दुवाल यानिकी हर्के माइलां स्यनामि प्रजापतिया निर्देशनय् दयेकुगु लोकंह्वाःगु नेवाः संकिपा “तापलाय्” नं छगु भुमिकाय् अभिनय यानादीगु दुसाः थःगु विशेष ईच्छा धइगु नेवाः संकिपा व प्याखँ च्वयेगु , स्यनेगु व म्हितेगु खःसा थ्वहे माध्यमं जनतायात मनोरञ्जनया नापनापं जागृत यायेगु नं खः धका धयादिल ।

Categorized in कला