Mohanai 2078 KTM

थःत न्याःगु धासें ताहाया छ्यं हे नयाबिल

२०७४ फाल्गुण १५, मंगलबार १२:१९:११

यदि ताहा नं छितः न्यात धाःसा छिं छु यानादी ? थःगु वासः यायेगु पाखे पलाः न्ह्याकादीगु कि तंया झोकय् ताहायात स्यायेगु नं याइगु जुइ । तर भारतया छम्ह मनुखं धाःसा थःत न्याःम्ह ताहाया छ्यं हे नयाः बदला काःगु दु ।

भारतया उत्तरप्रदेय् च्वंगु हर्दोइया बासिन्दा सोनेलालं थःत ताहा नं न्यायेधुंकाः ब्वलासा (बदला) कायेगु कथं ताहाया छ्यं हे वांन्यानाः नयाब्यूगु खँ बुखँय् वःगु दु ।

ताहाया छ्यं वांन्यानाः नयाबिइ धुकाः बेहोस जूगु अवस्थाय् उम्ह मनूयात लुइकाः स्थानीय सामुदायिक अस्पतालय् भर्ना याःगु खः । डाक्टरतसें धाःसा उम्ह मनूया म्हगलय् ताहा नं न्याःगु गन नं घाः खनेमदूगु धाःगु दु ।

शुक्लापुर भागर गामनय् खेती किसानी यानाच्वंम्ह सोनेलालयात बेहोस अवस्थाय् शनिवाः सनिलया ७ ता इलय् अस्पताल यंकूगु खः । ताहा नं न्याःगु धकाः सोनेलालयात अस्पताल यंकेधुंकाः डाक्टरतसें ताहा नं न्याःगु घाः म्हगलय् मालेगु ज्या जूगु खः तर म्हगलय् गनं नं ताहा नं न्याःगु घाः व दाग मलूगु खः । बहनीया १० ता इलय् सोनेलाल होसय् वःगु खः । वधुंकाः वयात न्यनेकने याःबलय् अजूचायापूगु घटनाया खुलासा जूगु खः ।

सोनेलालया कथं वं वस्तुभाउ झ्वयाच्वंगु इलय् वयात ताहा नं न्याःगु खः । वधुंकाः वं तमं उम्ह ताहायात च्याप्प हे ज्वंगु खः व ताहाया छ्यनय् वांन्यानाः ताहा छ्यं नयाब्यूगु खः । वधुंकाः थःगु म्हतुइ दूगु ताहाया छ्यं न्ह्ययाः ल्ह्वःगु खः ।

तर डाक्टरतय्गु कथं सोनेलालया म्हगलय् ताहा नं न्याःगु गन नं दाग मदूगु हुनिं व ताहा नं न्यानाः बेहोस जूगु मखुसे ताहाया छ्यं नःबलय् उकिया विष म्हगः दुने वंगु डाक्टरतय्गु अनुमान दु ।

सोनेलाल लागु वासःया अम्मली जूगु जुयाः वं तलतली लंकेगु नितिं ताहाया छ्यं हे नःगु जुइफूगु अनुमान याःगु दु ।