coved ad

तालिवानं मिसापिन्त बुर्का फिइत दबाब

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ पौष २५, आइतबार १७:००:१६

तालिवानं मिसापिन्त म्हगः त्वःपुइगु बस्त्र फिइत दबाब ब्यूगु दु । तालिवानया धार्मिक मामिला स्वइपिं प्रहरीं राजधानी काबुलय् मिसापिन्सं बुर्का फिनातःगु पोस्टर तिकाः इमित मुक्कं म्हगः त्वःपुइगु बस्त्र फिइत दबाब ब्यूगु खः । बुर्कालिसेंया पोस्टर क्याफे, पसः लिसेलिसें मिसापिं मुनीगु थासय् तिकूगु जानकारी ब्यूगु दु ।

पोस्टरय् धयातःगु दु, ‘शारिया कानूनकथं मिसापिन्सं हिजाव पुने हे माः ।’

सत्तापलट लिपा तालिवानं पुनःस्थापन याःगु गुण व दुर्गुणसम्बन्धी मन्त्रालयया प्रवक्ता सइद अकिफ मुहजिरं मिसापिन्त मुक्कं म्हगः त्वःपुइगु बस्त्र फिइत प्रोत्साहन यायेत सार्वजनिक थासय् पोस्टर तिकूगु धाःगु दु ।

म्हगः त्वःपुइगु कथं बस्त्र मफिइपिन्त कारवाही धाःसा मयायेगु वया धापू दु । मुजहिरं धाःगु दु, ‘नियम पालना मयाइपिन्त कारवाही जुइमखु ।’

काबुलय् प्रायः मिसापिन्सं छ्यं त्वःपुइगु बस्त्र फिइगु यानाच्वंगु दु, अयसां गुलिंगुलिंस्यां धाःसा पश्चिमा शैलीया अत्याधुनिक वसःत फिइगु यानाच्वंगु दु । राजधानी पिनेया शहरय् धाःसा मिसापिनिगु छ्यनय् बुर्का खनेदूगु सामान्यथें जूगु दु ।

पोस्टरपाखें मिसापिन्त तालिवानं बुर्का फिइत दबाब ब्यूगु व थुकिं अनावश्यक ग्याःचिकु अप्वयेकूगु गुलिंगुलिंसिगु गुनासो दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय