coved ad

डा. कमलप्रकाश मन्त धाःगु न्यनाः (जनकवि दुर्गालालया चिनाखँ)

डा. कमलप्रकाश मन्त धाःगु न्यनाः

जिसिबय क्वँम्हसां छंत कमल जि
दाइ धकाः हे धाय्गु
आदर नं जिं यायेगु !

तर थौं गबलय् मन्त छ धाय्वं
स्तब्ध छझाःला जुल खः
जिं थुबलय् तिनि सिल जिगु आदर
फुक फुक हे फुस्कुलु खः !

न्ह्याक्व सबलथें च्वंसां जि मनू
गुलि जक दुर्बल धाय्गु !
दः छं याःगु व गुनया पलिसा
थुलि हे ला जिं याय्गु ?

जिगु थ्व मिखां गुगु ख्वबि ज्वैच्वन खः
छ सिनाः मखु जि थ्व ख्वैगु
दय्क दय्क बरु जि जकं मन्त,
थुलि हे खः जिं धैगु !

–जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ
ने.सं. ११३९ कछलाथ्व एकादसि

( जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठया फेसबुक पाखें )