1142 nhoo dan adv

टिष्टुङया १२ दँया जात्रा व बज्रबाराही प्याखं (किपाः स्वयादिसँ)

रेखा शाक्य

येँया दक्षिणपूर्वी लागा मकवानपुर जिल्लाया टिस्टुङ्ग नगरी प्राकृतिक रुपं तसकं न्ह्यइपुसे च्वंगु थाय् खः । थुगु थाय् व लिक्क लाःगु थाय् फुक्क ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक व प्राकृतिक रुप नं स्वदेशी व विदेशीतय्गु नितिं नं चाहिलेगु थाय जुयाब्यूगु दु ।

थाहा नगरपालिका १३ टिस्टुङ्ग दरबार क्षेत्रया पाल्चोकय् श्रावण २२ गते शनिबार सुथनिसें १२ बर्षे बौ थनेगु जात्रा तसकं न्ह्यइपुक क्वचाल ।

थुगु जात्राया नितिं लच्छि न्ह्यःनिसे भैरव, गणेश, बारही, इन्द्रायणी व कुमारी जुइपिं देवगणपिन्सं माःगु हलंज्वलं स्थानीय मनूतपाखें मुनेगु ज्या जुइ । अनं लिपा स्थानीय ९म्ह कर्माचार्य पुजारीपिन्सं शनिवाःया न्हिखुन्हु सुथनिसें बिधिवत रुपं तान्त्रिक पुजा यानाः बौ थनेगु जात्राया नितिं तग्वःगु संलिचा गुकिइ बूगु जा थनी । उकिइ बौ बिइत माःगु गुताः बिइव गुकिइ जाकी, छ्वः, कनि, कय्गु, हाकु मुस्या, लाभा, वाउँगु मल्ता व ध्यबा आदि तइ । अन लिपा न्याताजि रंगया कर्ण पताः व न्याताजि रंगया ध्वाँय् सिन्काय् घाका धस्वाकिइ ।

अथेहे कलश व पिचाःया नं थापना याइ । करीब ४ फीट हाकः व ५ फिटया ब्या जुइक पँयात छ्यलाः पिचाः दयेका तइ । बौपाया नितिं मेय् व पिचाःया नितिं हाकूम्ह दुगु बलि बिइमाःगु चलन खःसा कलशया नितिं मह्री व सिसाबुसा छायेगु याइ ।

थथे पिचाः दयेका तःगुलि २ मुरीया जा थुया उकिइ छम्ह मेय्या ला छचाखेर तइ । वसिबे न्ह्यः दुगुयात पिचाया न्ह्यःने बलि बिइ अले दुगुचिया छ्यंगु लिकाइ गुकियात लाख पिइगु धाइ । व दुगुचिया छ्यंगु तुला जा तयातःगु पिचाःया दुने लासा लायेभन लाइ । अन लिपा हाकन संकल्प याना बौपायात मेय्या बलि बिइ । वहे मेय्या ला पिचा दुने छचाखेर तइ । अले पुजाया थाकुलि द्यः जुइपिन्त सःता बौ पा छपाः व छ्वाली छम्हुचा च्याकाः च्यागु कुँचाय् वाके छ्वइ । थुकीयात बौ वायेगु धाइ अन लिपा ज्यापु जातिया धामी पद कयातःम्ह वहे पिचाःया दुने फ्यतुइ । अले पिचाःयात ल्ह्वना थांस थासय् जा ह्वलाः टिष्टुङग बज्रबाराही द्यःयाथाय् तक बाजं थाना मनूत लँ स्वःवना “जय बज्रबाराही “ धकाः सः थ्वयेकाः वहे बौपा जा व छ्वाली च्यागु न्ह्यःने तया यंकी ।

द्यःयाथाय् न्ह्यःने व जा दूगु पिचाः व धामीयात जक तया मनूत सकलें चिला वनी । धामीं अन द्यःयात वहे जा ह्वलाः लिहाँ वइ । जनधारणा कथं थथे धामी जुया वनीम्ह उगु हे इलय् प्राण न त्वतेयः । थुलि यानाः जात्रा क्वचाइ ।

थुगु जात्रा सम्पन्न यायेगु नितिं अनया धिमे, नायःखि व मुहाली मदयेकं मगाःगु बाजात खः । थुगु १२ दँया बौ थनेगु जात्रा स्वयेत थासंथाय् च्वंपिं मनूत स्वःवयेगु याइ । थुगु जात्रा क्वचायेवं १२ दँया बज्रवाराही प्याखँया तयारी न्ह्याकी । प्याखँया पात्र जुइपिन्त ६ महिना प्याखँ स्यनेमाः ।

थुकथ बौ थनेगु जात्रा याउँक क्वचाल धाःसा गामय् अनिष्ट मजुइगु व बाली नाली बांलाक सप्रे जुइगु कथन दु ।