nepal life 2076 3 18

झी कविकेशरी चित्तधर म्हसीके

मनू जुयाः जन्म जुइधुंकाः छन्हु सिनावने माः । जन्मलिसें मृत्यु नं स्वानावःगु हे दइ । थी थी शास्त्रय् धयातःगु नं झीसं खनाच्वनागु नं थ्व हे खः । तर थुगु खँ सत्य खयां नं पूर्ण सत्य धाःसा मखु । मनूया बांलाःगु कर्म वा ज्यां व मनूयात अमर यानाबीफु । थःगु भाषा वा साहित्यप्रतिया बिशिष्ट योगदानं यानाः हे ला खः, झी कबिकेशरी चित्तधर हृदय थौंतक्क नं झीगु दथुइ म्वानाच्वंगु दनि ।

नेवाः साहित्य ख्यलय् चित्तधर हृदय धकाः म्हस्यूम्ह वय्कःया नां चित्तधर तुलाधर खः । वय्कःया जन्म नेपाल सम्बत द्धःछि व नीखुदँस अबु द्रब्यधर तुलाधर व मां ज्ञानलक्ष्मी तुलाधरया क्वखं जूगु खः । शिक्षादिक्षा वय्कलं छेँय् नं हे थः अबुजुपाखें व थःगु हे स्वअध्ययनं प्राप्त यानादिल । थः मांअबुया याकः काय् हृदयजुया स्वम्ह केहेँपिं नं दु । मोतीलक्ष्मी, ब्यतिलक्ष्मी व न्हुच्छेलक्ष्मी । नेपाल सम्बत द्धःछि व स्वीगुदँस वय्कःया इहिपा ज्ञानप्रभा कंसाकारलिसे जुल । वय्कःया अबुजु ब्यापार ब्यवसाय यानाच्वंम्ह जूगुलिं वय्कः नं ब्यापारपाखे हे लगे जुयादिल । छम्ह ब्यापारी जूसां नं वय्कःया दुने ला छम्ह साहित्यकार छम्ह कलाकार सुलाच्वंगु दूगु खः ।

कविकेशरी चित्तधर ‘हृदय’

वय्कःया दक्कले न्हापांगु कृति धर्मादित्य धर्माचार्यं कलकत्ता पिथनाच्वंगु बुद्धधर्म पत्रिकाय् प्रकाशित जूगु बुद्धोपासकया पाप देशना कबिता खः । कबितां साहित्यिक यात्रा न्हयाःगु खःसां साहित्यया न्ह्याग्गुं बिधाय् वय्कःया च्वसा न्ह्याः । बाखं, कबिता, निबन्ध, ब्याकरण, बाल साहित्य न्ह्याग्गु नं बिधाय् वय्कःया ज्वः मदु । नेपाल सम्बत द्धःछि व न्येय्स्वदँस वय्कःया दक्कले न्हापांगु सफू पद्य निकुन्ज पिदन । वय्कलं थम्हं नं नेवाः साहित्य ख्यलय् च्वसा न्ह्याका च्वना दिल, मेपिंत नं च्वयेत प्रेरीत यानाच्वना दिल । तर राणातय्त ला वय्कःया थुज्वःगु ज्या मिखाय् धू थें जुया च्वंगु । 

राणातय्सं वय्कःयात थी थी त्वह तयाः दुःख बिइगु यानाहल । बिक्रम सम्बत १९८६ स लाइब्ररी पर्वया नामय्, १९८७ स आडम्बर मत पर्वया नामय् वय्कःयात बं पुइकेगु, कुनेगु ज्या यात । बिक्रम सम्बत १९९७य् ला वय्कःयात नेवाः भाषं किताब छापे यात धकाः न्यादँ तक्क धइथें जेलय् कुना बिल । उगु इलय् नं वय्कलं जेलय् दुने च्वनाः हे थःगु च्वसा न्ह्याका च्वना दिल । जेलं पिहां झाःबलय् थःलिसे हयादिल नेपालभाषाया महाकाब्य सुगत सौरभ । थुगु सुगत सौरभ हे नेपाल भाषाया दक्कले न्हापांगु महाकाब्य खः । गुगु रचनायात चित्तधरं थःगु काय् धयादी । अथे हे मिं मनः पौ बाखंयात थःगु म्ह्याय् कथं कयादी ।

चित्तधर छम्ह बहुप्रतिभाशाली ब्यक्तित्व । वय्कः साहित्यकार जक मखु, कलाकार नं खः । वय्कलं साहित्यिक ख्यलय् थःगु ज्वः मदूगु कृतित ला बियादीगु द हे दु । नापं चित्रकलाय् नं वय्कः उलि हे स्यल्लाःम्ह खः । नापं संगीत ख्यलय् नं वय्कः ज्ञाता खः ।

थःगु जीवनकालय् वय्कलं नेपालभाषा साहित्य ख्यःयात थी थी कृति बियादिल । मे मेपिंत नं च्वयेत प्रेरीत याना च्वना दिल । नापं थी थी कथं सामाजिक ज्याय् नं सक्रिय जुयाच्वना दिल । नेपालभाषा परीषदया मूलम्ह संस्थापक दुजः वय्कः नं खः । नेपाल सम्बत द्धःछि व न्हय्न्यादँनिसें द्धःद्धि व चय्दँतक्क परीषदया नायः जुयाः नं ज्या यानादिल । नेपाल भाषाया लय्पौ झीया संरक्षक जुयाः नं वय्कलं ज्या यानादिल । बिक्रम सम्बत २०१३य् तत्कालीन जुजु महेन्द्रं वय्कःयात कबिकेशरी उपाधि सम्मानित यात । अथे हे नेपाल सम्बत द्धःछि व न्हयखुदँय् च्वसापासां साहित्य शिरोमणि उपाधिं सम्मानित यात । थुकथं हे नेवाः भाषा व नेवाः समाजया नितिं ज्या यानाच्वच्वं हे नेपाल सम्बत द्धःछि व गुइछदँय् वय्कःयात पक्षघात जुल । लिपा नेपाल सम्बत झिंछसः व निदँ तछलागा तृतिया कुन्हु वय्कलं थुगु संसार त्याग यानादिल ।

वय्कःया शरीर ला झी दथुइ मंत । तर सुगत सौरभया लिसें वय्कःया कृतितय्सं चित्तधरयात झी दथुइ अमर यानाब्यूगु दु । 

 

सीमाः सीमाः झी सकलें कारण झी बूपिं

शंका मदु छुं निश्चय हानं ब्वीतिनि न्हां सीपिं

केवल सी मखु तोताः वंसा निर्मल किर्ति छता

काय्मत्य खुसि थें न्ह्याना वनीगु जीवनया ममता

– सुगत सौरभ