nepal investment baink

जीवन मस्यूनिबलय जीवन पासा

२०७२ कार्तिक ५, बिहिबार १३:२५:०८

जीवन अजूचायापु । जीवन रहस्यया भण्डार, जीवन दर्शनय् अनेक खँ उल्लेख जुयाच्वंगु दु । गुलिखे धार्मिक शास्त्रय् जीवन निन्हुया मेला धयातःगु दु । जीवन छु खः थन थुकिया परिभाषा मालेगु स्वयागु चाहिं मखु । वास्तविक खँ जीवन छु खः धैगु ज्ञानतकं मदुनिबलय् मनूतय्सं धयावयाच्वंगु ‘जीवनपासा’या सवालय् थन छुं ख“ न्ह्यब्वयाच्वनागु जक खः ।
जीवन धात्थें अध्ययन याना वन धाःसा नच्चा ल्याय्म्ह व ल्याय्म्ह वैंशय् उलि याकनं थुइगु विषय हे मखु । तर जीवनपासा मालेगु ई धाःसा थुबले शुरु जुइ अले थुगु इलय् हे जीवन पासा मालेगु नं ज्या जुइ । धात्थें हे परिपक्व ई खःला थ्व जीवनपासा मालेगु ? न्ह्यसः दनेफु । तर थ्व न्ह्यसःया लिसः स्वयां उप्वः मेगु न्ह्यसः नं दनेफु, ल्याय्म्हबलय् मल्यःसा गुबले ल्ययेगु ले ? बुराबुरी जुइधुंकाः ला ?
जीवन दर्शन जीवनया अर्थ, मू थुइकेगु ई धैगु परिपक्व जुइधुंकाःया ई खः । परिपक्व जुइत जीवनय् तःदँ हनेमानि । उकिं हे बाज्यःवंपिंलिसें बुराबुरीतय्त तक पाको धकाः खँ य्भासं धायेगु यानातःगु जुइमाः । पाको अर्थात् थीथी ख“या अनुभव यानाः पाके जुइधुंकूम्ह । जीवनया बारे सःस्यूम्ह । तर थन खँ वयाच्वंगु दु जीवनया वास्तविक अर्थ हे मथुनिबलय् जीवनपासाया ।
छम्ह किशोर, नच्चा ल्याय्म्ह अले छम्ह ल्याय्म्हयाके वास्तविक जीवनया अनुभव म्हो हे जक दइ । उगु इलय् विपरित लिंगीय आकर्षण बढे जुया वनीगु ई खः । थ्वहे आकर्षणयात यःत्यः जूगु नं धायेगु यात । अले थुकियात हे ‘मतिना’, ‘प्रेम’, ‘लभ’ धकाः नं धायेगु यात । खय्तला शारीरिक आकर्षण व मनया आकर्षणया खँ नं दु । गुलिखे मतिनामिपिनि दथुइ शारीरिक आकर्षण जक दयेफु । थज्याःगु आकर्षण ताःईतक चले जुइमखु । शरीरया प्याःचाः लन कि अथें हिलावनी । थौंकन्हय्या समाजय् पश्चिमी छाडा यौन प्रचारया कारणं नेपालय् नं शारीरिक प्रेमयात महत्वबीपिं यक्व पिहाँवःगु दु । थुमि दथुइ मतिनाया नामय् शरीरया जक मतिना दइ । शारीरिक सम्पर्क हे जक थुमिगु आकर्षण जुइ । थुज्वःकथं मतिना याइपिं हे खः, न्हिं न्हिं मिजं पासा, मिसा पासा हिला जुइपिं । थुकी पश्चिमी संस्कृति हावी जूगु स्पष्ट क्यं ।


न्हापांनिसें धायेगु याः नुगःया नुगःनापया स्वापू दगु मतिना, नुगलंनिसेंया आकर्षणं जन्मे जूगु मतिना वास्तविक मतिना धकाः । थुकी शारीरिक आकर्षण स्वयां उप्वः भावनात्मक आकर्षण दइ । भावनात्मक  मतिना याइपिं तसकं हे संवेदनशील जुइ । थुकथं मतिना याइपिनि दथुइ सम्बन्ध नं उतिकं हे संवेदनशील जुइ । मतिनाय् व“य् जुइपिं, मतिनाय् थःगु जीवन नापं पाइपिं थुज्वःगु हे पुचलय् लाः वइ । विश्वया थीथी बाखनय् थज्याःगु चरित्र उल्लेख दु, गथे कि रोमियो जुलियट, सिरि फरहाद, लैला मजनु । थज्याःपिं मतिनामिपिसं मतिनाया नितिं थःगु ज्यानतकं बियावंगु खँ उल्लेख दु । उकिं भावनात्मक मतिना याइपिं तसकं हे भावुक व संवेदनशील जुइगु खँ इलय्ब्यलय् पिहाँ वयाच्वनी । भावनात्मक मतिनाय् न्हापांगु मतिना ल्वःमंके मफुपिं यक्व मनूत थ्व संसारय् दु । थुकथंया मतिनाय् असफल जूपिं मनूत जीवनय् तक नं असफल जुइ धकाः तक नं धायेगु याः ।
थुकथं शारीरिक व भावनात्मक मतिनाया खँ नं दु । अले मतिनामितय् थः परिवार नापया खँ नं दु । थः यज्जुया नितिं मचांनिसें लहिनातःपिं मांबौपिं नाप विद्रोह यायेगु संस्कार नं थुकी दुथ्याः । थ्व खँ वास्तविकय् सही खँ खः ला ले ? गनं जीवनया मूल ख“ हे मसीकं यानाच्वंगु गल्ति जकं खः ला कि ? थ्व खँ ल्याय्म्ह पुस्तां नालाकायेमाःगु खनेदु । जीवन हे मथूनिबलय् जीवनापासा मालेत न्हापा थें थः स्वयां अग्रजतय् ग्वाहालि काःसा बांलाइ थें खनेदु । उकिं हे छेँय् खँ मिले यानाः इहिपा जूपिनि सफलता व यःत्यः यानाः इहिपा याःपिनि त्यपु जीवनया सफलताया सवालय् छेँ नं स्वयाः इहिपा याःपिं हे यक्व सफल खनेदुगु नं जुइफु । खय्तला थ्व युगय् स्वैतं छुं नं खँ जवर्जस्ती लाडे यायेगु युग मखये धुंकल । अथे जूसां जीवनया वास्तविकता हे मथूबलय् जीवन पासा मालेत थःसिबें थजिपिनिनाप सहलह ब्याकाः जकं यायेगु ला कि धकाः युवा पुस्तायात स्यना वने फत धाःसा बांलाइ थें च्वं । धा नं धाइ, ‘कुरो सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको’ ।