1142 nhoo dan adv

जीवनय् पाप याइपिन्त नर्कय् गुज्वःगु सजायँ बिइ ?

२०७२ फाल्गुण ४, मंगलबार ११:०३:२३

थुगु देगःयात नर्कलोक व नर्क संग्रहालय नं धायेगु याः

मनूतसें जीवंकाःछि पुण्य याःसा स्वर्गय् बास जुइगु तर पाप याःसा नर्कय् वनाः पापया फल भोगे यायेमालीगु मान्यता हिन्दु धर्मग्रन्थतय्के दु । यमराजं पापीतय्त नर्कय् यंकाः वयागु पापया प्रकृति स्वनाः थीथी कथंया चरम यातना व दण्ड बिइगु याइ धाइ ।

आःतक नर्कय् वनाः पापया सजायँ भोगे यानाः लिहां वया धाइपिं मनूत दुनियाय् सुं मदुगुलिं थुगु खँत बकम्फुसे खँ जकथें च्वं । तर पापया फल नर्कय् भोगे यायेमाली धैगु विश्वास व ग्याःचिकु झीगु नुगलय् अतिकं ब्वलनाच्वंगु दु ।

थाइल्याण्डय् छगः विचित्रगु देगः दु । गुगु देगःयात नर्कलोक नं धायेगु याः । देगलय् थुज्वःपिं भयंकर ग्यानापुसेच्वंगु मूर्तित दु, गुकियात स्वयेबलय् हे ग्यानापुसे च्वं । छम्हेस्यां मेम्हेसित पालाःच्वंगु, स्यानाच्वंगु, दण्ड बियाच्वंगु, हि बाः वयाच्वंगु मूर्तित देगलय् दु, गुकिं नर्कय् बिइगु थीथी यातनाया काल्पनिक स्वरुपयात न्ह्यब्वयाच्वंगु दु ।

वेट मेइ केट नोइ नांया उगु देगः थाइल्याण्डया ‘चियांगमेइ’स निर्माण यानातःगु दु । देगलय् थुगु मूर्तित छम्ह बौद्ध भिक्षुं दयेकूगु खः । मनूतय्त मखूगु गलत ज्या वा पाप मयायेकेगु नितिं सचेत यायेत उम्ह भिक्षुं थुज्वःगु मूर्ति दयेकूगु खः । मनूतसें जीवनय् याइगु पापया फल नर्कय् वनाः गथे गुकथं भोगे यायेमाली ? धइगु खँ क्यनेगु वय्कः भिक्षुया आशय खः ।

थुगु बुद्ध देगःयात नर्क संग्रहालय नं धायेगु याः थौंकन्हय् अन । अन आपालं पर्यटकपिं वये वनेगु यानाच्वंगु दु । व, अन वया ब्याहा याइपिं व जन्मदिं माने याइपिं नं आपालं वयेगु याः । मेगु बुद्ध देगः व गुम्बातय्के बुद्धया शान्त मूर्ति तइगु जूसां नं थ्व नर्क देगः धाःसा फरक दु । थुकी काटमार व चरम यातनाया लूत क्यनीगु मूर्तित तयातःगु दु ।