prabhu baink new

जापानय् क्वाःगु फसं २५ म्ह सित, १२,८०० म्हसिबें अप्वः विरामी

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ भाद्र ११, बिहिबार ०९:३१:५९

जापानय् छुं दिं न्ह्यःनिसें तापक्रम आपालं अप्वयाः वयाच्वंगु दु । गुकिया हुनिं क्वाःगु फय् वःगु व थुगु फसय् लानाः द्वलंद्वः मनूतय्त लिच्वः लाःगु दु । वःगु जानकारी कथं वंगु वाः थुज्वःगु तापक्रमपाखें २५ म्ह मनूत सीगु दुसा मेपिं १२,८०० म्ह मनूत ल्वगि (विरामी) जूगु दु ।

जापानया विपद् व्यवस्थापन केन्द्रं उगु खँया जानकारी ब्यूगु खः । उगु केन्द्रया कथं जापानय् क्ँवःगु फय् वःगु हुनिं मनूत छेँ दुने हे विरामी जूगु दु । उगु क्वाःगु फसं अनया कम्ती नं ४५ प्रतिशत नागरिक छेँय् हे व मेपिं १७ प्रतिशत नागरिक ज्याय् लानाच्वंगु इलय् ज्याकुथिइ हे विरामी जूगु जानकारी ब्यूगु दु ।

जापानया ज्येष्ठ नागरिकपिं कम्ती नं ४,००० म्हेसित अप्वःगु तापक्रम व उकिया हुनिं वःगु क्वाःगु फसं बांमलाक्क लिच्वः लाकूगु व विरामी याःगु धाःगु दु । उगु विपद् व्यवस्थापन केन्द्रं ब्यूगु लिपांगु जानकारीइ थ्यंमथ्यं ३८७ म्ह नागरिक आः नं अतिकं तच्वःगु अवस्थाया स्वास्थ्यय् लानाच्वंगु धाःगु दु ।

वःगु बुखँय् जानकारी बियातःगु कथं आः जापानय् ३८ डिग्रीसिबें नं अप्वः तापक्रम दु । थ्व तापक्रम जापानया नितिं अतिकं अप्वःगु तापक्रम खः ।

वंगु दँय् नं थुज्वःगु हे समस्यां जापानय् १२६ म्ह नागरिकया ज्यान वंगु खः । उगु क्वाःगु फसं वंगु दँ जापानय् ७०,००० म्हसिबें अप्वः मनूत विरामी जुयाः अस्पताल हे भर्ना जूगु खः ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय