nepal investment baink

जागिर ( मिना बज्राचार्यया साहित्य च्वसू )

मिना बज्राचार्य

जित मचांनिसें जागिर नयेगु तःधंगु शौख खः । छगू तःधंगु अफिसय् ज्या यानाः ध्यबा कमे यानाः मांअबु व ततापिंत प्रतिपाल यायेगु हे जिगु म्हगस । छाय्धाःसा जि छम्ह मध्यमवर्ग अझ धाये गरीब परिवारया काय्मचा । जिमि अबु गरिबीया कारणं लासाय् लानाच्वन । अबुयात बांलाक वासः याकेत जिमिके माक्व ध्यबा मदु । कमेयानाः नकीम्ह अबु हे लासाय् लाःबलय् जिमिगु आर्थिक स्तर झन झन स्यनावन । मामं पिने साहुतय्थाय् ज्या यानाः छगः निगः ध्यबा कमे यानाहइ । व ध्यबां जिपिं न्याम्ह मस्तय्गु आखः ब्वंकेगु खर्चला छु नयेत तकं मगाः । उकिं जसोतसो काय् जूगुया नातां जिं जक ब्वने खन सरकारी स्कूलय् । जिमि प्यम्ह ततापिंनि आखः ब्वने मन दयाः नं ब्वने मखं ।
गरिबी, अभाव व समस्यां यानाः ततापिं ल्यासे जुयावल नं इहिपा यानाः बीमफु । न त इमित सुनां धाःवयेगु हे यात । धाः हे वःसां जिमिगु स्वयां क्वह्यंगु परिवार कि कलाः मस्त दुपिं सा गुलिं कलाः सीपिं, गुलिं बुरापिं, ल्वगि व अपांगतय्त जक । अज्याःपिंत बियाः दुःख हे सीगु खःसा छेँय् तयाः बुरीकन्या हे यानातये धकाः मांअबुं बियामछ्वः । ततापिंसं नं थःथम्हं फुफुथें सिलाइ बुनाइ ज्या यानाः भचाभचा कमे यानाच्वन । निम्ह ततापिनिगु बल्लतल्ल इहिपा जुल । तर निम्ह छेँय् हे ल्यनाच्वन । इमिगु हे कमाइ नं जिं एस.एल.सी तक ब्वना । एस.एल.सी सिधकेकाः जिं जागिर मालेगु कुतः याना । खःथाय् जिउथाय् गनं जागिर मलू । जागिर नयेत नं जागिर नयागु स्वदँ प्यदँया अनुभव नि माः हँ । जागिर नये खंगुसा अन हाकनं जागिर नयेगु कुतः छाय् यानाच्वने माल जिं ? व हे जागिर नये धकाः ला वया तिनि । जागिर मामां बीए. थ्यन । बी.ए. थ्यंका आखः ब्वँब्वं चिचिधंगु जागिर लुयावल । मदुगु स्वयां दुगु बांला धकाः जागिर नयाः । तर व जागिर स्थायी मखु अस्थायी जक । गुलिं लछि, गुलिं स्वला, गुलिं खुलाया निंतिं जक । एस.एल.सी. छगू पास जुलकि जागिर नकाबी बाउ धाःपिंसं बी.ए. पास जुल नं सुनां जागिर मबिउ । निराश जुयाः विदेश वनेगु बिचाः नं मयानागु मखु । तर अन वनेत नं ला अःपु मजू । न्हापां बैंक ब्यालेन्स निं क्यने माः हँ । बैंक ब्यालेन्स ला छु जिमिसं बैंकय् पलाः तकं तये मनं । उकिसनं म्हं मफुम्ह अबु बुरिम्ह मां व इहिपा मजूपिं ततापिं निम्ह त्वःताः गथे वनेगु ?

जि ल्याय्म्ह जुयावल । उकिं जिगु इहिपाया खँ जुइगु शुरु जुल । तर स्येल्लाःगु जागिर छगू मदयेकं इहिपा याना नं छु याये ? अथेसां सकसिनं कर यात । “इहिपा नि या ले, जागिर ला लिपा लुया व हे वइनि । छ ब्वनातःम्ह नं खः ।” थ्व खँयात जिं स्वीकार याना । इहिपा यायेत तयार नं जुया । तर जिनाप इहिपा यायेत सुं नं तयार मजू । कारण जिगु गरिबी व जागिर मदुगु स्वयां जिमि इहिपा मजूनिपिं ततापिं । बुरिकन्यात दुगु छँय् भौमस्त च्वना नयेफइमखु हँ । इमित थाकुइ हँ । उकिं कि मखुसा ससलय् हे च्वनेगु जूसा जक इहिपा यानाबी हँ । उफ् मनूतय्गु स्वार्थिया खँ न्यँन्यं हे जि हीमीचाः । थःगु सुखया निंतिं करपिनिगु दुःखया चिउताः तकं मतः । जिं मांअबु ततापिं गुपिंसं जिगु लागि त्याग व तपस्या यानाः ब्वलंकल, आखः ब्वंकल, थौं जिं इमित थःगु सुखभोगया निंतिं गथे त्याग यायेफइ ?
बल्लतल्ल छम्ह मिसा इहिपा यायेत चूलात । शायद भगवानं व जितः जि वयात धकाः हे थ्व धर्तिइ छ्वयाहःगु जुइमाः । वं जिगु जिं वयागु दुःख थू । सुखदुःख ब्याः । नमिता जिम्ह जहान जुयाः छेँय् दुहां वसांनिसें छँया वातावरणय् हिउपाः वल । जःलाखःला ईष्टमित्रपिंसं नं हेबाय्चबाय् याये मछाल । जिगु नं छगू प्राइभेट कम्पनीइ एकाउण्टेन्टया ज्या चूलात । जीवन भतिचा सहज जुइ मलावं अबुं थ्व अनित्य संसार त्वतावन । शायद अबुया इच्छा पूवन जुइमाः । उकिं जिमित त्वःतावन ।

प्राइभेट कम्पनीइ जागिर नयाच्वनागु नं झिदँ÷झिंनिदँ दत । न्हापा न्हिंन्हिं ज्या जक अप्वः जुया च्वनीगु आः भाषण, ल्वापु, हडताल, बन्द, घेराबन्दी, तालाबन्दी व नाराजुलुस जक जुइगु जुया वल । देशय् राजनैतिक उथलपुथलं यानाः देशया स्थिति तनावपूर्ण जुयावल । जागिरया भरोसा मदयावल । तर काय् म्ह्याय्या स्कूल खर्च, छेँ खर्च झन झन अप्वयावल । मस्त झन झन तःधिकः जुयावल । खर्चया ल्याःचाः मदयावन । न्हापा थःगु पालय् थें मखु सरकारी स्कूल व क्याम्पसय् ब्वंकेत । थौंकन्हय् ब्वंकेत प्राइभेट स्कूल कलेज हे माः । तर जागिर धाःसा सरकारी । सरकारी स्कूल कलेजय् ब्वंपिंत सरकारं हे पत्याः मयाः । इमिसं ला जागिर नकेत कि प्राइभेट स्कूल कलेजया सर्टिफिकेट स्वइ, कि विदेशी कि त राजनैतिक पार्टी वा दलया शिफारिश । थौं धाधां कन्हय् धाधां दुगु प्राइभेट अफिस नं बन्द जुल । जि हाकनं बेरोजगार जुल । प्राइभेट अफिसया छु भर ? सरकारी जागिर जूसा भत्ता पेन्सन आदि सुविधा दइगु खः । थ्व उमेरय् जागिर मामां हैरान जुल । न्हापा जागिर नयागु अनुभव मदयाः जागिर नयेगु ह्वःता चबुत । थौं उमेर अप्वयाः जागिर चूमलाना च्वन । न्ह्याथाय् वंसां उमेर हे पंगः जुयाबिल ।
थुकिया हे झ्वलय् थः समकालिन पासापिं छकः लुमंका स्वया । पासापिं नं नकेत्वंके फःसा जक ला खनी । जितः मदन लुमना वल । व ला थौंकन्हय् प्रतिष्ठित ब्यापारी धाःगु । वया थी थी कम्पनी दु हँ । यक्वसित जागिर नकातया धकाः छकः नापलाःबलय् फुईं यानाः जिनाप खँल्हाःगु लुमंसे वल । उबलय् जितः वयागु जागिरया आवश्यकता मजू । तर आः ला.....। थ्व हे बिचाः यानाच्वनाम्ह जितः जिम्ह कलाः वयाः भुतूया सामानया लिस्त ल्हातय् तयाबिल । जागिर मदयाः तलब मवःसां भुतूया लिस्त वयेगु त्वःफिउगु मदुनि । लिस्त स्वयां ग्यास नं फुल खनी । उकिं बेलि थुइत हे हथाय् जुल । तर ग्यासया सर्तेज जुयाच्वंगुलिं ग्यास पसलय् ग्यास मदु । ब्लाय्कं कायेगु औकात थःके मदु । उकिं मतचिकंसां न्याना वा धाःगुलिं स्वःवनागु अगःचा माला देगःचा लुल धइथें लँय् हे मदनचित नामलात । उगुथुंगुं खँ धुंकाः वंहे रेष्टुरेण्टय् वनाः खँ ल्हायेगु प्रस्ताव तल । मदनया छँय् थ्यंकेत प्यखान्याखा जक छेँय् पुलावंसा थ्यंगु खः । अथेसां वं रेष्टुरेण्टय् वनेगु धकाः धाःगुलिं जि पलख अकमके जुल । जिं नं वं हे रेष्टुरेण्टय् वनेगु प्रस्ताव तसेलिं जि छाय् लिचिलेगु धकाः दुहां वना । जिं छेँय् ग्यास मदुगु बारे छु खँ कनागु वं वयागु बारे कनायंकल । जिं छुं मेगु खँ ल्हाय् खंगु मखुनि वयागु खँ जक न्यनाच्वना । वं यानागु प्रगतिया बारे थुलि खँ ल्हात कि व थौंकन्हय् थुलि ब्यस्त व प्रख्यातम्ह मनू हँ वया लछिया छकः नं छेँय् जा नये म्वाः । उकिं वयात भुतू ज्वलंया छुं आवश्यकता हे मजू । पिने जक नयेगु हँ । मस्त निम्ह विदेशय् ब्वंकातया हँ । छेँय् कलाः व व जक । वयात नयेत सःतूथाय् तक कलाः नं ब्वना यंकेगु, उकिं इमि छेँय् जा हे थुइम्वाः हँ ।

थज्यागु खँया दथुइ नयेत्वनेगु ज्या नं करीब करीब सिधल । जिं ला वयागु खँ जक न्यनाः नये हे ल्वःमं । वं जक हे भकाभक नःनं खँ ल्हानाच्वन । बिचय् बिचय् काले पासा नः छं नं धाइगु जिं छुं काये मलावं ायागु म्हुतुइ वनीगु । जिं ला जम्मा च्या छगू कप व अमलेत बापा जक हे जया । वं ला ह्विस्की, वियर, चिकेन फ्राइ, मटन, पिज्जा छु छु छु छु जिं ला नां तकं मसिउ । नये व स्वये तक मनः । हाकनं थः ला थपाय्धंगु थासय् वयाः नयेत्वनेगु गन का वनेगु ? थौं पासा मदन साहुजुं ब्वना हया धकाः वये खंगु । अझ ला डान्सबारय् वनेगु धाःगु तर जिं लिबाइ पसः वने मानि धया ।

धात्थें वयागु खँ न्यनाः ला वयागु न्ह्यःने जि गन गन । धुँया न्ह्यःने छुं थें । वयागु खँ अझ पूमवंनि जिं थःगु खँ ल्हायेगु ह्वःताः माला हे च्वनातिनि । वेटर वयाः बिल बीहल । उबलय् हे मदनया मोबाइल न्यात । मोबाइल ला न्हाचः नं तःक्वःमछि मन्यागु मखु । वं अफ जक यानाच्वन । मल्ह्वं । जित खँ कनेगुलिइ हे व्यस्त जुल । तर आः धाःसा ल्ह्वन । मोबाइलय् ताये मंत ला छु थें हलो हलो धाधां टेबुलं दन । पिने वना खँ ल्हाः वन । गबाय्ति नं मवः । जिं वयागु लँ स्वयाच्वना । बिल बियावंम्ह वेटर हाकनं वया बिलया ध्यबा फ्वँवल । जिं तीजक बिल छकः स्वयाः उकी ला शुन्य हे स्वंगः दु । थ्व खनेवं थारान्हुल । वेटर हे प्यम्ह प्यम्ह खन । उलि ध्यबां ला जिमित नखः न्यायेकूसां अप्वः ।
जिं शिष्ट जुयाः वेटरयात धया—“जिम्ह पासा पलखं वइ । वं हे ध्यबा पुलिइ । पासा मोबाइलय् खँ ल्हानाच्वन ।” जिगु खँ न्यनाः वं धाल—“सर वय्कलं ला आतक गुबलें ध्यबा पूगु मसिउ । न्ह्याबलें वयकं नाप वइपिंसं जक हे पुलीगु खः । अझ थौं ला वय्कःया तिरिमय्जु मझाः का मखुसा वय्कःपिं निम्हेसियागु बिल छिं हे पुलेमालीगु का ।” वयागु खँ न्यनाः पलख जि वाल्ल जुल । न्हाच धुँ धकाः च्वनाम्ह मदन ला ध्वं धकाः लानाच्वन । अले जिं नं व हे नापं मदन दुथाय् वना । व अझं खँ हे ल्हानाच्वनतिनि । जिं वयात धया—“ओ मदन साहु छिगु अझं खँ क्वमचाःनि ला । का सा जि ला छेँय्यात भुतूया सामान न्याःवने मानि । भुतूयात माःगु सामान न्याना मयंकल धाःसा जि कलाः मस्त छेँजःपिं सकलें द्यांलाइ । जिमित ला छिमित थें न्हिंन्हिं करपिंसं नकी मखु छुयाय् । उकिं जिं नयागु ध्यबा जिं हे पुले धुन । बाँकि छिं नःगु जक पूसा गात । थौंयात बाय् ।”
जिं छु थुलि धया, वयागु ख्वालय् न्हाचःनिसेंया फुईं छक्वलं गन वं गन वं जुल । वेटरं वयागु छकः जिगु छकः ख्वा स्वयाच्वन । जि सरासर वया छ्वया हाकन मेगु जागिर मालेत ।
(थाय्भु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने.सं. ११३३ पाखें)