nepal investment baink

जाःगु सलिखय् हिप टाइट कुर्ता ( पद्मरत्न तुलाधरया निवन्ध )

पद्मरत्न तुलाधर
हिप टाइट कुर्ता ल्यासे मिसातय् म्हय् च्वने दयाः गुलि पूर्ति यात जुइ व स्वया हिप टाइट कुर्तायात थःगु म्हय् पुने खंपिसं अप्वः गर्व यात जुइ, अज्ज व स्वया नं हिप टाइट कुर्ता दुगु म्ह स्वये खंपिं मिजंतय्सं अप्वः सन्तुष्टिया सासः ल्हात वुइ । न्ह्याग्गु ज्वीमा हिप टाइट कुर्ता सुं मिसा व मिजं जक मखु संसारयात नं प्रभावित याःगु दु, कल्याण याःगु दु । थौंया मानवता प्रति हिप टाइट कुर्ताया देनयात सुं नं विवेकशील मनुखं तेरे मयासे च्वने फइमखु । हिप टाइट कुर्ता थुगु युगया दकले महत्वपूर्ण उपलब्धि खः । पूर्ण सभ्यताया निंतिं मानवताया अथक प्रयास थौं हिप टाइट कुर्ताय् वयाः पूवंगु दु । थ्व धात्थें मानवताया दकले तःधंगु सफलता खः, विजय खः । उकिं थ्व हिप टाइट कुर्ताया डिजाइनरयात संसारं गबलें नं ल्वःमंकी हे मखु । निःसन्देह अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र, पोलरिस मिसाइल व मेमेगु बमवर्षक विमानया डिजाइनकारयात स्वयानं झिदुगं अप्व थ्व हिप टाइट कुर्ताया डिजाइनकारयात संसारं कदर याइ । हिप टाइट कुर्ता वसः खः । तर थ्व वसःया दकले विकसित रूप खः । थ्वयां अप्पो विकसित ज्वीत स्वतकि नग्न जुइ । नग्नता सभ्यता मखु । उकिं आदम व ईवया म्हगस थौं हिप टाइट कुर्ताय् वया पूवंगु दु, साकार जूगु दु । हिप टाइट कुर्ता उकिं सम्पूर्ण मानवताया इज्जत खः ।

वसःया कापः जक म्हंचायेकेगु, छाय्कि हिप टाइट कुर्ता ं नेपालय् खन — अन्न सइगु बुँ स्यंका मनू सइगु छेँय् दयेका च्वंगु ।

हिप टाइट कुर्ता कापः म्हं चायाः नं बांलाः जू, चतक्क च्वं, हिसि दु, यइपुस्से च्वं, आकर्षक जू । उकिं थुकी आधुनिकता दु, वैज्ञानिकता दु, अलय् अर्थशास्त्रीतय्त तःधंगु शिक्षा दु । फ्रक, गा व पर्सि अनावश्यक खर्च खः । म्वाय्कं धेबा छगः जक नं अप्वः छ्वय्गु संसारया नितिं हे दुर्गति खः । थुकथं हिप टाइट कुर्तां संसारया आर्थिक समस्या हल यायेगु लँपु क्यना ब्यूगु दु । उकिं आर्थिक क्षेत्रय् हिप टाइट कुर्तां मानवतायात तःधंगु देन ब्यूगु दु । हिप टाइट कुर्ताया आर्थिक फर्मुलाया अनुशरण याये फुसा संसारया गरीबी समस्या समाधान यायेत थाकुइ मखु । धात्थें संसारया फुक्क मिसातय्सं हिप टाइट कुर्ता पुनेगु याःसा संसारया आर्थिक समस्या याउँक हल ज्वी । संसारया सुं नं अर्थशास्त्रीं थौं तकं हल याये मफुगु समस्याया हल यायेगु लँपु हिप टाइट कुर्तां क्यना ब्यूगु दु । संसारय् अन्नया उत्पादन गुगु हिसाबं च्वन्ह्याना च्वंगु दु व स्वया अप्पो मात्राय् जनसंख्या बृद्धि जुया च्वंगु दु । उकिं माल्थसं आर्थिक समस्या हल यायेत परिवार नियोजनया लँपु क्यन । माल्थस स्वयाः नं प्रगतिशील जुया हिप टाइट कुर्तां लँपु क्यन — वसःया कापः जक म्हंचायेकेगु, छाय्कि हिप टाइट कुर्ता ं नेपालय् खन — अन्न सइगु बुँ स्यंका मनू सइगु छेँय् दयेका च्वंगु । थुकथं हिप टाइट कुर्ता छम्ह धुरन्धर अर्थशास्त्री स्वया नं तःधंम्ह अर्थशास्त्री धाये बहःजू । कारण हिप टाइट कुर्ता ं म्हंचायेका नं अप्पो फाइदा कायेगु ज्या स्यनाच्वंगु दु ।

तर मिजंतय् प्रतिस्पर्धाय् ब्वां वनेत कुतः यानाच्वंपिं मिसातय्सं न्ह्याबलें हिप टाइट कुर्ता हे जक पुना च्वनीगुलिइ शंका दु । अथे ला सरकारं योग्यताया आधार मकासें नं मिसातय्त ग्राह्यता बियाच्वगु मदुगु मखु ।

लसिं ज्वीगु सभ्यता मखु, प्रगति मखु, जागरण मखु । हिप टाइट कुर्ता मिसातय्सं मसियाः, मथुयाः थः नालाच्वंगु तथाकथित प्रगतियात चिनाः धात्थेंयागु प्रगतिपाखे मिसातय्त साला यंकाच्वंगु दु । नारी स्वभावयात हाकुतिनाः मिजंत थें हे भाताभाता ब्वां वने धुंकूपि मिसातय्त हिप टाइट कुर्ता ं हानं इमिगु सुरक्षित व सम्मानित थासय् तया ब्यूगु दु । थुकथं हिप टाइट कुर्ता धात्थेंगु अर्थय् नारी— जागरण हया ब्यूगु दु । उकिं मिसातय्सं निं हिप टाइट कुर्तायात गबलें त्वःते मज्यू । तर मिजंतय् प्रतिस्पर्धाय् ब्वां वनेत कुतः यानाच्वंपिं मिसातय्सं न्ह्याबलें हिप टाइट कुर्ता हे जक पुना च्वनीगुलिइ शंका दु । अथे ला सरकारं योग्यताया आधार मकासें नं मिसातय्त ग्राह्यता बियाच्वगु मदुगु मखु । अय्नं यदि खराचा व काउलेया बाखं ल्वःमंका हिप टाइट कुर्ताया त्याग मिसातय्सं यात धाःसा थ्व मिसातय् निंतिं जक मखु, संसारया निंतिं हे हानिकारक ज्वी । मिसात हिप टाइट कुर्ता ं बीगु लाभं बञ्चित ज्वी माली । संसार हिप टाइट कुर्ताया योग्य नेतृत्व व निर्देशनं बञ्चित ज्वी माली । कोमलता व सौन्र्दययात थः नाले सय्केगुलिइ हे नारी—जागरण दु । उकिं नारी विकासया निंतिं हिप टाइट कुर्ताया कुतः स्तुत्य जू । हिप टाइट कुर्ता उकिं गुगुं नं महिला संगठन स्वयाः प्रगतिशील जू । हिप टाइट कुर्ता ं मिसातय्गु नेतृत्व व निर्देशन बांलाक व बुद्धिमत्तापूर्वक यायेगुलिइ सफल जूगु दु । मिसा मिजं मखु—थ्व खँयात हिप टाइट कुर्ता ं बांलाक्क थ्वीके फुगु दु ।

हिप टाइट कुर्ता आधुनिक बुद्ध । उकिं धात्थें हे बौद्ध धर्म प्रचार यायेगु जूसा भिक्षुनीतय्सं नं हिप टाइट कुर्ता पुनेमाः । छाय्कि थ्व युग हिप टाइट कुर्ताया युग खः । हिप टाइट कुर्ताया निर्देशन मदयेकं सुनानं स्वैगुं खँ न्यनि मखु, सुनानं स्वैगुं खँ ध्वाथुइ मखु ।


वसः म्ह त्वपुइत खः । तर हिप टाइट कुर्ता ं म्हयात त्वपुया नं उले फुगु दु, गुगु हिप टाइट कुर्ताया दकलय् तःधंगु विशेषता खः । हिप टाइट कुर्ताया माध्यमं मिसातय्सं थःत बांलाक ब्वय् फुगु दु । न्ह्याम्ह मनूया नं थःत ब्ययेगु इच्छा दइ । तर नग्नता अतिवाद खः, असभ्यता खः । हिप टाइट कुर्ता ं नग्नतायात त्वपुया नं कलापूर्ण ढंगं उकियात मनूतय् नुगलय् स्वचाका बी फुगु दु । थुकथं हिप टाइट कुर्ता ं बुद्धया मध्यम मार्गयात हानं छकः संसारया न्ह्यःने न्हू—पहलं तयाब्यूगु दु । उकिं हिप टाइट कुर्ता बुद्धया अवतार खः । बुद्धं थें हिप टाइट कुर्ता ं नं धया च्वंगु दु — जि द्यः मखु, जितः पुज्याये मते । उकिं थौकन्हय्या भिक्षुत हिप टाइट कुर्ता खना ग्याः । बुद्धया शिष्यतय्सं बुद्धया अवतारयात म्हसिके मफु, म्हसीकेगु कुतः मयाः । छाय्कि इपिं धात्थेंयाम्ह बुद्ध खनाः नं ग्याः । इमिसं बुद्ध व बौद्ध धर्मया शोषण यानाच्वंगु दु । खः, हिप टाइट कुर्ता ं गुलुपाः ज्वनाः वःगु मदु, म्हासुगु हे वसः जक नं पुंगु मदु । तर थ्व हिप टाइट कुर्ताया युगलिसे भ्यलय् पुने फुगुया चिं खः । उकिं हिप टाइट कुर्ता न्याक्क चेतनशील जू, प्रगतिशील जू । हिप टाइट कुर्ता शान्तिप्रीय जू, अहिंसावादी जू । हिप टाइट कुर्ताया बलं छन्हु थौंया निशस्त्रीकरण समस्या हल ज्वी तिनि, पूर्ण विश्व शान्ति सम्भव ज्वी तिनि । हिप टाइट कुर्ताया न्ह्यःने सुनानं युद्ध याये धाइ मखु, सुनानं हत्या, अपराध याये छाली मखु । हिप टाइट कुर्ता डिक्टेटर खः । वया तानाशाही नीति अवगुण खःसा थ्व संसारया निंतिं आवश्यक अवगुण खः । हिप टाइट कुर्ता आधुनिक बुद्ध । उकिं धात्थें हे बौद्ध धर्म प्रचार यायेगु जूसा भिक्षुनीतय्सं नं हिप टाइट कुर्ता पुनेमाः । छाय्कि थ्व युग हिप टाइट कुर्ताया युग खः । हिप टाइट कुर्ताया निर्देशन मदयेकं सुनानं स्वैगुं खँ न्यनि मखु, सुनानं स्वैगुं खँ ध्वाथुइ मखु ।

उकिं हिप टाइट कुर्ता वसःया दकले विकसित अवस्था खः । हिप टाइट कुर्तायात स्यंकाः हिप लूज कुर्ता पुनीपिं संशोधनवादीत खः । हिप टाइट कुर्ता थांैया समाजवादीत स्वयाः नं प्रगतिशील जू ।

हिप टाइट कुर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ स्वया नं क्रियाशील जू । हिप टाइट कुर्ता ल्वापुया केन्द्र मखु । हिप टाइट कुर्ता ं गबलें राजनैतिक भेदभाव मयाः । न्ह्याग्गुं व्यवस्था व सिद्धान्तय् विश्वास तइपिं नं थ्व हिप टाइट कुर्ताय् दुहाँ वनेफु । अमेरिकां चीनया विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघया सुरक्षा परिषदय् भिटो प्रयोग याइ थें हिप टाइट कुर्ता ं सुयां विरुद्ध भिटो प्रयोग याइमखु । हिप टाइट कुर्ता जातिभेद नीतिया नं कट्टर विरोधी खः । हाकुगु व तुयूगु म्हय् नं उकथं हे त्याप्प ज्वने फुगु हिप टाइट कुर्ता ं थःगु अधिकारया निंतिं जातिभेद नीतिया विरोधय् ल्वानाच्वंपिं संसारया करोडांैै मनूतय्त समर्थन यानाच्वंगु दु, नैतिक बल बियाः ग्वाहालि यानाच्वंगु दु । हिप टाइट कुर्ताया नेतृत्व प्राप्त उगु पक्षं छन्हु अवश्य नं विजय प्राप्त याइतिनि । हिप टाइट कुर्ताया प्रभाव अप्पो जुजुं वंलिसे संसारय् न्याय व सत्यया विजय जुजुं वनी । उकिं संयुक्त राष्ट्र संघया शान्ति सेनाय् नं मिसात जक हे दुथ्याके माः, हिप टाइट कुर्ता पुनातःपिं मिसात ।
हिप टाइट कुर्ता रुस व चीनया नेतात स्वया नं अप्पो माक्र्सवादी, लेनिनवादी जू । ूत्य भबअज बअअयचमष्लन तय जष्क लभअभककष्तथस ँचयm भबअज बअअयचमष्लन तय जष्क बदष्ष्तिथू यात हिप टाइट कुर्ता ं पूर्ण रुपय् व्यवहारय् हयाः क्यनाब्यूगु दु । हिप टाइट कुर्ता दुगु म्हय् योग्यतानुसार थाहाँ वं क्वाहाँ वं दु । अथे हे हिप टाइट कुर्ता ं माच्छि माःकथं म्हया प्रत्येक भागयात थिया च्वंगु दु । थुकथं  हिप टाइट कुर्ता ं माक्र्स, एन्जेल्स व लेनिनया म्हगस साकार याना ब्यूगु दु । उकिं कम्युनिष्ट जगतय् हिप टाइट कुर्ताया थाय् क्रुस्चेभ व माओ—त्से—तुङ्या स्वया म्हो मजू । हिप टाइट कुर्ता स्टालिन स्वयाः नं महान खः । क्रुस्चेभं स्टालिनया सुरक्षित शवयात लिकाःगु सखे अन हिप टाइट कुर्तायात थाय् बीत ज्वी फु । न्ह्याग्गु ज्वीमा हिप टाइट कुर्ताया देनयात थ्वीकाः नोबल पुरस्कार बी मछिंसा लेनिन पुरस्कार निं मबिसे मगाः । हिप टाइट कुर्ता साम्यवादी समाजया मूत्र्त रुप खः । साम्यवादय् गथे जनताया हरेक आवश्यकतायात हरेक कथं पूर्णरुपय् सन्तुष्ट याइ, अथे हे हिप टाइट कुर्ता ं नं म्ह छम्हं कस्सिक घय्पुनाः म्हया हरेक भागयात सन्तुष्टि बिया च्वंगु दु । साम्यवादी समाजय् ज्या, केबल जीविकाया साधन जक मजुसे, जीवनया प्राथमिक आवश्यकता नं ज्वी ।  हिप टाइट कुर्ता नं पूर्ण सभ्यताया नितिं प्राथमिक आवश्यकता खः । साम्यवादी समाजं च्वय्या समाज कल्पन याय्गु प्रगति मखु झन लिज्यां वनेगु ज्वी गथे हिप टाइट कुर्ता ं च्वय्या वसः वल कि नग्न ज्वी, असभ्य ज्वी । उकिं हिप टाइट कुर्ता वसःया दकले विकसित अवस्था खः । हिप टाइट कुर्तायात स्यंकाः हिप लूज कुर्ता पुनीपिं संशोधनवादीत खः । हिप टाइट कुर्ता थांैया समाजवादीत स्वयाः नं प्रगतिशील जू ।

वेस्ट लाय्ण्ड, रवीन्द्रनाथया गीताञ्जली स्वयाः नं सशक्तगु कविता खनी । हिप टाइट कुर्ताया कविताय् मानवता व संसारया पूवंगु चित्रण दु । संसारया सुं नं कवि थौं तक प्रस्तुत याये मफुनिगु सजीवता हिप टाइट कुर्ता ं  सफलतापूर्वक प्रस्तुत याःगु दु ।

हिप टाइट कुर्ता वसः जक नं मखु छगू ग्रन्थ खः, छगू पुराण, कुरान, बाइबल व त्रिपिटक स्वया नं महान । थ्वं आः मनू तय्त जाराजुरुं थनाः प्रगतिपाखे अज्ज न्ह्याकी । हिप टाइट कुर्ता ं मनूतय्त सुख, शान्ति व उन्नतिया लँपु क्यना च्वंगु दु । हिप टाइट कुर्ता ं  संसारय् छगू न्हूगु हे धर्मया प्रतिपादन याःगु दु । हिप टाइट कुर्ता मुक्कं मानवतावादी जू । हिप टाइट कुर्ता मानव भलाइया निंतिं छगू अद्वितीय घोषणा—पत्र खः । हिप टाइट कुर्ता ं मनूतय्त यक्व खँ स्यनाच्वगु दु । आर्थिक, राजनैतिक, दार्शनिक व वैज्ञानिक शिक्षा बियाच्वंगु दु । थ्वीकेगु कुतः यायेमाः, थ्वीके फयेकेमाः अले झीसं हिप टाइट कुर्र्ताय् न्हूगु संसार खनी, प्रगतिया लँपु खनी, सकतां सकतां खनी । हिप टाइट कुर्ता हिराया तप् स्वयाः नं आकर्षक मिसातय् तिसाः खः । हिराया तप् शोषक खः, पूजीवादी शोषक । हिराया तपं न्हाय्पनय् अपराध याना च्वंगु दु —छम्ह हत्यारां हिंसा याइ थें । हिप टाइट कुर्ता पूंजीवादी भोरिवाल मखु, शोषक मखु, साम्राज्यवादी नं मखु, बरु खः सर्वहारावादी । वर्वरतापूर्वक शोषित संसारया मजदूर व किसानवर्गया र्सघर्ष  हिप टाइट कुर्ताया निर्देशनय् याकनं सफल ज्वी तिनि ।

होमर स्वयाः नं दक्व स्वयाः नं महान । पत्याः मजूसा हिप टाइट कुर्ता पुइकाः स्वयाःदिसँ, छिं उकी दांतेया डिभाइन कमेडी, टी. एस. इलियटया वेस्ट लाय्ण्ड, रवीन्द्रनाथया गीताञ्जली स्वयाः नं सशक्तगु कविता खनी ।

हिप टाइट कुर्ता थौं तकया सुं नं दार्शनिक स्वया तःधंम्ह दार्शनिक खः, मानवतावादी, व्यावहारिकतावादी दार्शनिक । संसारं बिस्युं वनाः, थःगु म्हया इन्द्रियतय्त चिनाः मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त यायेगु वा याना धायेगु केवल भावुकता खः, मूढता खः, नपुंशकता खः । थ्व हे संसारय् च्वनाः म्हया गुगुं नं इन्द्रियतय्त मचिसे निर्वाण व मुक्ति प्राप्त यायेगुलिइ हे पुरुषत्व दु, गुकिया नितिं हिप टाइट कुर्ता ं  मनूतय्त तेबा बियाच्वंगु दु । व मनू हे जक धात्थेंयाम्ह मनू खः, गुम्ह मनू धात्थेंयाम्ह हे मनू जुयाः म्वाइ, धात्थेंयाम्ह हे मनू जुयाः सी । छम्ह धात्थेंयाम्ह मनू हिप टाइट कुर्ता खनाः गबलें नं हारय् चाइ मखु बरु वं हिप टाइट कुर्ताय् थःगु जीवनया सवाः काइ । हिप टाइट कुर्ता जाःगु सलिखय् अय्लाः खः, अय्लाःया दकले मूसःगु रुप, त्वने धुंकाः नं गबलें मसीगु ज्वाइँइँया मूसःगु अय्लाः । हिप टाइट कुर्ताया जः तक नं सुयां मिखाय् लात कि वया म्ह छम्हं भू चाइ, गुगु इलय् सुनानं थ्व संसारयात दुःखमय धाये सइ मखु । धात्थें ‘अय्लाः त्वनाः नं अय्लाखं मकायेकुसे च्वंच्वनेगु अपराध खः । अय्लाः त्वनाः नं सुखी ज्वी मसःपिसं  हिप टाइट कुर्ताया म्ह स्वयेमाः अलय् त्वने धुंकूगु अय्लाः नं इमिगु हिनु हिनुली मू सइ ।  हिप टाइट कुर्ता संसारया महशूर युटोपियनत स्वया नं युटोपियन । हिप टाइट कुर्ता खैयामया न्हूगु संस्करण, खैयाम स्वयाः नं शिष्ट व सभ्य । खैयामया सलिं व अय्लाखय् स्वयाः नं हिप टाइट कुर्ताया जाःगु सलीचाय् सुख, आनन्द व तृप्ति ल्यहेँल्यहेँ पुयाच्वंगु दु । खैयाम धात्थें अभागी खः, बिचरा अय्लाखय् दुनाः नं शान्तिया च्वकाय् मथ्यन । वया व अय्लाखय् थिनाच्वंगु मिखां हिप टाइट कुर्ता स्वये मखन, वया अय्लाखय् भूmचागु म्हं हिप टाइट कुर्ता दुगु म्ह घय्पुइ मखन । उकिं वं अय्लाःया दुग्यःगु सवाः काये मखन । खैयामया सासः जक नं गनं ल्यनाच्वंगु दनिसा थौं हिप टाइट कुर्ताय् व न्ह्यलं चाइ अले मनूतय्सं थः नालाच्वंम्ह  खैयामयात वं कतः याइ । उबलय् खैयामं धाइ मखु — “जिं अय्लाःया निंतिं थःगु गौरवय् मि तया ।”
हिप टाइट कुर्ता कविता खः, कवि खः — होमर स्वयाः नं दक्व स्वयाः नं महान । पत्याः मजूसा हिप टाइट कुर्ता पुइकाः स्वयाःदिसँ, छिं उकी दांतेया डिभाइन कमेडी, टी. एस. इलियटया वेस्ट लाय्ण्ड, रवीन्द्रनाथया गीताञ्जली स्वयाः नं सशक्तगु कविता खनी । हिप टाइट कुर्ताया कविताय् मानवता व संसारया पूवंगु चित्रण दु । संसारया सुं नं कवि थौं तक प्रस्तुत याये मफुनिगु सजीवता हिप टाइट कुर्ता ं  सफलतापूर्वक प्रस्तुत याःगु दु । हिप टाइट कुर्ताय् मनूतय् आशा, अभिलाषा, इच्छा, कल्पनाया न्ह्यसः जक मखु, लिसः नं दु । हिप टाइट कुर्ता सजीव खः । मानव इतिहासया डकुमेन्टरी खः ।

अय्नं थ्व हिप टाइट कुर्ता मिसा व मिजंया सम्बन्धया दथुइ पःखाः मखु, बरु मिजंतय्त थःगु कर्तव्य पालन यायेत व थःगु अधिकार प्रयोग यायेत हःपा बियाच्वंगु दु, ग्वाकाच्वंगु दु ।

हिप टाइट कुर्तायात स्वैपिसं उकिइ संसार खंकी । मथूपिसं ला केवल हिप टाइट कुर्ताया कापः, कापःया रंग व सुका हे जक खनी । तर थूपिसं हिप टाइट कुर्ताया दुने च्वंगु वास्तविक म्ह खंकी । अले व हे म्हया अणु अणुइ थः नं दुब्यूगु भाःपी । छगू थःगु हे संसार दयेकी, न्हिनय् नं म्हगस खंकी । थुलि जक मखु हिप टाइट कुर्ता स्वयाः झीसं मेमेगु नं यक्व खँत थ्वीके फु, ल्वीके फु । उकिं हिप टाइट कुर्ता थः हे आबस्ट्राय्क्ट आर्ट खः । हिप टाइट कुर्ता महान कलाकार खः, पिकासो स्वयाः नं महान । हिप टाइट कुर्ता आधुनिक संगीत खः, साहित्य खः । हिप टाइट कुर्ताया संगीतं छम्ह छम्ह मनूयात तरङित यानाबी । वया ताये मदुगु ध्वनिं मनूतय्गु नुगः थ्वकाः बी । हिप टाइट कुर्ता जेम्स ज्वाइस व भर्जिनिया उल्फ स्वयाः नं तःधंम्ह क्ष्mउचभककष्यलष्कत साहित्यकार खः । वया साहित्यं छुं खँया ब्याख्या मयासें नं मनूतय्त प्रभावित याये फुगु दु । अले हिप टाइट कुर्ता थौकन्हय्या सुं  नं फ्रायदवादीत स्वयाः नं फ्रायदवादी जू । हिप टाइट कुर्ता ं छम्ह मिसायात फ्रायदवादी जुयाः प्रस्तुत याइ । हिप टाइट कुर्ता ं न्ह्याबलें थः पात्रतय्त मनोवैज्ञानिक ढंगं ब्वये हइ । उकिं हिप टाइट कुर्तायात थुइकेत नं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण याना स्वयेमाः, फ्रायदवादी जुयाः स्वयेमाः । हिप टाइट कुर्ताया पात्रतय् न्ह्याबलें न्हिला ख्वाः ज्वी । इमिगु ख्वालय् न्ह्याबलें सन्तुष्टितां सां तयाच्वनी । छाय्कि हिप टाइट कुर्ता ल्यासे मिसातय्त सुं मिजंया आलिंगनं स्वया अप्पो तृप्ति बियाच्वंगु दु । हिप टाइट कुर्ता ं ल्यासे मिसातय् म्ह छम्हं कस्सिक घय्पुनाः इमिगु म्हया प्याःचाः लंकाच्वंगु दु । अय्नं थ्व हिप टाइट कुर्ता मिसा व मिजंया सम्बन्धया दथुइ पःखाः मखु, बरु मिजंतय्त थःगु कर्तव्य पालन यायेत व थःगु अधिकार प्रयोग यायेत हःपा बियाच्वंगु दु, ग्वाकाच्वंगु दु । मिसातय्त नं  हिप टाइट कुर्ता ं मिजंतय्त आकर्षणय् क्यंकेगु न्हूगु टेक्निक स्यना च्वंगु दु । उकिं हिप टाइट कुर्ता मानवतावादी जू । वं मानव स्वभावयात बांलाक थू ।
थ्व युग विज्ञापनया युग खः । विज्ञापन बिना गुगुं नं वस्तु चुइ मखु, चुइके फइमखु । विज्ञापन थुगु युगया फेशन जुइ धुंकल । गुगुं वस्तु बांलाः भिं सां चुइ मखु, विज्ञापन मन्त कि । विज्ञापनया भाषा शिष्ट व आकर्षक ज्वीमाः । थ्व खँयात हिप टाइट कर्ता ं बांलाक थुइके फुगु दु । विज्ञापन आवश्यक जू । हिप टाइट कुर्ता विज्ञापन खः, मिसातय् विज्ञापन । उकिं थौकन्हय् लमिया आवश्यकता मदु । हिप टाइट कुर्ता ं हे लमिया ज्या यानाच्वंगु दु । मिसातय् निंतिं थ्व दकलय् तःधंगु देन खः । अले मिजंतय् निंतिं नं थ्व दकलय् तःधंगु देन । लमिं ध्वं लाय्फु, ध्वं लायेयः ।  हिप टाइट कुर्ता ं गबलें हे ध्वं लाइमखु । हिप टाइट कुर्ता मिसा व मिजं निगू संसारया दथ्वी तटस्थतावादी नेता खः । मिसातय् म्हय् च्वनाः नं हिप टाइट कुर्ता ं मिसातय् जक पं मल्यू । मिसा व मिजं निखलःसिगुं भलाइया नितिं, संसारया कल्याणया नितिं हिप टाइट कुर्ता ं ज्या यानाच्वंगु दु । खाली राजनीति सीमित तटस्थतावादी सिद्धान्तयात हिप टाइट कुर्ता ं व्यापक प्रयोगय् हयाब्यूगु दु । उकिं हिप टाइट कुर्ता तटस्थतावादी नेतात स्वयां नं अप्वः तटस्थतावादी जू ।

न्हूगु नेपालया गौरव खः । उकिं हिप टाइट कुर्ताया विरोध याइपिन्त नं अपराधी घोषित यायेमाः । छाय्कि इमिसं राष्ट्रिय इज्जत व गौरवयात जक मखु राष्ट्रिय एकतायात नं स्यंकेत कुतः याना च्वंगु दु ।

न्हापा मिसातय्सं थःगु म्ह गुलि फत उलि सुचुकेगु कुतः याइ । तर थौंकन्हय् इमिसं गुलिफत उलि ब्वयेगुलिइ गर्व तयाच्वंगु दु । थ्व अवश्य नं प्रगति खः । थ्व खँय् झी यूरोप स्वयाः लिपा लाना च्वंगु खःसां थौ हिप टाइट कुर्ता ं पूर्णता प्राप्त यानाः यूरोपयात नं लिप्mयागु दु । थुकथं हिप टाइट कुर्ता ं संसारया न्ह्यःने नेपालया न्हाय् तयाब्यूगु दु । केवल प्राकृतिक सौन्दर्य ं जक झःझः धायाच्वंगु नेपालयात हिप टाइट कुर्ता ं अज्ज अप्वः झःझः धायेकाः ब्यूगु दु । हिप टाइट कुर्ता न्हू—सतकया जक मखु पुलां—सतकया नं श्रृंङार खः, सौन्दर्य खः । हिप टाइट कुर्ता न्हूगु नेपालया गौरव खः । उकिं हिप टाइट कुर्ताया विरोध याइपिन्त नं अपराधी घोषित यायेमाः । छाय्कि इमिसं राष्ट्रिय इज्जत व गौरवयात जक मखु राष्ट्रिय एकतायात नं स्यंकेत कुतः याना च्वंगु दु ।

हिप टाइट कुर्तायात धात्थें प्रतिबन्ध हे तल धाःसा थ्व संसारया दकले तःधंगु अपराध ज्वी, क्राइष्टया हत्या स्वया नं तःधंगु अपराध । अथे ला न्ह्याम्ह युग—पुरुषयातं थज्याःगु समस्या मवः मजू ।

हिप टाइट कुर्ता थौंया आर्थिक विषमता, अनिकाल, अशान्ति, हाहाकार, अन्याय, अत्याचार, युद्ध, शोषण व अनेक भीषण समस्यापाखें संसारया रक्षा यायेत वःम्ह दकले तःधंम्ह युग प्रवर्तक खः, बुद्ध, गान्धी, क्राइष्ट व लेनिन स्वयाः नं महान युग प्रर्वतक । धात्थें खःगु इलय् महान हिप टाइट कुर्ताया जन्म जुल । हिप टाइट कुर्तां आः थ्व संसारया रक्षा याइ, विकास याइ । तर दुःखया खँ — हिप टाइट कुर्तायात प्रतिबन्ध तइगु खँ दु । अमेरिकाय् साम्यवादी पार्टि व रुस व चीनय् पूंजीवादी पार्टियात प्रतिबन्ध तइगुलिइ गुलि स्वाभाविकता दु उलि हे थ्व हिप टाइट कुर्तायात गुगुं देशय् प्रतिबन्ध तइगुलिइ अस्वाभाविकता दु । छाय्कि हिप टाइट कुर्ता पूंजीवादी मखु, हिंसावादी मखु । शान्तिपूर्ण पलहं थःगु सिद्धान्त व वाद प्रचार यायेगु हिप टाइट कुर्ताया अधिकार दु । वया मौलिक अधिकारया हनन यायेगु संयुक्त राष्ट्र संघया घोषणा पत्रया विरुद्ध खः, मानव अधिकारया अवहेलना खः । हिप टाइट कुर्तायात धात्थें प्रतिबन्ध हे तल धाःसा थ्व संसारया दकले तःधंगु अपराध ज्वी, क्राइष्टया हत्या स्वया नं तःधंगु अपराध । अथे ला न्ह्याम्ह युग—पुरुषयातं थज्याःगु समस्या मवः मजू । तर क्राइष्टयात क्रसय् नकिं तानाः स्याना छ्वःसां थौं तक क्रिस्चियानिटि मसी । उकिं हिप टाइट कुर्तायात नं संसारं प्रतिबन्ध तःसां वया आदर्श सी मखु ।
( वयकःया न्हापांगु जक्वःया लसताय् वयकया सफू बाथरुम व मेमेगु निवन्ध सफू पाखें साभार – स. )