dudha jayanti 2568

जनताया नामय् वःगु राहत अनुदानय् भ्रष्टाचार याइपिंन्त कारवाही यायेमाः

– तीर्थमान महर्जन, बागवजार, येँ

नेपाः देसय् गुबलें चलः वनीगु, गुबलें खुसिबाः वइगु, गवलें भुखाय् ब्वइगु । थुगुसी ला झन् तःभुखाय् हे ब्वल अले सरकारं स्वदेशी–विदेशीतय्के राहत अनुदान म्हल । थ्व न्हापांनिसें हे यानावयाच्वंगु खःसा उकिया लेखाजोखा आःतकं सुनां नं यानाच्वंगु मदु । न्ह्याबलें प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप तथा उद्धार राहत कोषय् जम्मा यायेगु धाइ । थ्व प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप तथा उद्धार राहत कोषय् जम्मा जूगु ध्यबा गन वनी ? पीडित जनतातय् थाय् थ्यनी कि मथ्यनी ? अझ ला राहतया नामय् ग्वाहालि यायेगु धकाः बैंक, वित्तिय संस्था, संघसंस्थातय्सं तकं राहतया नामय् बैंकय् खाता चायेकाः ध्यबा मुनेगु तकं यानाच्वंगु दु, उकी गुलि ध्यबा जम्मा जुल, गुलि राहत बिल धकाः छुं नं जानकारी सुनां सुयातं हे बियातःगु मदु । थ्व छु खः थः हे नये थः हे त्वनेया लागि थःगु स्वार्थपूर्तिया लागि जक मखुला आम जनतातय्सं बिचाः यायेमाःगु खः । पीडित जनतातय्गु नामय् स्वदेशी व विदेशीतय्सं ध्यबा, वसः, नसाज्वलं, ग्वाहालि न्ह्याबलें छ्वयाहयाः ग्वाहालि यानाच्वंगु दु । व वःगु सहयोग गन वनीगु खः ? उकिया हिसाव किताव सुनां नं सुयातं क्यने म्वाःगु खःसा राहतया नामय् न्ह्याम्हसिनं अथे सहयोग म्हयेगु मयाइ धैगु छुं ग्यारेन्टी मदु । मखुसा झीसं खनावयाच्वनागु न्यनावयाच्वनागु बैंक खाता चायेकाः ग्वाहालि कयाच्वंगु न्हापाया बैंक खाताय् गुलि ध्यबा जम्मा जुल, सुनां च्यूता तःगु खनेमदु । आः नं थीथी संघसंस्थातय्सं बैंक खाता चायेकाः बैंकय् जम्मा यानाच्वंगु ध्यबा गन वन ग्व ? सुनां नं जानकारी काःगु मदु थें च्वं, न त सरकारं हे काल, न त जनता जनार्दनतय्सं हे कयाच्वंगु दु । गरीव पीडिततय्गु नामय् ध्यबा कमय् यायेगु छगू साधन जक ला मखुला थ्व सरकारय् च्वंपिं नेतातय्गु ? मखुसा ला झीसं न्ह्याबले न्यना वया च्वनागु दँय्दसं बैंक खाता चायेकाः बैंकय् जम्मा याना च्वंपिनिगु नां विज्ञापन बिया सहयोग याना च्वंपिनिगु नां स्वल धाःसा अन हजारौं लाखौ तका जम्मा याःपिनिगु नां धलः झीसं टी.भी स्क्रिनय् खनाच्वना ।

आः थ्व भुखाचं यानाः ला झन नेतातय्त ला मोहनी वःगु थें विदेशी पाहाँपिन्त सःताः बैठक याना सहयोग म्हयेगु अले थःपिनि सुविधाया लागी मस्यौदा तयार यानाः जन्मकाःछि भत्ता नयेत स्वयाच्वंगु दु । पीडित जनता स्वःगु स्वलं तुं जुयाच्वंगु दु । उकिं थ्व मिलिजुली सरकारया अनुगमन याइम्ह सु ? गन दु, जनतातय्सं मस्यू । पीडिततय् नामय् वःगु सहयोग जनतातय्त इना मबिसे गोदामय् स्वथना तल अले ध्वगिका जनतातय्त इना बिल । थ्व छु खः ? आः नं गोदामय् स्वः वन धाःसा पीडिततय्त मबिसे अथे गोदामय् हे स्वथनातःगु दु । व नं ध्वगिकाः तिनि जनतातय्त इना बी जुइ । उकिं सरकारय् च्वंपिं सांसद मन्त्री व आसेपासेतय्सं थः यःयःपिन्त इनाच्वंगु दु । थुकिया दसु आः नेतातय्सं गथे यानाः जिल अथे यानाः राहत वःगु ध्यबा, वसः आदि म्हतिं म्हतिं भागवण्डा यानाः नयेत स्वयाच्वंगु दु । पीडित जनतातय्त बी धाःगु पन्ध्र हजार तकं जस्तापाता न्यायेत बियाच्वंगु मदु । उकिं कार्यकर्ता नेतातय्सं पीडित जनतातय्त मबिसे थःथः हे व ध्यबा मिलेजुया नयेत स्वयाच्वंगु दु । नया नं च्वंगु दु । जनतायात झंगः ल्हानाः वास्तविक पीडित मजूसां पीडित धकाः राहत कयाः नयाच्वंगु दु । धात्थे हे राहत बीगु खःसा अर्बाैंअर्ब ध्यबा वये धुंकल ।  व ध्यबा आतक जनताया ल्हातय् थ्यंगु खःसा दक्वसिन छेँ दयेके धुंकल जुइ । थ्व छु खः जम्मा पन्ध्र हजारं छे दनेत गाःला सहयोग वःगु ध्यबा छु याइ जनतातय्सं विरोध यायेमाल । पीडित जनतातय्त वःगु ध्यबा पीडिततय्सं काये खनेमाः मखुसा दातृराष्ट्रतसे ब्यूगु ध्यबा पीडितया नामय् सरकारय् च्वंपिंसं जक मोज याइ । उकिं नं पीडित स्वनिगः व स्वनिगलं पिने च्वंपिन्स राहत गुलि काल धकाः आम नेपाःमितसे विचाः यायेमाःगु दु । नेवाःतय्गु बस्ती नं यक्व हे छेँ दुंगु दु । व छेँ थुनेतकं असमर्थ जुयाच्वंगु दु । सुनां वयाः थुना बी । सुनां छेँ दनेत ग्वाहालि याइ । सरकारं स्वनिगःया जनतातय्त छुं सुविधाया लागि वडा कार्यालयस धाः वन धाःसा अन थपाय् हाकः विधि नियम पूवंकेमाः ।  राजनितिक नेतातय्गु सही माः, साछि माः, थ्व छु खः थ्व धैगु नेता व सरकारया दलाली मखु ला । झी स्वनिगलय् च्वंपिसं विचाः यायेमाःगु खः । 

गुलि राहत वितरण जुल धकाः लेखाजोखा यानाः उकिया हर हिसाव किताव वडा कार्यालय दुने राहत काःपिनिगु नां तकं तयाः सर्वसाधारणतय्त क्यनेमाः । उकिं जनता जनार्दन सचेत जुइमाल । थ्व पार्टिगत स्वार्थ जक स्वयाच्वंपिं नेतातय् ल्यूल्यू मवसें स्थानीय सरकार गठन यानाः पीडित जनतातय्त राहत बियाः याकनं झीसं झीगु स्वनिगः व नेपाः देय्यात बांलाके माल । नु जायेनु झी छप्पँ जुयाः दनेनु भ्रष्टाचार याइपिन्त कठघराय् थनेनु ।