newayatataad 2

जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठया च्वसाय् टंकराज शाक्यया बुद्ध भजन पिदनीगु

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७७ मङ्सिर १२, शुक्रबार १३:४७:२६

जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठया च्वसां पिज्वःगु ...बुद्ध लुमनाः वइ गुबले, लुया वइ भगवान नुगलय्...बोलया बुद्ध भजन म्ये यलया इखाछेँ त्वाःया म्येहालामि टंकराज शाक्यया सलं पिदनेत्यंगु दु । थुगु म्येया लय् चिनामि ख्वपया थिमिइ च्वंम्ह संगीतकःमि विजय कायस्थं लसय् हनादीगु दु ।

तःदँ न्ह्यः यलया पूच्वय् च्वनादीम्ह (थौंकन्हय् इमाडोल) संगीतकःमिलिसें भिडियो सम्पादक कीर्ति श्यामसुन्दर जोशीया च्वसाय् व लसय् ...छंगु ख्वाः मखना जि ला वेँय् थें जुल, छ गनं गनं...बोलया म्ये हालाः संगीत ख्यलय् दुहाँ झाःम्ह म्येहालामि टंकराज शाक्यया थुगु म्ये उगु इलय् अतिकं लोकंह्वाःगु म्ये खःसा थुगु म्येया म्यूजिक भिडियो नं यूट्युबय् नं दु ।

अथेहे, म्येहालामि टंकराज शाक्यया सलं पिज्वःगु व कीर्ति श्यामसुन्दर जोशीया हे लसय् व च्वसाय् ...थौं छकः हाकनं छ लुमना वल...बोलया म्येया म्यूजिक भिडियो नं यूट्युबय् दुथ्याकातःगु दु । म्येहालामि टंकराज शाक्यया थुगु म्ये नं लोकंह्वाःगु म्ये खः ।

म्येहालामि टंकराज शाक्यं ...तुतां...संकिपाय् नं म्ये हालादीगु दु । तुतां संकिपाय् संकिपाया शीर्षक म्ये ...नुगलय् ल्वहँ तया...बोलया म्ये टंकराज शाक्यं गोल्डेन भ्वाईस अफ नेपाल प्रेमध्वज प्रधानलिसे हालादीगु दु । थुगु म्येया म्येच्वमि किपूया ललेन्द्र शाक्य खःसा लय् चिनामि कीर्ति श्यामसुन्दर जोशी हे खः । अथेहे, तुतां संकिपाय् हे नांजाःम्ह म्येहालामि रत्नशोभा महर्जनलिसे ...छ दइबलय् मदइबलय् गुलि पाः...बोलया म्ये हालादीगु दु म्येहालामि टंकराज शाक्यं । थुगु म्ये नं कीर्ति श्यामसुन्दर जोशीं हे च्वयादीगु खःसा लय् नं वय्कलं हे चिनादीगु खः ।

थुलि जक मखु, म्येहालामि शाक्यं नेपालभाषाया आपालं म्ये हालादीगु दु । लजगाःया रुपं ह्याण्डीक्राफ्ट द्यः दयेकेगु ज्या यानाः वयाच्वनादीम्ह म्येहालामि शाक्यं फुर्सदया इलय् संगीत कलायात कःघानाः वयाच्वनादीगु दु ।

तःदँतक संगीत ख्यलय् दिपाः कयाः वयाच्वनादीम्ह म्येहालामि टंकराज शाक्यं आः वया जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठया च्वसां पिज्वःगु व विजय कायस्थया संगीत दुथ्याःगु बुद्ध भजन ज्वनाः हाकनं छक्वः संगीत ख्यलय् पलाः न्ह्याकादीगु दु ।

म्येहालामि शाक्यं आः याकनं हे उगु बुद्ध भजन म्येया म्यूजिक भिडियो दयेकाः न्यनामि व स्वकुमिपिनिगु न्ह्यःने वयेत्यनागु जानकारी बियादीगु दु ।

Categorized in कला