coved ad

छु खः बालाचःर्‍हे ?

थौ. बालाचःर्‍हेः थौं या न्हिं मदुपिनीगु नामं सतबजी व्हलेगु याइ । बालाचःर्‍हेयात कयाः थीथ िकथंया इतिहास व किमदन्ती दु । बालच्रःर्हे ्रः छु खः थ्व सम्वन्घय् ब्वनादिसँ छत्वाःचा खँ –

“बालानन्द धाःम्ह मनुखं दिपय् उयातःम्ह सिम्ह्स्या ला मुयावबाल ला नयाः लाखय् जूगुलिं  वयात वया त्वाचं स्यानाबिल तर बालानन्दं प्रेत जुया्रः दु्ख ब्युगुलिं शान्ति मदया् त्वाचं मार्ग कृष्ण चतुर्दशी खुनु श्लेषमान्तक बनय् सतबीज सप्तबृही न्ह्यता बिहि ह्वला्रः तारे यानाबिल  उबलेनिसें मार्ग चतुर्दशीयात बल चतुर्दशी बाला च्रःर्हे्रः ध्रःगु वो थ्व तिथिसं मे्रःपिसं नं पितृ तारे यायेत श्लेषमान्तक बनय् बिहीब्रः ह्वलेगु चलन जय वल ” थुगु  किम्बदन्तीयात भाजु तिर्थ लाल नघ्रःभनीनं विभिन्न सफूया द्सु बिया्रःथ्व खं मखु, मार्ग कृष्ण चतुर्दशी खुनु पशुपति महाद्द्यःयात मतुकं पुयिका्रः श्री बिद्द्या बाला त्रिपुरा सुन्दरी पार्वती देवी   यात त्रःजिक पूजा यायिगुलिं व हे बाला नाच्चाम्ह  त्रिपुरादेवीया नामं बालाचतुर्दशी धास्गु ख्रःअथेहे थ्व खुनु भगवान शिवं चलाया रुप कया्रः श्लेषमान्तक बनय् चलातय दथुइ च्वना च्वंबले ब्रम्हा बिष्णु वो इन्द्रं ज्वनेवं लयताया्रः महाद्द्य्रः शिवं थ्व खुनु थन वा बृही ह्वला्रःचा्रःह्यूसा छ्गो्रःवाया ब्रःछि लुँ दान यानातिं  पुण्य दयिधा्रःगुलिं थ्व बालाचस्र्हे खुनु थन वा ह्वला्रःचाःहुलेगु जुयाव्रःगु ख्रःधयाद्यूगु दु “बालाचःर्‍हेः ।” नांया अनुसन्धनात्मक लेख – “नेपाल संस्कृति” लयपौ या १०० गूगु अङ्क  न्ह्यागुसां नेवा्रःतय नं सुं सितकी उगु दंय् बालाचःर्‍हे खुनु उम्ह सिम्हस्या नांम अथवा व तरे जुयमा धयागु भाभं पशुपतिनाथया श्लेषमान्तक बनय् सिपिन्त नकेया लागि वा आदि बिहिव ह्वलाःचाःहुलेगु परम्परा दु   वा ह्वला्रः चा्रःहुले धुनेवं थवं यंकागु नयेगु वा अनहे न्याना्रः नयेगु यायि अथवा चिपं थिगु यायि  थथे सिम्हस्या नांम बालाचःर्‍हेः  खुनु वा ह्वला वनेगु संस्कृतियात नेवाः भाषं वालु वनेगु वा लु वनेगु  नं धाः ।