nepal investment baink

छु खः थ्व लीप सेकेण्ड ?

२०७२ आषाढ १५, मंगलबार ०९:३४:२१

थौं ३० जून २०१५ यात मेमेगु दिंसिबें भचा ताःहाकः जुइ । अमेरिकाया स्पेस एजेन्सी नासां याःगु दाबी कथं थप छगू सेकेण्ड (लीप सेकण्ड) थप जुइगु हुनिं थौंया न्हि मेमेगु न्हिसिबें छगू सेकेण्ड ताःहाकः जुइ ।

ग्रीन बेल्टया नासाया गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरया कथं पृथ्वी चाःहिलेगु थौं भचा म्हो जुइ, गुकियात लीप सेकेण्ड धाइगु खःसा ।

पृथ्वीं थःगु अक्षय् सूर्ययात प्यखेरं चाःहिलाच्वनी । छचाः पूवंक चाःहिलेवं दच्छि फुगु धाइ । लिसें पृथ्वी थः नं चाःहिलाच्वंगु दु गुकिं छन्हु क्वचाइगु संकेत याइ । थुकिया हे आधारय् छन्हुया घण्टा, मिनेट व सेकण्डय् हिलीगु खः । पृथ्वीं सूर्यया प्यखेरं चाःहिलीगु ईयात सोलार टाइम धाइ । सोलार टाइमया निताजि दइ । छताजि एपेरेन्ट व मेताजि मीन टाइम । सूर्य २४ घौलिपा थःगु न्हापांगु स्थितिइ थ्यनी । आपालं घडी मीन टाइम कथं ई धाइगु खः ।

पृथ्वीं सूर्ययात चाःहिलीगु व थः नं चाःहिलीगु हिसाबं ईया मापन याःगु खः । ईया मापन सिजिएम नांया पदार्थया अणुपाखें याइ । सिजिएमया अणुइ निश्चित संख्याय् जुइगु कम्पनपाखें छगू सेकेण्डया ई मापन याइगु खः । इन्टरनेशनल एटोमिक ईया गणना २७० घडिपाखें याइगु खः । थुगु घडिं वइगु संकेतयात इन्टरनेशनल ब्युरो अफ वेट्स एण्ड मेजरमेन्टया सर्भरय् छ्वइ । थुुगु सर्भर फ्रान्सय् दु । अनंलिपा इन्टरनेशनल एटोमिक ईया गणना जुइगु खः । एटोमिक घडीं मापन याइगु सेकेण्ड दक्वसिबें सटीक वा एक्युरेट जुइ । थ्व एटोमिक घडीं पायछि ई क्यनाच्वंगु दु । सलंसः दँ न्ह्यवनिसें थुकिइ हेरेफेर याःगु मदुनि ।

न्हियान्हिथं छ्यलीगु ईया मानक कोआर्डिनेटेड युनिभर्सल टाइम (युटिसी)या आधारय् याइगु खः । थुगु प्रणाली दकलय् न्हापां १ जनवरी १९६० स छ्यलाय् हःगु खः । नेपाःया निंतिं युटिसी ई खुघौ व झिंन्याघौ मिनेट न्ह्यःने लाः । दच्छिया दुने समयया गणना याइ । लीप सेकेण्डया गणना याये अःपु मजू । व्यावहारिक जीवनय् छगू सेकेण्डया ई मदु थें च्वं तर कम्प्युटर व इन्टरनेट प्रणालीं थुकिं तःधंगु लिच्वः लाकेफु । सन् २०१२ स लीप सेकेण्ड थप याःबलय् उबलय् मोजिला, रेडलाइट व लिंक्डइन थेंजाःगु वेबसाइट क्र्याश जूगु खः ।