coved ad

छाय् पिथन भारतय् ‘जिरो’ तकाया नोट ?

२०७८ पौष १३, मंगलबार १२:०२:०८

झीथाय् नेपालय् छतका निसें द्वःछितकया नोट चलनचल्तीइ दु । जलाखला देय् भारतय् धाःसा छतका निसें निद्वःतकया नोट प्रचलनय् दु । तर छुं इलय् भारतय् ‘जिरो’ तकाया नोट नं पिथंगु दु । आखिर छुं मूल्य हे मदूगु शून्य भारुया नोट छाय् पिथन ले ?

उगु शूनय भारुया नोटय् नं भारतया राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीया किपाः छापेजूगु खः । उगु शून्यया नोट दुरुस्त हे मेमेगु आम प्रचलनया नोटथें हे खः । तर फरक छु दु धाःसा उगु नोट रिजर्भ बैंक अफ इण्डियां छापेयाःगु मखु । उगु नोटयात भ्रष्टाचारविरुद्धया अभियानया रुपं पिथंगु खः ।

शून्य भारुया नोट छापेयायेगु अवधारणा दक्षिण भारतया छगू गैरसरकारी संस्थाया खः । सन् २००७ स भ्रष्टाचारया विरुद्धय् उगु नोटयात ल्वाभःया रुपं न्ह्याकूगु खः । तमिलनाडुइ ज्या याइगु उगु गैरसरकारी संस्थां थ्यंमथ्यं न्यागू लख शून्य भारुया नोट पिथंगु खः । उगु नोट हिन्दी, तेलुगु, कन्नड व मलायम यानाः प्यंगू भाषां पिथनाः मनूतय्त इनाब्यूगु खः ।

नोटय् भ्रष्टाचारविरुद्ध भ्रष्टाचार समाप्त यायेनु, यदि सुनां घुस फ्वन धाःसा थ्वहे नोट बियादिसँ व उगु घटना जिमित कनादिसँ आदि थीथी सन्देशत च्वयातःगु दु ।

नोटय् महात्मा गान्धीया किपाः व वयां क्वय् नोट छापेयाःगु एनजिओया इमेल ठेगाना तकं बियातःगु दु । उगु गैरसरकारी संस्थाया अभियानकःमिपिन्सं हे नं शूनय भारुया नोटत घुस फ्वनीपिं कर्मचारीपिन्त बिइगु याःगु खः । गुकिया हुनिं शून्य भारुया नोट भ्रष्टाचारया विरुद्धय् छगू प्रतीक जूगु खः ।