nepal investment baink

छाय् नइ घ्यः चाकु ? (भिडियो)

चिकुलाया चिकु चरम सीमाया दिं खः माघ १ गते । चिकुलाया ग्यानापुगु चिकु पुस व माघ महिना खः ।

अतिकं चिकुइगु न्हि जूगुलिं माघ १ गते नेवाः नसात्वसाया थीथी परिकार मध्ये बिस्कं कथं जाःगु घ्यः चाकु, तरुल नयेगु याइ ।

पुसय् चिकुइगुलिं यःमरी दयेका नइसा माघय् चिकुइगुलिं घ्यः चाकु निभाः पानाः नयेगु याइ ।

उबले उबले माघया न्हापांगु वालय् तसकं ख्वाउँसे च्वनीसा, च्वापु गायेगु नं याइ । थथे तसकं चिकूगु नाप ल्वायेगु शक्ति घ्यः व चाकु खः । उकिं घ्यः चाकु सँल्हुया नामं हे सिइकेफु, नेवाःत तिथि कथं नयेत्वनेगुलि अतिकं ज्ञान दुपिं खः ।

माघया चिकुलालिसे ल्वायेगु नितिं घ्यः चाकु, तरुल, पलः, सँन्याँ दक्व वस्तु आइरनयुक्त नसा नयेगु याइ । आइरनयुक्त नसां म्हय् दुने शक्ति बिइ, क्वाःजः बिइ, उकिं म्हया पिने व दुने क्वाःजः बियाः चिकुयाः ख्वाउँसे च्वं गु म्हयात क्वाकेगु ज्या याइ ।

घ्यः चाकु सँल्हु नेवाःतय्गु जक नखः मखुसे थ्व नखः थीथी आदिवासी जनजातिपिनिगु नखः नं खः ।

माघे संक्रान्ति कथं थीथी जनजातिपिन्सं थःथःगु कथं थुगु नखः हनेगु यानाच्वंगु दु ।

घ्यः चाकु सँल्हुयात चिकुलाया लिपांगु सँल्हु कथं नं कायेगु याः । अथे जूगुलिं नं चिकुलाया नखः कथं घ्यः चाकु सँल्हु माघ १ गतेनिसें लच्छियंकं क्वाःजः बिइगु नसा त्वसा घ्यः चाकु, तरुललिसें थीथी नसा नयेगु याइ ।

(थन क्लीक यानाः भिडियो स्वयादिसँ)