coved ad

छम्ह नेवाः थुकथं जुल फ्वगिं !

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ पौष ३, शनिबार १२:१५:५७

येँया दुनेया शहर न्ह्यःखाय् थःगु हे छेँ दुम्ह व इहिपा यानाः मचाखाचा दुम्ह पेशां ड्राइभर सलिन श्रेष्ठ (सामाजिक हुनिं थुगु नां काल्पनिक कथं) थौं फ्वनाः नयेमाःगु स्थितिइ थ्यंगु दु ।

वय्कःया म्हुतुं न्यनादिसँ :

लकडाउन जुल, ड्राइभर ज्या मन्त । बालं पुलेमफुत । अथे जुयाः लँय् लात । घरपतिं जिगु लाइसेन्स नं मबिल । अथे जुयाः ज्या नं यायेमफुत । अन्तय् छुं हे लँ मदयाः जि स्वयम्भूया भगवान पाउलय् च्वनाः फ्वनाः नयाच्वना ।

जिगु छेँय् न्ह्यःखाय् खः । दाजुकियादथुइ अंशबण्डा जुल । अय्लाः त्वनेगु बानीया हुनिं दूगु छेँ नं मिइमाल । इहिपा यायेधुनाम्ह जि, पारिवारिक समस्याया हुनिं छम्ह म्ह्याय् ज्वनाः कलाः नं त्वःताः वन । इपिं आः गन दु, गथे दु छुं हे मस्यू ।

थः धाइपिं सुं हे मन्त । ज्या याये धाःसां लाइसेन्स मदु । ज्याय् तयाबिइपिं मदु । अथे जुयाः थौं फ्वनाः नयेमाल ।

न्ह्यःखाय् क्षेत्रपातिइ थँहितिइ असनय् च्वंपिं पासापिं नं यक्व हे दु । जिनापया पासापिं थःथःगु ज्या यानाः नयाच्वंगु दु । समस्या जूगु इलय् क्षेत्रपातिया छम्ह पासां जितः यक्व नं ग्वाहालि याःगु खः । थौंकन्हय् इपिं नं नापमलाः ।

जिं थौंकन्हय् अय्लाः मत्वना । अय्नं मनूत पत्याः मजू, ज्या बिइपिं दुसा अझ नं जि ड्राइभर ज्या यायेत तयार दु । न्ह्याब्लें फ्वनाः नयेगु विचाः मदु ।

उमेरं जि ४७÷४८ दँ तिनि दत । जितः ल्वय् खास हे मदु । तर, छक्वः निक्वः मचा लुमनाः वइगु इलय् झुमिं यंकूथें जुइगु, अले थुकिं यानाः दूगु ज्या नं जिं तःक्वः हे त्वःतेमाल । च्वनेथाय् मदु, थ्वहे नं जिगु तःधंगु समस्या खः ।

जितः सुनां च्वनेथाय् बिल धाःसा ड्राइभर ज्या यानाः नयेगु विचाः यानाच्वना । फ्वनाः नयेला मछाः, अय्नं मेगु छुं हे लँपु मदुसेलिं मेता छु यायेगु ? छुं ई फ्वनाः नये स्वये, छुं ज्या लुइला ? सुनां जितः स्वइला ?

Categorized in बिचा: