1142 nhoo dan adv

छफुति लः ( पद्मरत्न तुलाधरया निबन्ध )

पद्मरत्न तुलाधर
छफुति लः बाः वनीमखु, सुनावनी । छफुति लः न्ह्याः वनीमखु, गनावनी ।
छफुति लखं सुयातं, छुकियातं चुइके फइमखु, व थःहे तनावनी । छफुति लखं सुयागुं प्याःचाः लंके फइमखु व थःहे दुसुना वनी ।
छफुति लखय् सुं नं, छुं नं दुनीमखु व थःहे दुनावनी । छफुति लखं पुखू जुइ मखु व थःहे सुकूचिनावनी ।
छफुति लःया खुसि धइगु दइमखु, न बुंगाः दइ, न तुं दइ, वया छुं नं दइमखु । छफुति लःया सागर नं जुइमखु, वयात फसं नुनाछ्वइ, चां न्हंकाछ्वइ । छफुति लःयात निभालं गंकाछ्वइ, झंकाछ्वइ ।
छफुति लखं च्याःगु मियात स्याये फइमखु, दागयात हुइ फइमखु, व थःहे हुया वनी, व थःहे फुनावनी ।
छफुति लःयात सुनानं ग्लासय् थाय् बीमखु न घलय् हे बाय् बी । पलख दयाः व पलखं हे मदयावनी ।
छफुति लःयात सुनानं त्वनीमखु, सुनानं ब्वनीमखु । व ला हाःनाः मदयाः सुनावनी ।
छफुति लःयात सुनानं कुनी नं मखु, व ला थः हे मुक्त जुया वनी, थःहे विलिन जुयावनी ।
लःया अस्तित्व छफुति लखय् दइमखु, लःया म्हसिकाः छफुति लखय् खनीमखु । लःया धर्म छफुति लखय् च्वनीमखु । लःया शक्ति छफुति लखय् खनीमखु । लःया गुण छफुति लखय् लुइमखु ।
छफुति लः, लः खयाः नं लः मखु । छफुति लः, लःया भ्रम खः । छफुति लः, लःया क्षणिक क्षण जक खः।
छफुति लखय् संसार दइमखु । छफुति लखं स्वां ह्वइमखु, बुँ ह्वइमखु । छफुति लखं चलः वनीमखु, छफुति लखं खुसि बाः वइमखु ।
छफुति लखय् न्या म्वाये फइमखु । उकिं छफुति लखय् ला ज्यान नं दइमखु, प्राण नं दइमखु ।
तर छफुति लः लःया रचना खः, लःया संरचना नं खः अज्ज छफुति लःहे लःया सृष्टि खः ।
छफुति लखं हे खुसिया रचना याइ । छफुति लखं हे सागर, महासागरया संरचना याइ । स्वां, सिमा, बुँ, क्यब, छेँ, गुँ, फुक फुकया आधारशिला हे छफुति लखं छुना बी ।
छफुति लखं ज्यान व प्राणया संचार शुरु याइ । ध्वंसं व विध्वंसया, संहार व महासंहारया क्रिया प्रक्रियाय् छफुति लःया नं सहभागिता दयाच्वनी, योगदान दयाच्वनी ।
छफुति लः मेमेगु अल्याख फुति फुति लःलिसे छपँ छधी जुइव तिनि वया अस्तित्वयात, वया शक्तियात स्वीकार याइगु खः ।

उकिं लःया छफुति नं लःया छधीया व छपँया प्रतिक खः । एकताया बलय् जक शक्ति दइगु सत्यया छफुति लः धिसिमिसि धाःगु दसि खः । लःया सौन्दर्य, लःया गाम्भीर्य, लःयागु निश्चलता, निश्छलता, लःया पवित्रता, लःया फुक फुक गुणया मू आधार हे छफुति लः खः ।
उकिं छफुति लः रचनाया, संरचनाया व सृष्टिया नापं फुक फुकया न्ह्यथना खः । छफुति लःया कल्पना मयासे, वया अस्तित्वयात स्वीकार मयासे गुगुं नं सत्यता व यथार्थयात थुइके व लुइके फइमखु ।
थुइके फुसा लुइके फुसा फय् तिसीवं नं लः पिहां वइ, सुपाँय् तिस्यूसां, चा तिस्यूसां लः पिहां वइ । प्रकृतिया फुक रचनायात तिसिना स्वल धाःसा फुकथासं फुति फुति जुयाः लःया लः पिहां वइ ।
प्रकृतिया रचना लः मखु, लःया रचना प्रकृति खः थें च्वनी । खःकथं स्वये सयेके माः, खःकथं लुइके फयेमाः प्रकृतिया प्रत्येक रचनाय् फुति लःया अस्तित्वयात चायेके फइ ।
उकिं छफुति लः, वयात छफुति लः कथं हे म्हसीके । वया मेमेगु लःफुतिलिसे ह्वनेगु, मेमेगु लःफुतिलिसे स्वायेगु व मेमेगु लःफुतिलिसे छस्वा जुइगु व जायेगु अधिकारयात नं थुइके, स्वभावयात चायेके । वया व नैसर्गिक अधिकारया हनन् मयाये ।
छफुति लःया मेमेगु लःफुतिलिसे जानाः छपँ छधी जुयाः बाः वनेगु, न्ह्याःवनेगु अधिकार व स्वतन्त्रतायात लाका मकाये । छफुति लःया अस्तित्वया आधार जुयाच्वंगु नियमयात व फर्मूलायात, सिद्धान्त व विज्ञानयात सुनानं हस्तक्षेप मयाये माः ।
छफुति लःया सभ्यता व संस्कृतिपाखें, छफुति लःया स्वतन्त्रता व सार्वभौमिकतापाखें सयेकाः सीकाः झी मनूतसें नं सार्थक व सुसंस्कृत जीवनया निंतिं छफुति लःया आदर्शयात सकसिनं नं नालाकायेफु ।
लः या खुसिपाखें, लःया सागरपाखें व लःया वर्षापाखें जुइगु ध्वंस, विध्वस व संहारया खँ धइगु छफुति छफुति लःया विद्रोह खः गुकियात सुनानं पने फइमखु । उकिं वयात विद्रोहया लँपुइ ध्वाना मछ्वयेगु खःसा वयात नं न्याय यायेमाः, वयात नं सम्मान यायेमाः ।
लः व छफुति लःया स्वतन्त्रता व अधिकारयात सम्मान याये मफुत कि भयानक संहारया सामना यायेमाली । लःया अस्तित्व ला तनी हे मखु, लःया छफुति छफुति वया अस्तित्व ल्यनाच्वनी । बरु लःया अःखःबतं वनीपिनि असित्व न्हनावनी लःया दुनेया लःफुतिया अस्तित्व ल्यनाच्वनी ।
( वयकःया भिं जक्वःया लसताय् बाथरुम व मेमेगु निबन्ध सफू पाखें साभार )