coved ad

छक्वलं निगू लायलामा (इन्द्रेणी)

२०७७ श्रावण १२, सोमबार १६:२७:१४

छक्वलं निगू लायलामा अर्थात् इन्द्रेणी खनेदूगु दु ।

थुज्वःगु कथं छक्वलं निगू लायलामा म्हो जक खनेदइगु खः ।

थथे छक्वलं निगू लायलामा बेलारुसया जोडिनो लिक्क खनेदूगु खः ।

छक्वलं खनेदूगु निगू लायलामाया किपाः चिनियाँ टेलिभिजन सिजिटीएनया अनलाइन संस्करणं सार्वजनिक याःगु खः ।