nepal investment baink

च्यानाच्वंगु पाल्चा (चिनाखँ)

च्वमि : राज महर्जन
 
पाल्चाय् मत सिइमज्यु
पाल्चाय् मत च्यानाच्वनेमाः,

छाय् धाःसा थौं जिं
मृत्युया खँ ल्हाये ययेकागु मदु
बरु जिबनया खँ ल्हाये ययेकागु दु ।

च्यानाच्वंगु पाल्चा,
लँपुतिइ न्ह्यानाच्वन धाःसा
लँजुवाया नितिं जः जुइ ।

च्यानाच्वंगु पाल्चा,
लँपुतिइ थानाच्वन धाःसा
धर्म सँस्कृतिया बः जुइ ।

उकिं च्यानाच्वंगु पाल्चा,
छगू आस्थाया नां खः ।

छगू जिबनया थां खः ।