2565 buddha Jayanti ADV

चैत्रया भ्वय् फुक्क क्वःदल

नेवा: अनलाइन न्युज – निश्चल | २०७६ चैत्र ८, शनिबार १२:५१:२०

कोरना  भाइरस ब्वलनीगु हुनिं फुक्क भ्वय  क्वःदगु दु । बैशाख महिना भ्वयया साइत लाःगु भ्वय् फुक्क हे लिछ्याना माघ, फागुन महिनाय् यायेगु कथं लिछेयपिं अप्वः खनेदुगु  दुसा चैत्र महिनाया भ्वय फुक्क क्वदगु दु ।

येँया नेपाः ब्याकेटय् जक चैत्र महिनाय् जक १८ गू अप्वः भ्वय बुक जुयाच्वंगु जानकारी बिसें उगु ब्याकेटया प्रोपाइटर मचाराजा महर्जन थथे बुक जुयाः नं क्वःदगु भ्वय् छु कोरनाया समस्या भचा सामान्य जुल धाःसा बैशाख जुइफगु थथे मजुल धाःसा कोरनाया समस्या मन्त धकाः धुक्क जुइ धुंकाः जक जुइगु बिचाः प्वकादिगु दु

Categorized in लजगाः