zero media family planning adv

चिनि ल्वय् दुसा धुम्रपान त्वःतादिस

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७२ मङ्सिर १६, बुधबार २१:२५:२०

वंगु तःद“ न्ह्यः निसें चिनि ल्वचं ग्रस्त जुयाच्वंम्ह रामनाथ मानन्धर तसकं हिमि चायाच्वंगु दु । वय्कःया हिमि चाःगुया मू कारण धइगु आपलं कुतः यानानं ब्लड सुगर म्हो याये फयाच्वंगु मदु । नयेत्वनेगु सम्बन्धय् मानन्धर तस्कं म्हुतु म्हालिम्ह खः, वय्कलं नियमित शारीरिक ब्यायम नं यानादी तर छगू बांमलाःगु बानी दु – वय्कः धुम्रपानया तलया शिकार खः । थ्व हे कारणं वय्कःया ब्लडप्रेसर अनियमित जुयाच्वंगु खः ।
    थौंया आधुनिक युगय् आपालं मनूतसें स्यू कि थःगु विलाशी जीवनय् ह्यूपाः हयाः चिनि ल्वय्यात नियन्त्रणय् हयेफइ । थ्व ख“ थःगु थासय् पाय्छि हे खः तर गुलिखे मनूतसें मस्यूगु नं जुइफु कि ब्लड प्रेसरयात अनियन्त्रित यायेत धुम्रपानं तःधंगु भूमिका म्हितेफु । आपा मनूतसें बिचाः याइ कि चाकुगु बस्तु नल धाःसा चिनि ल्वय् जुइ तर थ्व पूर्ण सत्य धाःसा मखु । चिनि ल्वय् जुइगुया कारण धइगु झीगु म्हय् चिनियात पचे यायेत असक्षम जूगु खः । धुम्रपान यात धाःसा मनूया म्हय् इन्सुलिनया उत्पादन तसकं खतरनाक जुइफु । नेपालय् गुलि नं चिनि ल्वय्या रोगी दु उपिं मध्ये आपासिनं चुरोस त्वनेगु याः ।


    धुम्रपानया लतं चिनि ल्वय्यमात अझं आपा जटिल यानाबी धुंकाः थःगु उसाय“ व जिन्दगीयात बिचाः यानाः थुुकथंया लत त्वफिकेगु हे पाय्छि जुइ । तर थुगु लतयात त्वफिकेगु धाःसा अपुगु ख“ मखु, अथेनं थ्व असम्भव धाःसा मखु । छगू अध्ययनं छु लुयावःगु दु धाःसा ५ प्रतिशत स्वयाः म्हो मनूतसें जक स्वविवेकं थुगु लत त्वतुगु दु । उमिसं थुगु लत त्वफिकेगु लागि सुं मनूया प्रेरणा, डाक्टर या मनोचिकित्सकया परामर्श, मेडिटेशन वा योगया ग्वाहालि मकाः । चिनि ल्वय्पाखें ग्रसित जूगु मनूया वशय् मजुइफु तर थुगु ल्वय् जुइधुंकाः ल्वय्यात अप्वके मब्यूसे सामान्य याना तयेगु धाःसा थःगु वशया ज्या खः । थुकिया लागि धुम्रपान थें ज्याःगु लत त्वतेगु नं छगू गतिलागु ज्या जुइफु । थुगु लत त्वफिकेगु धइगु तसकं थाकुगु ज्या जूगु कारणं क्वय्या तथ्यं ग्वाहालि यायेफु ।
–    धुम्रपानं मनूया हिइ चिनिया मात्रा अप्वयेकाबिइ । थुगु अवस्थाय् मनूया म्हय् च्वंगु इन्सुलिनिया उपायोगु यायेगु क्षमताय् कमि वइ । थुकिं यानाः चिनि ल्वय् नियन्त्रण यायेत तसकं थाकुइ ।
–     चुरोस त्वनेगु यात धाःसा इन्सुलिनया उपयोग यायेगु क्षमता १५ प्रतिशतं कमि वइ ।
–    चुरोस च्वन धाःसा हिइ कोलेस्ट्रोल व चिल्लो पदार्थया स्तर अप्वइ । थुगु अवस्थाय् हर्ट अट्याक जुइगु सम्भावनायात अझ अप्वयेकाबिइ ।
–     चिनि ल्वय् जुयाच्वंम्ह मनुखं चुरोस त्वन धाःसा वयात रक्तसंचार सम्बन्धी व घाः मलनीगु थेंज्याःगु समस्यात वइगु सम्भावना अप्वः दइ । थुगु अवस्थाय् तुति व पालिइ संक्रमण जुइगु सम्भावना अप्वया वइ ।
–     चिनि ल्वय् जुयानं धुम्रपान याइपिन्त अलःकै वइगु व न्यूरोप्याथी थेंज्याःगु ल्वय् थाइगु आपा सम्भावना दु ।
–     चिनि ल्वय्या लिसें धुम्रपान याइपिन्त वा, गिजा व लल्सर जुइगु आपा सम्भावना दइ ।
–     छगू अध्ययनं साधारण मनूत स्वयाः चिनि ल्वय् जूपिं मनूत नुगःचुया ल्वचं सीगु सम्भावना स्वदुगं आपा जुइ । यदि चिनि ल्वचंग्रस्त मनुखं धुम्रपान नं यायेगु याःसा ह्दयघात व स्ट्रोकं ज्यान वनिगु सम्भावना ११ गू गुणा उप्वइ ।


उपयोगी वासः
    ध्म्रपान याइपिं चिनिल्वय्या रोगीतय्त थुगु लत त्वफिकेगु गू सुरक्षित व प्रभावकारी वासः वयाच्वंगु दु । थुगु वासःयात वैरेनीक्लाइन धायेगु याः । थुगु वासलय् वैरेनीक्लाइन नांया रसायनिक तत्व दइ । थुगु वासः निकोटीनया लत लगे जुयाच्वंपिं मनूतय्गु म्हय् च्वंगु ब्वय् तप्यंक असर याइ । थुकिं मनूयात थुगु तल पाखें बुलुहुं बुलुहुं विमुख याना यंकी । अमेरिकाय् थुगु वासःयात च्यान्टिक्सु नां बियातःगु दु । थुगु वासः पश्चिमा देसय् न्हापां निसें छ्यलाः वयाच्वंगु दु । थुगु वासः छ्यलाः आःतकया दुने ५० लाख मनूत धुम्रपान याइपिं मनूत लाभान्वित जुइधुंकूगु दु ।


    गुगुं नं मादक पदार्थं थें धुम्रपानंनं छुं ईया लागि राहत ला बिइ । मनुखं गुलि गुलि धुम्रपान याना यंकल वया म्हयात शरीरयात न्हापाया तुलनाय् आपा नोक्सान यानाच्वंगु दु । धुम्रपान याइपिनि तनाव पाखें राहत प्राप्त यायेगु लागि मेमेगु स्थायी उपायत गथेकि ब्यायाम यायेगु, संगीत न्यनेगु वा छे“ लहिपिं जनावरत नापं म्हितेगु यायेफु । धुम्रपानं मनूया ब्लड प्रेसरयात असामान्य रुपं अप्वयेकिगु जुया चिनि ल्वय् जूपिन्सं धुम्रपान यायेगु ज्या गुलिफु याकनं त्वतेगु हे बांलाइ ।