dudha jayanti 2568

चिनाखँ : ‘वीर गणेशमान’

–सञ्जयराज शर्मा / असं, येँ

मस्यु छु ‘...... क्वबियाः लायकूया चिन्ता
कायेमते’ धाइपिन्त
छम्ह जीवित लिसः खः—
गणेशमान !

‘जि रैति मखु—
थ्व देय्या नागरिक खः !’
धाइपिनिगु नितिं
बल्लाःम्ह तिबः खः—
गणेशमान !

‘गणेश’ अर्थात्
गण–नायक हे जुयाः
थःगु जीवन न्ह्याकल
जातिया जक मखु
मुक्कं नेपाः देय्या
मान तयाः जीवन फुकल
उकिं ला छ—
गणेशमान जुल
सही अर्थय्
गणेशमान धाःगु जुल ।

अन्यायया न्ह्यःने
छ्यं क्वछुके मफुम्ह
अत्याचारीपिन्सं क्वःथले मफुम्ह
जीवन ज्वःछि
सत्य, न्याय व समानताया लागिं
सगरमाथा थें
अटल जुयाः
छ दनाः
अत्याचारीया शासन हे थुनाः बिल
उकिं ला छन्त—
जन ‘लौह पुरुष’या उपमा बिल
पूर्वाग्रह मतःसे धाये—
छ लौह पुरुष खः
छ लौह पुरुष खः ।

सत्य, न्याय व समानताया
निम्तिं जुइगु
प्रत्येक युगया
हरेक युद्धय्
छ प्रणेता खः
जिमिगु निंतिं—
छ सर्वमान्य नेता खः ।

जिं न्यना
छंगु मेगु नं नां दु !
छेँया जः, अले पासापिन्सं
छन्त ‘हिराकाजी’ नं धाइ !
मुक्कं खिउँ युगय्
छ— हिराथें थिनाबिल
हिराया जः सहः यायेमफयाः
सच्छि व प्यदँया जहानियाँ राणा शासन
तासया छेँ थें थुनाः
क्रान्तिया छगू अध्याय पूवन ।
अथे तुं—
जनविरोधी पञ्चायती स्वीदँया इलय् ।

हाकनं छकः छ—
हिरा जुयाः थिनाः बिइवं
०४६ सालय्—
वहे हिराया जःया दुने
बहुदलीय प्रजातन्त्र लुल
छ धात्थें हिरा खः
छ जिमि हिरा खः
हिरा, अर्थात्—
समृद्धिया चिं
देय्या भिं
युगया निं !

छत्वाःचा क्रान्तिया खँ ल्हाये
क्रान्तिया अन्तिम आज्जु
शान्ति हे खः
शान्तिदूत गौतम बुद्ध
जन्म जूगु थ्व नेपाः देय्
छंगु हे योगदानं
हाकनं छकः धन्य जुल !
थुकिया दसू धयागु
छ अलंकृत जुउगु
‘पिस रत्न पुरस्कार’
‘मानवाधिकार पुरस्कार’
अले ‘उं थान्ट शान्ति पुरस्कार’ खः ।

छंगु—
जन्म शताब्दीया थ्व इलय्
म्हुतुया शोभा कथं मखु
श्रद्धाया आस्थाया सलं
छन्त अनियासें धाये—
जन–जनया मन–मनय्
छ म्वानाच्वंगु दु
छ अमर खः
उकिं लिसा कयाः धाये—
वीर गणेशमान जिन्दावाद !
वीर गणेशमान अमर खः !
जय नेपाल !

सुभाय् ।