Header Nepal rastra bank Adv

गुुंपुन्हि व सापारु छन्हू लाःगु बिषय्सं ज्याझ्वः याइगु

नेवा: अनलाइन न्युज – निश्चल | २०७९ श्रावण १६, सोमबार १८:४१:४७

नेवाः देय् दबू येँ महानगर समिति, नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ व बज्राचार्य अध्यन मण्डलया ग्वसालय् गुुंपुन्हि व सापारु छन्हू लाःगु बिषय्सं ज्याझ्वः याइगु जुगु दु ।

थ्व दँय् गुुंपुन्हि व सापारु छन्हू लाःगुलिं थ्व बिषयलय् कयाः थथे ज्याझ्वः याये त्यंगु खः ।

श्रावण १८ गते बुद्धवाः येँया नेपाः ब्याकेटय् ७.३० बजे यायेत्यंगु दु । ज्याझ्वलय् मू वक्ता कथं प्राडा.नरेश बज्राचार्य ब्वनातःगु दु ।

Categorized in नेवाः