kmc bidya

गुथि ऐन विधेयकय् झीत मज्यूगु खँ !

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ आषाढ १, आइतबार ११:४५:३५

–विजयकृष्ण श्रेष्ठ

न्हापाया जुजुपिन्सं स्वनाथकूगु द्यः, देगः, प्याखं उकिया नापं स्वनाच्वंगु जात्रापर्व संचालन यायेगु राजगुथिया ज्या सरकारी संस्थान व प्राधिकरणं न्ह्याकेगु धइगु तक छुं आपत्तिजनक खँ मखु ।
थुकी ज्या सनीपिं गुथ्यारपिनिगु समस्या, खर्च इत्यादीया सवाल सरकारी संस्थानं हे स्वयेमाः । तर, स्वतन्त्र रुपं दातातसें तयाथकूगु द्यः, देगः, द्यःछेँ नं गुथि संस्थानं हे हस्तगत यानाः थःगु नामय् दर्ता यानाः वा याकातःगु दु । गुलिं दर्ता मजुसें नं न्ह्यानाच्वंगु दु । थ्वसिकं नं हानं थःथःगु कूल परम्पराया आपालं नीजि गुथित दु । थुकिया लिसे स्वाप दूगु जग्गा नीजि गुथि धकाः लालपूर्जाय् च्वकाः तःगु दु । सरकारी राजगुथि ला राजगुथि जू हे जुल, आः सार्वजनिक गुथि नं सरकारीकरण यायेगु अले नीजि गुथि तकं सरकारीकरण यायेगु मनसाय आः राष्ट्रियसभाय् दर्ता जूगु गुथि विधेयकं तःगु दु । थ्व खतरनाक खँ खः ।

विदेशय् न्हापान्हापा उद्योग व धन्दा राष्ट्रियकरण जुल, नीजि कम्पनीया बैंक राष्ट्रियकरण जुल धइगु न्यनेदु । थ्वहे स्वयाः कम्युनिष्ट सरकारं आः स्कूल, कलेज व अस्पताल राष्ट्रियकरण यानाः जनतायात जुयाच्वंगु शोषण दिकेमाल धइगु सः थ्वयाच्वंगु दु । तर, सरकारं स्कूल, कलेज व अस्पताल राष्ट्रियकरण यायेगु पलेसा सार्वजनिक व नीजि गुथियात राष्ट्रियकरण वा सरकारीकरण यायेत स्वःगु दु, थ्व खतरनाक खँ खः ।

विधेयकया दफा २३ व २४ स्वयादिसँ ः

२३. गुथिको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने ः

१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुथि र सार्वजनिक गुथि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुथिमा परिणत हुनेछन् ।

२) उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजम राजगुथिमा परिणत हुने छुट गुथि र सार्वजनिक गुथिको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुथियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ ।

२४. गुथियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने ः

१) यो ऐन प्रारम्भ हुँँदाको बखत कुनै समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश मिलापत्र, निर्णय वा कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुथियारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुथियारलाई अधिका प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

थुकिया लिसेलिसें गुथि संचालन यायेगु मोड्यालिटी खः, व नं धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समिति वा क्लब पहःया जुइगु खँ दफा २५ स न्ह्यथनातःगु दु ।

गांगामय् च्वंगु धार्मिक स्थल न्ह्याकेत छपुचः ल्यायम्हत जानाः फलना व्यवस्थापन समिति धकाः दयेकाहःगु  झीसं खनाच्वनागु दु । थुपिं युवा क्लब बराबरया संस्था खः । आः सार्वजनिक गुथिया बारे फुक्कं विवरण प्रदेशस्तरया प्रदेश गुथि व्यवस्थापन समितिई खुलेयानाः निवेदन तयेमाःगु व स्वीकृत जूगु प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) कयाः जक ज्याखँ यायेदइगु जूगु दु । दफा २५ स थुज्वःगु हे खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

मेगु खँ थुगु विधेयकया (वा प्रस्तावित ऐनया) दफा २७ स आम्दानीया आधारय् धार्मिक स्थलयात ‘क’ वर्गनिसें ‘च’ वर्गतक वर्गीकरण यायेगु व्यवस्था यानातःगु दु ।

‘क’ वर्गया धार्मिक स्थल राष्ट्रिय गुथि प्राधिकरणं व मेगु वर्गया धार्मिक स्थल प्रदेश गुथि व्यवस्थापन समितिं स्वइगु धयातःगु दु ।

गनतक जात्रा पर्व संचालन यायेगु खँ दु, थुकिया नितिं स्रोत व्यवस्था यानाः संचालन यायेगु जिम्मेवारी प्रदेश गुथि व्यवस्थापन समितियात बियातःगु दु ।

अथेहे, गन तक जग्गा जमिन व भवन आदिया खँ दु, प्राधिकरणं आः थौंकन्हय् गुथि संस्थानंथें तुं पसः कवः बालं बियाः नयेदइगु, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपय् मेपिन्त लिजय् बियाः नं दयेदइगु, जग्गा बालं बीदइगु थुज्वःगु अधार्मिkक व व्यापारी व्यवस्था दफा ५२ स न्ह्यथनातःगु दु ।

Categorized in बिचा: